Copy

Mirësevini në buletinin e muajit shkurt 2017

Në këtë buletin do të gjeni të rejat e fundit nga ChildHub, duke përfshirë lajme, materiale pune dhe multimedia në Shqip.

Për njohësit e gjuhës angleze ju ftojmë që të regjistrohuni dhe kyquni në webinarin e radhës i cili do të mbahet në datën 8 mars, në orën 4:00 PM me temën " Të drejtat procedurale të miturve të dyshuar ose të akuzuar për vepra penale në BE " këtu

Lajme

23.02.2017

Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar Ligjin e ri mbi të Drejtat dhe Mbrojtjen e fëmijëve më 23 shkurt 2017. Ky ligj krijon mundësi për një kuadër të plotë dhe më të konsoliduar ligjor i cili do i shërbejë më mirë sistemit për mbrojtjen e fëmijëve....

27.02.2017

Nën koordinimin dhe udhëheqjen e Zyrës së Kryeministrit/Zyrës për Qeverisje të Mirë ZQM/ZKM është mbajtur takimi i radhës i grupit punues përgjegjës për hartimin e Strategjisë për të drejtat e fëmijëve (2017-2021). ZQM/ZKM ka hartuar draftin e parë...

12.02.2017

Në këtë artikull Katherine McFarlane ngre cështjen se si pasojat e një sistemi të dështuar të mbrojtjes së fëmijëve ndikon jetët e fëmijëve vulnerabel, duke i kthyer ata në "përdorues" të sistemit të drejtesisë. Ky duket një fenomen i pranishëm në...

27.02.2017

Qëllimi i kësaj rregulloreje është të përcaktohen rregullat me të cilat përcaktohet arrestimi i përkohshëm dhe ndalimi policor. Këto autorizime ushtrohen sipas kompetencave të cilat janë të përkufizuara me ligjin në fuqi duke përfshirë edhe Kodin e...

27.02.2017

Shtatë fëmijë, viktima të dhunës dhe trafikimit, nga fillimi i shkurtit nuk janë në strehimoren “Shpresa dhe shtëpitë e fëmijëve”, e vetmja e këtij lloji në vend. Të shtatë fëmijët, që nga një shkurti, janë detyruar të kthehen te menaxherët e rastit...

20.02.2017

Save the Children prezantoi projektin e saj më të ri; "Fëmijët Mbajnë fëmijët të sigurtë", të financuar nga Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Nisma do të zbatohet në bashkëpunim me Avokatin e Popullit dhe Agjencinë...

Ngjarje

27.02.2017

MASHT në koordinim me partnerët e vet  KEC dhe UNICEF, ka planifikuar veprimet e radhës në lidhje me parandalim dhe referim të dhunës në shkolla.  Në gjashtëmujorin e parë të këtij viti pritet të realizohen katër trajnime:  dy trajnime për staf të...

Libraria online

02.03.2016

Kjo broshurë ka për qëllim të ndihmojë të kuptoni më shumë rreth dëmtimit të vetvetes dhe çfarë të bëni nëse ju jeni të shqetësuar në lidhje me veten tuaj për dikë tjetër. Ajo shpjegon se çfarë vete-demtimi është, çfarë të bëni nëse ju ose dikush...

01.03.2017

Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është të studioj  prevalencën e dhunës ndaj fëmijëve në familje, si dhe ndikimin që ka varfëria dhe niveli i edukimit të prindërve në dhunën ndaj fëmijëve në familje. Mbledhja e të dhënave për këtë studim është bërë...

07.02.2017

Ky studim u realizua ne periudhen Prill - tetor 2016 nga Instituti Shqiptar per Bashkëpunim dhe Zhvillim ne bashkëpunim me Hanns-Seidel-Foundation në Tiranë. Ai kryhet në kuadër të Serive të Procesit të Berlinit dhe synim te hedhë dritë dhe...

Kurs online falas

30.01.2017

Universiteti i Pensilvanisë dhe UNICEF prezantojnë së bashku një kurs masiv online të hapur e falas për të gjithë, mbi normat dhe ndryshimet sociale. Kursi, i cili konsiston në një pjesë teorike dhe një praktike, është i dhënë në Anglisht. Studentët...

Mbyllje

Gjithashtu ju fojmë që të merrni pjesë në diskutimet në seksionin " Forumet në gjuhën vendase " këtu

Shpresojmë që informatat e marra nga ky buletin për periudhën gatë muajit shkurt t'ju kenë shërbyer në punën tuaj.

Projekti financohet nga Agjensia Austriake për Zhvillim, Bashkimi Europian, Fondacioni Oak, Terre des hommes dhe Kanton Zürich.