Copy

BULETINI JANAR 2019

Të nderuar abonentë, mirë se erdhët në buletinin e childhub në gjuhën shqipe për muajin Janar 2019!

Mëposhtë janë burimet që kemi përzgjedhur për ju nga Kosova dhe Shqipëria për këte muaj.

Ju urojmë lexim të këndshëm e përdorim të mbarë!

LAJME

16.01.2019

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror – OFAP dhe KMOP kanë filluar projektin në mbështetje të procesit të decentralizimit të shërbimeve...

17.01.2019

Mbi 15 profesionistë  të mbrojtjes së fëmijëve janë  bërë  pjesë  e një trajnimi intensiv që  synon të rrisë  njohuritë  dhe krijojë  një  grup burimor që  do të  ofrojë  mbështetje për  punonjësit e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri, të...

24.01.2019

Procesi i përzgjedhjes dhe vlerësimit të propozimeve të paraqitura në kuadrin e raundit të parë të Thirrjes së SGS, publikuar në 2018-ën, Europe Aid / 155863 / DH / ACT / AL "Forcimi i shoqërisë civile për parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijëve nga...

Femijet ne situate rruge

28.01.2019

Në kuadër të projektit ``Rrjeti i Sigurt për mbrojtjen e Fëmijëve – Faza 3`` i cili ka për qëllim fuqizimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve, Terre des hommes në Kosovë është duke implementuar edhe shërbimet e specializuara për fëmijët në situatë...

BIBLIOTEKA ONLINE

01.12.2018

Raporti i OSBE-së mbi “Qasjen e komuniteteve në edukim” vlerëson qasjen e komuniteteve jo-shumicë të Kosovës në arsimin parauniversitar në nivelin lokal dhe mbulon periudhën 2014 – 2017 sa I përket të dhënave dhe informatave të grumbulluara. Raporti...

04.01.2019

  Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka nxjerrë një urdhër që miraton Standardet e Shërbimit në Qendrat Shumëfunksionale të Komunitetit dhe ngarkon agjencitë përkatëse qeveritare për të monitoruar dhe kontrolluar zbatimin e tyre në...

01.08.2016

    Qëllimi i këtij dokumenti është kryesisht të stimulojë reflektimin, dialogun e vazhdueshëm dhe zgjidhjet kreative se si të forcohet më mirë mbrojtja e fëmijëve. Autorët sugjerojnë se është e rëndësishme të pranojmë atë që nuk e njohim...

PRAKTIKA PREMTUESE

01.01.2018

Ky doracak ofron praktika dhe përvoja të mira nga edukatoret e 10 institucioneve parashkollore nga Kosova dhe 4 nga Shqipëria të cilat janë bazuar në kompetencat e edukatoreve në Instrumentin për Vlerësimin e Praktikave Cilësore në Shërbimet e...

WEBINARE

17.01.2019

Ky është webinari I dytë nga seria INSPIRE i cili do të prezantojë shtatë strategjitë për ndaljen e dhunës kundër fëmijëve. Ky webinar do të prezantojë strategjinë Nr. 3, “Ambiente të sigurta”. Rreth webinar-it Bazuar në gjetjet që tregojnë se dhuna...

Mbështetje ndaj fëmijëve në situatë rruge në Gjerogji

30.01.2019

Rreth webinarit: Kemi kënaqësinë të ju ftojmë në sesionin e ardhshëm të serisë së webinareve të Childhub mbi strategjitë e INSPIRE! Kësaj rradhe do të diskutojmë dy strategji: Strategjia Nr.6 “Reagimi dhe mbështetja”, përmes një prej praktikave me...

07.02.2019

  Jemi të lumtur t'ju ftojmë për një sesion tjetër në serinë e webinareve INSPIRE! Të enjten, më 7 shkurt do të kemi kënaqësi të dëgjojmë nga dy folësit e shkëlqyer rreth praktikave të mira me të cilat janë përfshirë, të lidhura me dy strategji të...

MUNDËSI PUNËSIMI

08.02.2019

Kohëzgjatja e projektit: 4 mars – 4 korrik 2019 Numri i pozitave të punës: Dy udhëheqës të ekipeve Qëllimi i projektit Girls Power Up (GPU) është program trajnimi për adoleshentet e klasave 10-11 në viset rurale. Ka për qëllim që të rris vetbesimin...

TOKA

08.02.2019

Kohëzgjatja e projektit: 4 mars – 18 qershor 2019 Numri i pozitave të punës: 9 trajnerë Qëllimi i projektit Girls Power Up (GPU) është program trajnimi për adoleshentet e klasave 10-11 në viset rurale. Ka për qëllim që të rris vetbesimin tek vajzat...

05.02.2019

  Terre des hommes Misioni në Shqipëri po përpiqet të krijojë një regjistër/listë të ekspertëve dhe profesionistëve në fushën e Përfshirjes Sociale dhe Migracionit që shfaqin kapacitete njerëzore, etike dhe teknike për të punuar me Terre des hommes...

Events

07.01.2019

  Fondacioni Terre des hommes, Misioni në Shqipëri dhe Qëndra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC) po zbatojnë projektin “Fuqizimi i Shoqërisë Civile për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve nga Abuzimi dhe Dhuna në...

Lexim e përdorim të mbarë!

Projekti financohet nga Agjensia Austriake për Zhvillim, Bashkimi Europian, Fondacioni Oak, Terre des hommes dhe Kanton Zürich.