Copy
Ak sa vám e-mail nezobrazuje správne, otvorte si online verziu.
KOŠICE, 27.október 2017 – Dotačné výzvy na podporu projektov rozvoja cestovného ruchu v Košickom regióne pre rok 2018 sú vyhlásené. Na podporu rozvoja infraštruktúry v okolí pamiatok Svetového dedičstva UNESCO a zážitky na troch tematických cestách programu Terra Incognita bude vyhradených 150.000 eur, čo je oproti roku 2017 o tretinu viac. Koncentrovanej pozornosti sa dostane aj južnej časti Slovenského raja.

Aj v roku 2018 staví krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus na mechanizmy finančnej podpory naviazané na značku destinácie: UNESCO NA DOSAH. Premiérovo ich použila v tomto roku a osvedčili sa. „Košický kraj je jediným na Slovensku, kde sa nástroje kultúrneho turizmu zapájajú priamo do aktivít manažmentu destinácie. Ukazuje sa, že to vo vzájomnej synergii dokáže fungovať v prospech rozvoja turistickej destinácie ako takej. V tomto roku sa nám podarilo zabezpečiť adekvátnu návštevnícku dostupnosť a služby sprievodcu v Chráme Prenesenia ostastkov sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej. Služba si na seba dokáže zarobiť a je tak pre ďalšie vyhľadávané kostolíky príkladom hodným nasledovania,“ uviedol predseda Košice Región Turizmus Ondrej Bernát. „Práve program Terra Incognita naštartoval aj obnovu jedinečnej kalvárie na Spiši, tzv. Spišský Jeruzalem. Spolupráca krajskej organizácie cestovného ruchu s Košickým samosprávnym krajom a so Spišským biskupstvom vyústila do obnovy tohto unikátneho miesta, na ktorom sa finančne podieľajú všetky zapojené strany,“ dodal O. Bernát.

Výzva TOP výlety Terra Incognita sa zameriava na podporu zážitkov na trasách tematických ciest – Vínnej, Gotickej a Železnej – na ktorých boli už v roku 2016 vytvorené produktové balíčky výletov. „Zážitok je o živom spojení návštevníka s lokálnou kultúrou a tradíciami, ale často aj o tom, čo sa počas pobytu naučil. Produkt cestovného ruchu si spravidla kupujeme, no zážitok by mal byť tým, čo si zapamätáme,“ vysvetlila výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Celkovo bude v rámci tejto výzvy prerozdelených 70.000 eur, pričom na jeden projekt bude možné získať dotáciu minimálne 5.000 eur a maximálne 15.000 eur. Žiadatelia môžu svoje projekty predkladať do 16. januára 2018.

TOP lokality Terra Incognita sa aj v roku 2018 zamerajú na podporu projektov infraštruktúrnej nadstavby v bezprostrednom okolí pamiatok Svetového dedičstva UNESCO. Výber bude prebiehať formou dvojkolovej súťaže. Na realizáciu projektov je vyčlenených spolu 80.000 eur, žiadatelia môžu svoje projektové zámery predkladať do 31. decembra 2017.

Košice Región Turizmus na tlačovej konferencii v Košiciach avizoval aj koncepciu riešenia územia južnej časti Slovenského raja. Tá utrpela najmä odstavením lanovky na Geravy v roku 2011. „Akčný plán ráta s obnovou lanovky na Geravy, sám som si bol situáciu pozrieť v auguste tohto roka. Vítam preto všetky koordinované iniciatívy, ktoré urýchlia výstavbu lanovky, ideálne dvojsedačkovej tak, aby spolu s ďalšími aktivitami podporila rozvoj cestovného ruchu a zamestnanosti v regióne,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin.

Zložitosť procesov v rámci pripravovanej obnovy lanovky si uvedomujú všetky kooperujúce strany: „Je to postupný proces a my sme na jeho začiatku. Pozitívnou informáciou je, že na vybudovanie novej lanovky zastupiteľstvo KSK jednohlasne odsúhlasilo 400-tisíc eur, ďalšie financie do tejto lokality prisľúbil Úrad vlády SR. Sústredíme sa však na postupné vybudovanie infraštruktúry a samotná lanovka je jedným z dielikov pomyselnej mozaiky. Prvým krokom je rekonštrukcia Kopaneckej cesty spájajúcej severný a južný Slovenský raj, ktorá sa začne v najbližších dňoch“ uviedol O. Bernát. Rekonštrukciu Kopaneckej cesty by mala spoločnosť Inžinierske stavby, a.s. ukončiť ešte pred najbližšou letnou turistickou sezónou a stáť bude 496.000 eur. Medzi ďalšími plánovanými krokmi je aj sprevádzkovanie kyvadlovej verejnej dopravy medzi severnou a južnou časťou Slovenského raja, ktorá by premávala práve po Kopaneckej ceste. „Toto komplexné poňatie riešenia daného územia ukazuje svoj zmysel zvlášť v kontexte problémov s návštevnícky presýtenou severnou časťou Slovenského raja,“ doplnila L. Vargová Jurková.
Web
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
SoundCloud
LinkedIn
sa zaoberá destinačným manažmentom pre región Košického kraja. Členmi krajskej organizácie cestovného ruchu sú Košický samosprávny kraj a oblastné organizácie cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš, Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu a KOŠICE Turizmus.