Copy

Новини, събития и полезни материали от месец ноември 2019 г.

Драги колеги,

Ноември беше месеца, в който се проведе Международната конференция на тема „Деинституионализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“. Поради тази причина този месец фокусът ни беше около деинституционализацията в България, позитивните резултати от нея, както и планирането на бъдещите стъпки спрямо този процес в страните членки на ЕС. В този бюлетин ще намерите полезни материали акцентиращи важността на израстването в семейна среда, укрепването на семейства в беда и ефективната подготовка на работната ръка, която трябва да се грижи за деца без родителска грижа.

Новини

18/11/2019

Над 250 експерти от университети, институции и неправителствени организации от Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ обсъждиха реформата в грижата за деца на Международна конференция на тема „Деинституионализация на грижата за деца: Как...

16/11/2019

Bulgaria ON AIR споделиха видео материал с Евгения Тонева от Центъра за алтернативни грижи за деца към НБУ. В интервюто Евгения Тонева споделя, че остават само 21 дома в България, които трябва да бъдат деинституционализирани, а в началото на процеса...

18/11/2019

БНР споделиха своето интервю с Радостина Антонова от Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към НБУ, в което се обсъжда процеса на деинституционализация в България, създаването на домове от семеен тип изместващи институциите, намаляването на...

26/11/2019

Страницата Balkan Insight съобщи за критиката на Disability Rights International (DRI) относно липсата на значителна промяна в грижите за деца с увреждания, въпреки скорошното отдалечаване от институционалната система. Според DRI, условията на така...

Международни новини

14/11/2019

Нарастващото неравенство засяга достъпа на децата до здравеопазване и образование; бедността продължава да бъде постоянно висока сред децата (24%) в сравнение с възрастното население (22%). Въпреки това Европейският семестър - европейската рамка...

06/11/2019

Членът на Eurochild, Националната федерация на Асоциацията за закрила на детето - CNAPE, приветства новата национална стратегия за закрила на детето, по-специално мерките за превенция и закрила на деца и семейства, които са в съответствие с...

05/11/2019

Асоциацията на местното самоуправление (LGA), която представлява английски съвети, твърди, че въз основа на проучванията 53%-ното увеличение на случаите на закрила на детето се причинява главно от домашно насилие, конфликти, наркотици и алкохол....

Мултимедия

11/11/2019

Споделяме това интервю с Георги Димитров, автор на "Да докоснеш мечтата" и основател на танцова формация "Петлите", което обсъжда ефекта на институционализацията над децата в домовете. Георги споделя индивидуалния си път свързан с живота в...

21/11/2019

Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца, НБУ, сподели тези 2 видеоклипа от Международната конференция „Деинституционализация на грижата за деца: Инвестиране в промяната“, която се проведе между 5 и 8 ноември 2019 г. в София. В първия видеоклип...

Възможности за обучение

20/11/2019

Уебинарът цели да представи опита на екип от ДДЛРГ „Олга Стоянова“ в гр. Дупница за работа с младежи, на които им предстои напускане на услугата. Лекторите ще представят както опита си за прилагане на разработената в рамките на проекта (проект „Да...

Учебни материали

01/11/2019

Оценка на напредъка на държавите-членки на ЕС в прилагането на „Препоръката на Европейската комисия за инвестиране в деца: прекъсване на цикъла на неравностойно положение“ и „Европейския стълб на социалните права“ (по-специално принцип 11). Оценка...

13/10/2019

От въведението към документа: Повече от една четвърт от бежанците и мигрантите, пристигнали в Европа по средиземноморските маршрути досега тази година, са деца. Много от тях пристигат заедно с родителите си. Някои са придружени от други роднини,...

11/10/2019

ChildPact публикува Регионален доклад за картографиране на стратегиите INSPIRE за прекратяване на насилието над деца. Този доклад е изготвен от ChildPact и в рамките на два регионални проекта, финансирани от Фондация Oak и Фонд INSPIRE, и се...

С пожелания за повече мотивация и продуктивност през студения декември!

Надяваме се, че сте открили полезна информация сред споделените материали през изминалия ноември. Продължавайте да следите Мрежа за закрила на детето югоизточна Европа и през предстоящия ноември за още новини, събития, работни места и други полезни материали!

Този проект е финансиран от Австрийската Агенция за Развитие, Европейския Съюз, Фондация Оук, Тер дез Ом и УНИЦЕФ.