Copy
Ak sa vám e-mail nezobrazuje správne, otvorte si online verziu.

Tlačová správa:

52 skúseností z karpatského spôsobu života
V rámci programu cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom, Slovenskom, Rumunskom a Ukrajinou v rokoch 2014 - 2020 sa realizuje projekt 52 skúseností z karpatského spôsobu života: znovuobjavovanie tradičných typov pracovnej kultúry. Ide o 24-mesačný projekt (25. októbra 2019 - 24. októbra 2021) s celkovým rozpočtom 576 081,52 EUR, ktorý spolufinancuje Európska únia. Realizačnými partnermi projektu sú Združenie cestovného ruchu regiónu Ivano-Frankovsk a Odbor medzinárodnej spolupráce, európskej integrácie, cestovného ruchu a investícií regionálnej štátnej správy Ivano-Frankovska z Ukrajiny, Obchodná, priemyselná a poľnohospodárska komora župy Satu Mare z Rumunska, Košice Región Turizmus zo Slovenska a Združenie cestovného ruchu ABA z Maďarska.

Aktivita projektu je zameraná na región Ivano-Frankovsk a Zakarpatské regióny na Ukrajine, župy Maramureš a Satu-Mare v Rumunsku, Košický a Prešovský kraj na Slovensku a regióny Borsod-Abaúj-Zemplén a Szabolcs-Szatmár-Beregmar v Maďarsku. Tieto cezhraničné regióny sú bohaté na neobjavené kultúrne dedičstvo, panenskú prírodu a srdečných ľudí. Moderní kultúrni návštevníci síce prejavujú výrazný záujem o  rozmanité tradičné spôsoby života a o typy miestnej pracovnej kultúry karpatských národov, no tie postupne zanikajú v dôsledku technologického pokroku a sú podceňované ako prostriedok hospodárskej obnovy. Regióny čelia náročným pretrvávajúcim úlohám v realizácii svojho kultúrneho potenciálu v cestovnom ruchu, v poskytovaní prijateľných ponúk a zabezpečovaní nových trhov. Aj napriek miestnemu nadšeniu, komunity nedisponujú tvorivosťou, nemajú vedomosti o tom, ako využiť svoj dedičský potenciál a možnosti cestovného ruchu. Existuje veľa atrakcií, no ich oblasti sú stále relatívne neznáme ako turistické destinácie kultúrneho dedičstva.

Cieľom projektu je preto zvýšiť návštevnosť a vytvárať nové príležitosti na živobytie v cezhraničných komunitách a zároveň rozvíjať a propagovať jedinečné turistické zážitky založené na tradičných pracovných kultúrach a spôsoboch života ako súčasti Destinácie karpatského živého kultúrneho dedičstva. Na dosiahnutie tohto cieľa partneri projektu vytvoria z miestneho kultúrneho bohatstva svojich regiónov 52 produktov pripravených na trh a poskytnú miestnym obyvateľom nové podnikateľské príležitosti, motivujúc ich k tomu, aby pokračovali v tradičných postupoch a pestovali úctu k zachovaniu kultúrneho dedičstva. Partneri určia malé rodinné subjekty alebo jednotlivcov zaoberajúcich sa tradičným poľnohospodárstvom, výrobou potravín a remeselníckymi činnosťami väčšinou v odľahlých vidieckych oblastiach a príbehy o svojom spôsobe života umiestnia do centra nových turistických zážitkov. S cieľom osloviť potenciálnych návštevníkov a nové segmenty trhu projekt vytvorí prípadne použije rôzne prostriedky elektronického cestovania a techniky prenikania na trh. Medzi ne patrí on-line múzeum karpatských tradičných typov pracovnej kultúry, virtuálny sprievodca karpatským živým kultúrnym dedičstvom a niekoľko krátkych interpretačných videí s tradičnými typmi pracovnej kultúry a spôsobmi života ľudí v rámci cezhraničnej destinácie živého karpatského dedičstva - príbehy pekárov, pastierov, výrobcov syra, remeselníkov a iných. Medzinárodný festival tradičných druhov karpatskej pracovnej kultúry v Rumunsku privíta potenciálnych návštevníkov, ktorí im odhalia rôzne zaujímavé podoby pracovnej kultúry.

Partneri vytvoria platformu pre cezhraničnú spoluprácu príslušných zainteresovaných strán a spoločných poskytovateľov balíkov produktov s cieľom dosiahnuť podobný pohľad na preferovanú budúcnosť destinácie, vytvárať nové trhy pre miestne produkty a nové cezhraničné podnikateľské iniciatívy. Týmto projekt vybuduje udržateľné dodávateľské reťazce cestovného ruchu a podporí malé podniky a jednotlivcov pôsobiacich v tradičných odvetviach na predaj miestnych výrobkov. Medzi aktivity v tejto oblasti patria štúdium trhu cestovného ruchu, seminár/poznávací zájazd pre domáce cezhraničné cestovné kancelárie a inštruktážne podujatia pre poskytovateľov balíkových služieb. Partneri projektu zhromaždia všetky relevantné postupy v oblasti miestneho kultúrneho dedičstva a cestovného ruchu za kultúrnym dedičstvom, vytvoria a vydajú sprievodcu tvorivosťou pre miestne spoločenstvá o znovu objavovaní tradičného kultúrneho dedičstva.

V záujme výraznejšieho využívania novo vytvorených turistických zájazdov, ktoré majú potenciálni zákazníci vnímať ako SKÚSENOSTI ŽIVÉHO KARPATSKÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, partneri vytvoria celý rad pridelených značiek značkového kroja, suvenírov, predvádzacích stánkov a propagačných upútaviek. Projekt zabezpečí spoluprácu s blogermi cestovného ruchu a kultúrnymi nadšencami/vplyvnými osobnosťami zorganizovaním expedície na prieskum živého kultúrneho dedičstva. Bohatá propagačná literatúra a vonkajšia reklama zaujmú potenciálnych cestovateľov jedinečnými príbehmi jednoduchých ľudí - ochranou tradičných typov karpatskej pracovnej kultúry, čím ich budú motivovať pre návštevu. V záverečnej fáze partneri zorganizujú medzinárodné fórum partnerov živého karpatského  kultúrneho dedičstva ako hlavné podujatie projektu zamerané na vytváranie sietí na cezhraničnej úrovni.
Táto tlačová správa o projekte bola vytvorená s finančnou podporou Európskej únie a programu. Za obsah tohto dokumentu zodpovedá výhradne Združenie cestovného ruchu regiónu Ivano-Frankovsk a za žiadnych okolností ho nemožno považovať za vyjadrenie pozície riadiaceho orgánu/spoločného technického sekretariátu alebo Európskej únie.
Web
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
SoundCloud
LinkedIn
sa zaoberá destinačným manažmentom pre región Košického kraja. Členmi krajskej organizácie cestovného ruchu sú Košický samosprávny kraj a oblastné organizácie cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš, Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu a KOŠICE Turizmus.