Copy

Të nderuar abonentë!

Mirëserdhët në buletinin e childhub në gjuhën shqipe për muajin Shkurt 2020. Mëposhtë janë burimet që kemi përzgjedhur për ju për këtë muaj!

Por para se të filloni me shfletimin, ju lutemi plotësoni anketën tonë për nevojat e të mësuarit në linkun më poshtë për të na ndihmuar të krijojmë kurse online përkatëse për ju!

https://www.surveymonkey.com/r/XNYN7M5

Faleminderit!

Lajme

26.02.2020

  Si pjesë e projektit "Forcimi i shoqërisë civile për të parandaluar dhe mbrojtur fëmijët nga abuzimi", që është iniciativë e përbashkët e Tdh Albania dhe ANTTARC, u prodhua një raport që përmbante gjetje mbi ecurinë e zbatimit të ligjit nr 18, "...

28.02.2020

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF përmes një konference ka publikuar “Politikën rekomanduese për zhvillimin në fëmijërinë e hershme”. Qëllimi i publikimit të kësaj politike është përshkrimi i situatës lidhur me zhvillimin në...

21.02.2020

  Projekti Childhub i Terre des Hommes Shqiperi, bazuar në kërkesat e përdoruesve të paraqitura në vleresimin e projektit, do te ofrojë mbështetje teknike për profesionistët e rinj/fillestarë që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijës përmes një...

11.02.2020

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë (KOMF) ka mbajtur një konferencë kombëtare për të publikuar raportin mbi ndikimin e procesit të decentralizimit në shërbimet sociale në Kosovë. Qëllimi i këtij raporti ishte të vlerësonte...

13.02.2020

  Ina Verzivolli, përfaqësuese e UNICEF Shqipëri ishte e ftuara e programit "Dita Jone" të Kanalit Televiziv A2, për të diskutuar mbi çështje që lidhen me sigurinë në internet dhe prezantimin e konceptit të Wi-Fi miqësor. Sipas saj, ka shumë prindër...

Pozicione pune

17.03.2020

  Thirrja për konsulencë afatshkurtër mbi Kapitalizimin e praktikave më të mira për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës zbatohet në kuadër të projektit "Forcimi i shoqërisë civile për parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi dhe dhuna në...

Të mësuarit

  Ky kurs mbi të gjitha synon të nxjerrë në pah rëndësinë e marrëdhënieve midis njerëzve dhe mjediseve të tyre sociale. Modulet e kursit janë krijuar për t'ju vendosur në një larmi rolesh sociale, duke filluar nga punonjësi social, lehtësuesi,...

Multimedia

02.02.2020

  Gjatë vitit 2019, 13 të rinj në konflikt me ligjin janë ndihmuar për riintegrimin në shoqëri me anë të punësimit apo kurseve profesionale, në kuadër të nismës së Drejtesise per te Mitur te Terre des hommes Shqiperi. Sildi është një prej tyre. Ai...

Biblioteka online

29.12.2019

Ky studim, i realizuar si një bashkëpunim i UNICEF Shqiëri dhe IPSOS, është pjesë e një projekti kërkimor ndërkombëtar të quajtur Global Kids Online, i drejtuar nga Zyra e Kërkimeve e UNICEF - Inocenti, Shkolla e Ekonomisë në Londër dhe Rrjeti...

21.02.2020

Kjo analizë e situatës është produkt i një rishikimi të detajuar të burimeve dhe të dhënave, i ndjekur nga një seri intervistash të kryera gjatë punës në terren dhe konsultimeve me zyrtarë kombëtarë dhe vendorë dhe individë, OJQ dhe staf të KB. E...

12.02.2020

  Ky raport harton rreziqet dhe mundësitë për fëmijët në Evropë, të tilla si qasja në internet, praktikat në internet, aftësitë, rreziqet në internet dhe mundësitë për fëmijët e moshës 9-16 vjeç në Evropë. Ekipet e rrjetit EU Kids Online...

Projekti financohet nga Agjensia Austriake për Zhvillim, Bashkimi Europian, Fondacioni Oak, Terre des hommes dhe Kanton Zürich.