Copy
Ak sa vám obsah mailu nezobrazuje správne, otvorte si ho v prehliadači.
TLAČOVÁ SPRÁVA
: Košice Región Turizmus vytvára jedinečné zážitky, ktoré vrátia návštevníkov v čase
KOŠICE 4. november 2020 – Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus sa aktívne podieľa na príprave a realizácii medzinárodnej aktivity GO52 – „Víkendy plné tradícií“, ktorá je vytvorená pre rozvoj a propagáciu turistických zážitkových produktov, odrážajúcich zvyklosti a remeslá regiónov.
Spoluprácou na medzinárodnej aktivite GO52 – „Víkendy plné tradícií“, sa podarilo krajskej organizácii Košice Región Turizmus vytvoriť zážitkové produkty, ktoré návštevníka prevedú históriou prostredníctvom prezentácie tradičných remesiel v Košickom kraji. Na myšlienke „žijúceho dedičstva“ v podobe tradícií a remesiel je postavená celá komunikačná stratégia zážitkových produktov aj projektu, z ktorého vznikli. 
„Dostať staré remeslá medzi mladých je možné aj v našom kraji, a to prostredníctvom zážitkov. Za všetko hovoria pozitívne príklady, či už ide o vyrábanie lana podľa dobových spisov priamo na hrade, pečenie chleba v stredovekej sýpke či deň strávený vo vinohrade ako pravý vinár. Náš kraj ponúka aktivity, ktoré zaujmú rodiny s deťmi aj jednotlivcov. Domáci aj zahraniční návštevníci si tak na vlastnej koži môžu vyskúšať niečo nové a zaujímavé, čo inde nenájdu. Zážitkový turizmus je skvelou reklamou a verím, že aj vďaka nemu sa do Košického kraja budú ľudia radi vracať, “ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka
Medzi prvými, ktorí si produkty remeselných zážitkov mohli aktívne vyskúšať, v rámci GO52 – „Víkendy plné tradícií“, boli vybraní zástupcovia cestovných kancelárií a agentúr. Počas dvoch dní si vyskúšali prácu na hrnčiarskom kruhu, od ktorého smerovali rovno do stredovekej kuchyne. Podľa dobových záznamov sa učili piecť tradičný domáci chlieb. Na výdobytky techniky však treba zabudnúť aj pri varení. Čerstvé pečivo totiž chutí najlepšie, ak je  upečené v kamennej peci  sýpky. Okrem iného zažili účastníci FAMtripu aj malé dobrodružstvo pri lukostreľbe. K dispozícii mali ručne vyrobené šípy a workshop ich preniesol do obdobia, kedy nimi bránili aj Košický hrad, na ktorom sa nachádzali. Zástupcovia cestovných kancelárií a agentúr tieto produkty plánujú v budúcnosti zahrnúť aj do svojej ponuky, určenej širokej verejnosti.
„Neustále sa snažíme o napredovanie a kreovanie nových hodnôt, no niekedy sa stačí pre to najcennejšie obzrieť do minulosti, ktorá nám ponúka nekonečné možnosti. Verím, že projekt a naša participácia na ňom spĺňa aj invenčný prístup v rámci cestovného ruchu, no zároveň sa vracia späť do histórie a aktívne uchováva hodnotné kultúrne dedičstvo, skrz poskytovania zážitkov širokej verejnosti. Aj počas poslednej letnej sezóny sa ukazuje, že stále máme v našom kraji čo objavovať a ponúkať návštevníkom“, dodáva výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková
Medzinárodný projekt „52 zážitkov v Karpatskom regióne: Znovuobjavenie tradičných zvykov a zaužívaných pracovných postupov'', ponúka nielen zážitky, ale aj možnosť vlastnoručne vytvoriť jednoduchý remeselný predmet z dreva, hliny a iných materiálov. Dáva možnosť naučiť sa niečo nové, čo dnes ovláda len úzka skupina ľudí. Okrem toho, mladí nastupujúci remeselníci či farmári chcú aktívne prezentovať svoju prácu a rovnako tak je o ich prácu záujem. A to naprieč rozličnými cieľovými skupinami. 
Citácie zainteresovaných osôb: 

„Som nadšený z prezentácie turistických produktov, ktoré sme si mohli vyskúšať počas niekoľkých dní s Košice Región Turizmus. Kedy som sa mohol na chvíľu stať vinárom, pekárom, hrnčiarom, či kováčom alebo roztočiť obrovský historický drevený žeriav na hrade Vinné, na ktorom prebieha rekonštrukcia bez vynálezov moderného sveta. Verím, že takto vyskladané zážitkové produkty budú v prostredí aktuálnych ponúk pre turistov vynikať a že o ne bude veľký záujem zo strany verejnosti“, opisuje svoje nadšenie Erik Ševčík z CK Adventoura.

„Je príjemné, že v prostredí, ktoré tvoríme srdcom v rodinnom kruhu, môžeme uchovávať tradície a remeslá, v minulosti tak prirodzené. A že pri ich sprostredkovávaní aktívnym zapojením návštevníkov do remeselnej činnosti, im poskytujeme nezabudnuteľný zážitok a hodnoty, ktoré si uchovajú v sebe“, hodnotí Silvia Pápaiová, majiteľka Granária.
"Členské štáty Európskej únie sa rozhodli spojiť svoje know-how, zdroje a osudy. Spoločne vybudovali zónu stability, demokracie a udržateľnosti rozvoja pri zachovaní kultúrnej rozmanitosti, tolerancie a individuálnych slobôd. Európska únia sa zaviazala zdieľať svoje úspechy a hodnoty s krajinami a národmi za jej hranicami."

"Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 -2020 poskytuje financovanie EÚ pre udržateľný rozvoj pozdĺž hranice Ukrajiny s Maďarskom, Slovenskom a Rumunskom, pomáha znižovať rozdiely v životnej úrovni a riešiť spoločné výzvy naprieč týmito hranicami."

"Táto publikácia bola vypracovaná s finančnou podporou Európskej únie. Za jeho obsah nesie výhradnú zodpovednosť Košice Región Turizmus a nemusí nevyhnutne odrážať stanoviská Európskej únie."

 
Web
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
SoundCloud
LinkedIn
sa zaoberá destinačným manažmentom pre región Košického kraja. Členmi krajskej organizácie cestovného ruchu sú Košický samosprávny kraj a oblastné organizácie cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš, Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu a KOŠICE Turizmus.