Copy

Betalingsachterstand pensioenpremies

Beste <<Voornaam>>,

Het coronavirus veroorzaakt wereldwijd veel onrust en problemen. Wij realiseren ons dat dit ook betrekking kan hebben op betaling van pensioenpremies. In deze nieuwsbrief gaan we op dit specifieke onderwerp in.

Betalingsachterstand pensioenpremies
Door de ingrijpende maatregelen in Nederland, gaan veel werkgevers grote financiële gevolgen ondervinden. Dat geldt voor ondernemingen in allerlei branches, of ze gedwongen gesloten zijn of niet. De premienota’s voor de pensioenregelingen blijven gewoon binnenkomen. Dit zorgt voor financiële druk. Werkgevers met (tijdelijke) liquiditeitsproblemen kunnen hierdoor tegen een betalingsachterstand aanlopen. Wat kan én moet jij als werkgever doen als de pensioenpremie (tijdelijk) niet kan worden betaald?

Tip!
Neem direct contact met ons op als betalingsachterstand dreigt! Wij overleggen met jouw pensioenuitvoerder. Hieronder leggen we uit wat de regels en voorwaarden zijn.

3 maandstermijn
In artikel 26 van de Pensioenwet staat de hoofdregel: pensioenpremies moeten binnen
3 maanden na de vervaldatum worden betaald aan de pensioenuitvoerder. In de uitvoeringsovereenkomst van de pensioenuitvoerder staan aanvullende afspraken over de premiebetaling door de werkgever. In de praktijk houden pensioenuitvoerders sowieso al scherp in de gaten of werkgevers op tijd betalen. Ze lopen anders het risico dat er pensioen uitgekeerd moet worden aan een deelnemer, terwijl de premie niet volledig is ontvangen.

Betalingsvoorbehoud
In artikel 12 van de Pensioenwet staat een betalingsvoorbehoud. In veel pensioenregelingen is deze overgenomen. De voorwaarden van dit betalingsvoorbehoud zijn:

                        - in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden
                        - het verminderen of beëindigen van de premie betreft alleen
                          de werkgeversbijdrage
. De eigen bijdrage van de werknemers
                          kan dus niet stopgezet worden.

De vraag die vervolgens opkomt....
Wat wordt verstaan onder een ingrijpende wijziging van omstandigheden?
Uit de wetsgeschiedenis van de Pensioenwet blijkt dat het moet gaan om een situatie van evidente overmacht. Hieronder wordt in ieder geval financieel onvermogen van de werkgever verstaan. Ook moet het gaan om omstandigheden die bij het sluiten van de pensioenovereenkomst nog niet kenbaar waren.

Wanneer de werkgever gebruik maakt van dit betalingsvoorbehoud wordt de toekomstige pensioenopbouw voor werknemers (tijdelijk) verlaagd of stopgezet. Wij adviseren werkgevers om de risicodekkingen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te laten doorlopen. Anders is er bijvoorbeeld geen dekking meer voor het partnerpensioen als de werknemer op dat moment komt te overlijden.
Samenvatting
Het advies is om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen wanneer de pensioenpremies (tijdelijk) niet op tijd voldaan kunnen worden. Wij bekijken de bepalingen in de uitvoeringsovereenkomst en treden direct in overleg met jouw pensioenuitvoerder over een mogelijke betalingsregeling.

Wij kunnen ons voorstellen dat werkgevers met veel vragen zitten in deze roerige periode, ook over de lopende pensioenregeling. Graag helpen wij jou daarbij. Heb je hulp nodig of heb je vragen, aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen.

Deze periode vraagt om samenwerking om de crisis door te komen. We zijn er voor je!
Tot slot wenst Pensioen-Coaching jou en je naasten veel gezondheid en sterkte
in deze voor ons allen lastige tijd!
 Vragen? Opmerkingen? Reacties? Afspraak?
Mail ons

Pensioen-Coaching

Johan - Paul - Alfred
Maja - Jeannette

Facebook
Facebook
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn

De in deze nieuwsbrief verstrekte informatie is een versimpelde weergave.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, omdat pensioen-coaching voor iedere betrokkene maatwerk is.


Copyright © 2020 Pensioen-Coaching,
Alle rechten voorbehouden.Afmelden    Aanpassen van uw gegevens in de mailinglijst 

Email Marketing Powered by Mailchimp