Copy

Rentestand en de invloed op je pensioen

Beste <<Voornaam>>,

We weten het waarschijnlijk allemaal, de rentestand is erg laag. Banken geven weinig tot geen rente over je spaargeld. Soms wordt zelfs gesproken over negatieve rente…

Maar welke relatie heeft de rentestand met je pensioen? Schrik niet, een hele stevige relatie!
De hoogte van jouw pensioenuitkering is namelijk vaak afhankelijk van dezelfde basisrente als die voor bijvoorbeeld spaargeld.

We proberen het uit te leggen.

Als jij op je pensioenleeftijd een kapitaal bij elkaar hebt gespaard, kun je dat zien als een zak met geld. Op je pensioendatum koop je met deze zak geld een (levenslang) pensioen aan.
Een uitkering per maand of per kwartaal.
Uiteraard is de inhoud van de zak met geld van grote invloed op de hoogte van de periodieke pensioenuitkering. Echter spelen er ook nog
2 andere factoren een prominente rol:
                        1. de levensverwachting
                        2. de op pensioendatum geldende rentestand.

 
Eerst de levensverwachting.
Een man wordt gemiddeld 84 jaar en een vrouw 86,5 jaar oud (CBS cijfers 2018).
Zo’n zak met geld opsnoepen, zal dus gemiddeld gezien tot die leeftijden duren.
De pensioenuitvoerder moet levenslang uitkeren. Dus als we met z’n allen ouder worden, moet de pensioenuitvoerder langer uitkeren. Het gevolg is dat de pensioenuitkering lager wordt bij een zelfde zak geld en rentestand .
De rentestand is mede van invloed op de hoogte van je pensioen.
Een hoge rente zorgt voor een hoge pensioenuitkering, bij een lage rente zoals nu het geval is krijg je (veel) minder pensioen. Het omgekeerde effect zie je bij de hypotheekrente.
Hoe lager de rentestand, hoe minder je moet betalen voor je hypotheek.
 
Een voorbeeld
Stel jouw zak met geld is gevuld met € 100.000,-.
In 2010 kreeg je voor die zak geld een levenslange bruto uitkering van € 700,- per maand.
Nu, anno 2019, moet je het doen met een uitkering van € 420,- bruto per maand.
Het verschil is bruto € 280,- per maand. Dat is € 3.360,- per jaar, en dat levenslang.
Op basis van een gemiddelde levensverwachting van 15 jaar is dat een verschil van
totaal 50.400,- !  En wordt je nog ouder, dan wordt het verschil nog groter.

Helaas heb je geen invloed op de rentestand. Maar er zijn wel mogelijkheden om in te spelen op de gevolgen van een lage rentestand in combinatie met je pensioen.
 
Blijf scherp, volg de ontwikkelingen én speel daarop in.
Houd altijd zelf de regie over jouw pensioen.

Pensioen-Coaching helpt jou daar graag mee.
Samen Vooruitkijken noemen we dat!
Vragen? Opmerkingen? Reacties? Afspraak?
Mail ons

Pensioen-Coaching

Johan - Paul - Alfred
Maja - Jeannette

Facebook
Facebook
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn

De in deze nieuwsbrief verstrekte informatie is een versimpelde weergave.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, omdat pensioen-coaching voor iedere betrokkene maatwerk is.


Copyright © 2019 Pensioen-Coaching,
Alle rechten voorbehouden.Afmelden    Aanpassen van uw gegevens in de mailinglijst 

Email Marketing Powered by Mailchimp