Copy

Buletini i Childhub në gjuhën shqipe, Janar 2021!

Të dashur miq,

Buletinin e parë të këtij viti po e nisim me urimet më të përzemërta për një vit të mbarë dhe të suksesshëm!

Ky vit për ne është i veçantë sepse ChildHub mbush 6 vjet! Për të shënuar këtë event, ne i kemi dhënë faqes një pamje të re dhe me funksionale e cila do te lançohet gjatë muajit shkurt. Gjithashtu, për të falënderuar anëtarët dhe vizitorët tanë që na kanë ndihmuar të bëhemi një nga komunitetet më të mëdha të profesionistëve në internet, ne kemi përgaditur disa befasi të cilat do t’i zbulojmë gjatë ditëve në vijim!

Rritemi së bashku!

Lajme

03.02.2021

Si pjesë e iniciativës rajonale ChildHub për Evropën Juglindore, një trajnim lokal për përfaqësuesit e institucioneve të ndryshme u mbajt gjatë janarit. Profesionistët e mbrojtjes së fëmijëve nga Qendra për Punë Sociale, Qendrat Korrektuese për të...

12.12.2020

  Duke marrë shkas nga protestat e fundit në vend, ku ka patur edhe pjesëmarrje të shumë të miturve, Terre des hommes i ben apel Policisë së Shtetit dhe organeve të tjera ligj-zbatuese, të udhëhiqen nga parimet e mbrojtjes së të drejtave të...

Mundësi edukimi/ Webinare

04.02.2021

Rreth webinarit: Child Protection Hub në bashkëpunim me Asociacionin e Psikologëve të Kosovës do të realizojnë një seri të webinareve të cilat do të trajtojnë çështje të ndryshme të lidhura me mbrojtjen e fëmijëve dhe shëndetin mendor. Kjo seri...

11.02.2021

  Ne dëshirojmë të ftojmë akademikë dhe praktikues të drejtësisë penale, të drejtave të fëmijëve dhe ndihmave juridike të marrin pjesë në konferencën "Ndihma juridike për fëmijët në procedurat penale: ndihma juridike miqësore për fëmijë në...

Multimedia

21.04.2020

Në përgjigje të shpërthimit të pandemisë COVID 19, World Vision eksploroi një mënyrë alternative për të përdorur teknologjinë për të rritur ndërgjegjësimin, përfshirjen me komunitetet dhe realizimin e punës avokuese për mirëqenien e fëmijëve dhe...

03.12.2020

HANDIKOS ka lansuar kampanjën ‘’School Opens the World- Shkolla hap dyert e botës’’, me të cilën synon promovimin e përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara në edukimin e rregullt në Kosovë. Përmes nëntë...

24.12.2020

Prindërit shpesh shqetësohen kur fëmijët përdorin pajisjet teknologjike, aplikacionet dhe lojërat e ndryshme elektronike. Për fat të mirë, ka disa mundësi kufizimi që mund të aktivizohen për të parandaluar ekspozimin e përmbajtjes së dëmshme tek...

Publikime/ Burime miqësore për fëmijë

01.12.2020

Terre des hommes Kosovë në bashkëpunim me partnerin Defence for Children International nga Holanda, me qëllim të ngritjes dhe fuqizimit të kapaciteteve të institucioneve dhe profesionistëve për mbrojtjen e fëmijëve në konflikt me ligjin, nën moshën...

31.10.2020

  Ky Udhëzues për Menaxhimin e Stresit dhe Vetë-Kujdesit për profesionistët që punojnë me të mitur dhe të rinj në lëvizje të mbijetuar të dhunës me bazë gjinore, është zhvilluar në kuadrin e projektit rajonal BRIDGE si pjesë e aktivitetit të...

01.01.2021

Pandemia COVID-19 ka shkaktuar përçarjen më të madhe masive të arsimit në histori dhe përkeqësoi krizën globale të të mësuarit. Në prill të vitit 2020, më shumë se 190 vende vendosin mbylljen e shkollave kombëtare, duke vendosur deri në 1.6 miliardë...

03.02.2021

***Përkthimi i këtyre burimeve u bë i mundur nga tre vullnetarë shumë të devotshëm të Childhub: Ana Lena Bora Skreli Megi Vozga Këtu (mëposhte bashkëngjitur) do të gjeni nëntë artikuj të marrë nga faqja e internetit e Liana Lowenstein "Burime...

Mundësi pune

09.02.2021

  Terre des hommes Misioni në Shqipëri po kërkon të rekrutojë dy profesionistë me kohë të pjesëshme: 1) Specialist i Shëndetit Mendor dhe 2) Menaxher Rasti (senior), si pjesë e programit të mbrojtjes së fëmijëve, në kuadrin e projektit “...

04.02.2021

Data e fillimit: Mars 2021 Kohëzgjatja: 9 muaj (Zëvendësimi për Koordinatorin aktual të Projektit pasi ajo do të jetë në pushim të lehonisë) Kontrata: Kontrata lokale e punësimit me Terre des hommes Kosovë Vendi i punës: Prishtinë, Kosovë ÇFARË...

Projekti financohet nga Agjensia Austriake për Zhvillim, Bashkimi Europian, Fondacioni Oak, Terre des hommes dhe Kanton Zürich.