Copy

Pozvánka na TK

Ak sa vám e-mail nezobrazuje správne, otvorte si online verziu.
Vážení novinári,
radi sa s vami znova uvidíme a preberieme aktuálne záležitosti, ako aj naše aktivity plánované na najbližšie obdobie. Toto leto, zdá sa, bude veľmi špecifické s ohľadom na domáci cestovný ruch, čomu sme prispôsobili aj našu činnosť.
KEDY: 19. jún 2020 (piatok) o 9:00 hod.
KDE: Informačno-vzdelávacie centrum Verejnej knižnice Jána Bocatia (1. posch.), Hviezdoslavova 5, Košice
Témy TK:
  • domáca destinačná kampaň Kraj sveta a marketingová podpora podnikateľov v cestovnom ruchu
  • letná cestovateľská ponuka - mimoriadne vlaky, organizované výlety, novinky
Hostia TK:
  • Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja
  • Lenka Vargová Jurková, výk. riaditeľka Košice Región Turizmus
Web
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
SoundCloud
LinkedIn
sa zaoberá destinačným manažmentom pre región Košického kraja. Členmi krajskej organizácie cestovného ruchu sú Košický samosprávny kraj a oblastné organizácie cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš, Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu a KOŠICE Turizmus.