Copy

Pensioencommunicatie!

Beste <<Voornaam>>,

Het is pensioentijd! Veel ondernemers en werknemers hebben pensioen op de agenda staan in deze periode. Men besteedt tijd aan nieuwe en andere pensioenregelingen. Kosten aangescherpt, opbrengsten verhoogd, garanties ingekocht, meer individuele keuzemogelijkheden en nog veel meer. Maar dan komt het echte werk pas. Het overbrengen van de wijzigingen naar de betrokkenen. Communicatie dus!

Communicatie is een steeds belangrijker wordend onderdeel van pensioen. Er dient in begrijpelijke taal gecommuniceerd te worden. In dat kader is er (hoe kan het ook anders in Nederland) een speciale wet voor in het leven geroepen: Wet Pensioencommunicatie.

Doel van de Wet Pensioencommunicatie is o.a. dat een werknemer:
                                     - weet hoeveel pensioen hij/zij kan verwachten  
                                     - kan nagaan of dit voldoende is
                                     - zich bewust is van de risico's van zijn pensioenvoorziening
                                     - welke keuzemogelijkheden hij/zij heeft

Welke invulling geef jij aan Pensioencommunicatie?
Ben je bewust van je rol als werkgever én de daarbij behorende zorgplicht die je hebt.
Uitsluitend vertrouwen op de standaard communicatie van de pensioenuitvoerder is
echt te makkelijk, en te weinig. Je weet toch hoe dat gaat?
Enveloppe op de deurmat, enveloppe op de tafel, enveloppe op de stapel,
enveloppe in de map. Welke informatie heeft de werknemer nu tot zich genomen?
Laten we de vraag even omdraaien.
Hoe wil jij als werkgever je mensen informeren?
Hoe wil je als werknemer geïnformeerd worden?

 
Pensioen-Coaching helpt je graag met de invulling van die behoefte
met op maat gemaakte communicatie
middelen zoals bijvoorbeeld:
                             - een personeelspresentatie;
                             - individuele werknemersgesprekken;
                             - een pensioenspreekuur(inloopsessie)
                             - of een Demo van het werkgever- en werknemerportaal                             
Breng je informatiebehoefte ter sprake. Werkgever en werknemer! Vanzelfsprekend helpen we je er graag mee, maar kom dan wel in beweging.

“Pensioencommunicatie is simpel. Het is echter moeilijk om simpel over pensioen te communiceren”.
Vragen? Opmerkingen? Reacties? Afspraak?
Mail ons

Pensioen-Coaching

Johan - Paul - Alfred
Maja - Jeannette

Facebook
Facebook
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn

De in deze nieuwsbrief verstrekte informatie is een versimpelde weergave.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, omdat pensioen-coaching voor iedere betrokkene maatwerk is.


Copyright © 2019 Pensioen-Coaching,
Alle rechten voorbehouden.Afmelden    Aanpassen van uw gegevens in de mailinglijst 

Email Marketing Powered by Mailchimp