Copy

Pozvánka

Podpora aktívnych a kreatívnych aktérov v cestovnom ruchu je prvoradým záujmom Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj. Využitím jedného z najúčinnejších nástrojov v súčasnosti – grantového programu pre podporu tvorby a ponuky produktov cestovného ruchu– sa rozhodla priamo ovplyvniť úroveň a smerovanie ponuky cestovného ruchu v Košickom kraji.

Pozývame vás na tlačovú besedu, na ktorej predstavíme nový grantový program Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj.
Tlačová beseda sa uskutoční v stredu 16. septembra 2015 o 10:00 v Regionálnom informačnom bode na Hlavnej 48 v Košiciach.

Copyright © 2015 Košice region turizmus, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp