Copy
Ak sa e-mail nezobrazuje správne pozrite on-line verziu.
Pozvánka

Tlačová beseda KOCR KK

KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU KOŠICKÝ KRAJ
Vás pozýva na tlačovú besedu
nielen k Dotačnej výzve programu Terra Incognita
Po stopách osobností Košického kraja

Tlačová beseda sa uskutoční
v stredu 2. decembra 2015 o 10:00
v priestoroch Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj
Regionálny informačný bod
na Hlavnej ul. 48 v Košiciach


Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí
2. Predstavenie dotačnej výzvy programu Terra Incognita Po stopách osobností
Košického kraja
3. Predstavenie výnimočnej osobnosti
4. Zhodnotenie činnosti KOCR KK za rok 2015
5. Poďakovanie za spoluprácu
6. Záver

Tešíme sa na stretnutie s Vami!
 
Tím KOCR KK
Facebook
Twitter
Google Plus
YouTube
Web
Copyright © 2015 Košice region turizmus, Všetky práva vyhradené.
Email Marketing Powered by Mailchimp