Copy
Ak sa vám obsah mailu nezobrazuje správne, otvorte si ho v prehliadači.
TLAČOVÁ SPRÁVA
: V Zádielskej doline vznikne informačné centrum s múzeom
KOŠICE, 3. august 2021 – Zádielska dolina už počas najbližšej jari vstúpi do turistickej sezóny s novou atrakciou. V obci Zádiel vznikne v rámci projektu Cezhraničný rozvoj cestovného ruchu vďaka moderným atrakciám informačné centrum s múzeom. V Zádielskej doline pribudnú fotopointy a zlepší sa aj priestor pre organizáciu workshopov či škôl v prírode.
Počas hlavnej turistickej sezóny je oblasť Zádielskej doliny u turistov mimoriadne obľúbená.  Aj napriek absentujúcej turistickej infraštruktúre, ju ročne navštívi približne 50 000 návštevníkov. Atraktívnosť lokality a návštevnosť by mali ešte stúpnuť  vďaka plánovanej investícii, ktorá zlepší základnú turistickú infraštruktúru a vytvoré podmienky pre ďalší rozvoj cestovného ruchu. „Priamo v obci Zádiel, ktorá je vstupnou bránou do obľúbenej Zádielskej doliny, vznikne v zrekonštruovanom objekte nové informačné centrum spojené s múzeom. Vďaka nemu získajú návštevníci všetky dôležité informácie o turistických možnostiach, pamiatkach aj faune a flóre, ktorá je pre túto oblasť charakteristická. Niektoré z pamiatok budú vystavené v muzeálnej časti objektu. V budúcnosti by mal byť priestor doplnený o možnosť ubytovania aj občerstvenia tak, aby tu návštevníci vedeli stráviť viac ako pár hodín. Verím, že týmito novinkami prilákame opäť nových návštevníkov a tí, ktorí už v Zádieli v minulosti boli, sa sem opäť radi vrátia,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Projekt výstavby informačného centra s múzeom je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Okrem Košického samosprávneho kraja, Košice Región Turizmus a obce Zádiel, sa na projekte podieľa aj maďarský partner Alkossunk Várost Alapítványt, ktorý vybuduje pri jazere Rétköz v obci Szabolcsveresmart, modernú atrakciu Skyrider. Spoločným prienikom cezhraničnej spolupráce je aj vytvorenie turistickej karty, ktorá by mala motivovať turistov k návšteve oboch regiónov.
 
Celková výška podpory vyčlenená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu tohto projektu je 691 741,60 eur, pričom rozpočet obce Zádiel pre túto aktivitu je 233 206,13 eur a KRT, zodpovedný zároveň za koordináciu projektu, komunikáciu a propagáciu projektu, prispeje sumou 28 647,97 eur.
 
„Zádielska dolina, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obce Zádiel, patrí k najkrajším oblastiam v Slovenskom krase. Nádherná príroda ponúka výborné možnosti pre skalolezenie, turistiku, stále obľúbenejšiu cyklistiku alebo relax v podobe prechádzky po náučnom chodníku, začínajúcom nad obcou Zádiel, smerujúcom na sever po ceste cez Zádielsku tiesňavu popri toku Blatnického potoka. Aj preto lokalitu, v ktorej je plánovaná infraštruktúrna investícia, vnímame ako miesto s obrovským potenciálom pre ďalší rozvoj turizmu,“ vysvetľuje atraktívnosť lokality výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková a zároveň dopĺňa, že „nové informačné centrum by mali v blízkej budúcnosti doplniť aj ďalšie atrakcie v podobe rozprávkových foto pointov, ktoré prirodzene zapadnú do prostredia Zádielskej doliny a zároveň vytvoria dostatočnú motiváciu pre návštevu tejto lokality.“
 

Projekt Attraction je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Web
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
SoundCloud
LinkedIn
sa zaoberá destinačným manažmentom pre región Košického kraja. Členmi krajskej organizácie cestovného ruchu sú Košický samosprávny kraj a oblastné organizácie cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš, Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu a KOŠICE Turizmus.