Copy
Ak sa vám obsah mailu nezobrazuje správne, otvorte si ho v prehliadači.
POZVÁNKA
: na sledovanie live streamu tlačovej konferencie
Vážení novinári, 
 
vzhľadom na aktuálne opatrenia súvisiace s koronavírusom, bude tlačová konferencia k vyhláseniu Výzvy na podporu cestovného ruchu cez program Terra Incognita na rok 2021 prezentovaná online, cez sociálne siete.
Radi by sme vás, preto touto cestou pozvali na sledovanie live streamu tlačovej konferencie prostredníctvom našej Facebook fanpage Košice Región Turizmus
Výzva programu Terra Incognita (TI) je dotačný program Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorého cieľom je podporiť aktivity, projekty a podujatia, ktoré majú významný dopad na rozvoj cestovného ruchu v kraji a prispievajú k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb v cestovnom ruchu. O podporu z výzvy sa môžu uchádzať právnické a fyzické osoby (podnikatelia) so sídlom či trvalým pobytom na území KSK alebo tie, ktoré poskytujú služby obyvateľom na území KSK a organizácie, ktorých zakladateľom je KSK.
Prostredníctvom viacerých opatrení rozdelí KSK cez program TI na rok 2021 dotácie na podporu infraštruktúrnych projektov, ktoré rozširujú ponuku destinácie, ale aj na realizáciu a marketing kvalitných podujatí v regióne. V záujme programu TI je vytvárať podmienky pre zlepšenie a rozvoj atraktivít, regionálnych produktov a služieb v cestovnom ruchu, ktoré vytvárajú nezabudnuteľné zážitky. 
KEDY: 5.októbra 2020 (pondelok) o 10:00
KDE: Facebook fanpage Košice Región Turizmus
Chcem sledovať
Tlačová konferencia sa uskutoční za prítomnosti hostí:
  • Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja
  • Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus (KRT)
Individuálne rozhovory budú možné po tlačovej konferencii v priestoroch Košice Región Turizmus, Hlavná 48, Košice 040 01.
Web
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
SoundCloud
LinkedIn
sa zaoberá destinačným manažmentom pre región Košického kraja. Členmi krajskej organizácie cestovného ruchu sú Košický samosprávny kraj a oblastné organizácie cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš, Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu a KOŠICE Turizmus.