Copy

Месечен бюлетин за април 2021 г.

Драги колеги,

През изминалия април споделихме за проучването част от проект „Повишаване на капацитета на Сдружение „Шанс и закрила“, търсещо отговор на въпроса Кое прави децата най-нещастни?". Същевременно, споделихме и притеснителното заключение на УНИЦЕФ България, че всяко второ дете (47%) в България е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст. Новините, които споделяме не винаги са хубави, но със сигурност са мотивиращи за създаването на по-добра среда за всяко едно дете. През изминалия месец се проведе и онлайн среща-дискусия за студенти Има ли нужда от застъпници системата за алтернативни грижи за деца и младежи?".

Информация за гореспоменатите новини, както и други интересни материали ще откриете в този бюлетин.

Приятно четене!

Новини от България

Кое прави децата най-нещастни — проучване сред деца относно техните потребности

Child eye close up
В наскоро проведено проучване в рамките на проект „Повишаване на капацитета на Сдружение „Шанс и закрила“ да създава партньорства в полза на децата“, често посочвани причини от децата за това те да се чувстват най-нещастни са случаите когато: никой

УНИЦЕФ: 47% от децата в България са преживели някаква форма на насилие

Child under pillows
Изследване по поръчка на УНИЦЕФ потвърди, че всяко второ дете (47%) в България е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст. Най-често срещаната форма е емоционалното насилие (45,9%). Другите видове насилие са физическото (31,2%)

Онлайн среща-дискусия за студенти "Има ли нужда от застъпници системата за алтернативни грижи за деца и младежи?"

Tue, 04/27/2021 - 10:00 - Tue, 04/27/2021 - 12:00
Discussion ideas lighbulb
В далечната 2010 г. процесът по ДеИ започва с приетата от Министерски съвет „Визия за деинституционализация на децата в България“, която изразява политическата воля на държавата за разрешаване на проблема с отглеждането на деца в институции. Оттогава

Международни новини

Обяснение на вербуването на деца като войници

Обяснение на вербуването на деца като войници
Набирането и експлоатацията на деца във въоръжен конфликт е забранено от международното право, но хиляди деца са вербувани по целия свят. Повечето са вербувани принудително, но други се присъединяват доброволно, наивно вярвайки във фалшиви обещания

Как един прост визуален инструмент може да помогне на учителите да се свържат с учениците

Empathy should be essential at school
Емпатията е способността да се споделят чувствата и перспективите на другите, а за учителите да разбират обучителните нужди на своите ученици. В образованието картата на съпричастността е проста визуална картина, която улавя знания за поведението на

Работни места

Социален работник в преходно жилище

adult holding child's hand
Фондация "Конкордия България" търсят Социален работник в преходно жилище за екипа си в района на Сточна гара, София. Фондацията предлагат трудов договор на осемчасов работен ден и работа на смени по утвърден работен график. Успешният кандидат ще се

Мултимедия

Хуманистично консултиране в училище (School-Based Humanistic Counselling - SBHC)

Терапията SBHC предполага, че младите хора в беда имат способността да се справят успешно с трудностите си, ако могат да ги обсъдят с емпатичен, подкрепящ и квалифициран съветник. Училищните хуманистични съветници използват редица техники за

Как спортът може да защити децата?

Тази анимация е създадена, за да помогне на всеки, който се занимава с предоставяне на спорт или дейности на деца и младежи. Той показва разликата между защитата на децата и защитата в спортна обстановка и разглежда по-задълбочено как децата и

Събития и възможности за обучение

Мнението на експертите: придобийте представа за трафика на хора, тяхното възстановяване и реинтеграция

girl in a crowd
За уебинара Презентацията ще се съсредоточи върху трафика на хора като проблем на общественото здраве и ще засегне психосоциалното възстановяване и острите нужди на психичното здраве, както и травмата от злоупотреба, морално нараняване

Публикации

Наръчник за учители

Diverse Project Handbook Cover (Bulgarian)
"Наръчник за учители" на Проект разнообразие е предназначен за учители в начално и средно образование. Целта му е да подпомогне учителите в подобряването на управлението на разнообразието в класната стая чрез въвеждането на три техники за разказване

Регионално изследване на насилието над деца в училищата в Югоизточна Европа

cover page of the Bosnia-Herzegovina report
Насилието сред децата се счита за един от основните въпроси, влияещи върху оптималното детско развитие и образование. Тъй като това явление е широко разпространено във всички страни от Югоизточна Европа, важно е да се разберат задълбочено факторите

Работа с домашно насилие, злоупотреба с вещества и психични заболявания

guide cover
Как социалните работници могат да работят с домашно насилие, злоупотреба с вещества и психична болест? Ръководството е написано от Дженифър Холи, изследовател и обучител, която е работилаповече от 15 години в сектора на домашното и сексуално насилие

Как социалните работници могат да идентифицират принудително и контролирано поведение

a red puppet standing in the circle of white puppets
Характеристиките на базираното на пола принудителното и контролирано поведение в семейството са само някои въпроси в работата на социалните работници по време на пандемията Covid-19. В резултат на мерките, причинени от пандемията, оставането на

Надяваме се, че сте открили полезна информация сред споделените материали през изминалия април 2021 г. Продължавайте да следите Мрежа за закрила на детето югоизточна Европа и през предстоящия месец май за още новини, събития, работни места и други ползотворни материали!

 

Childhub donors

Посетете Childhub.org  |  ОтписванеОтписване   |  Виж електронна поща в браузъра