Copy

Ju ftojmë të ndiqni webinarin e parë në shqip!

I nderuar lexues!

Webinari do të synojë të sjellë kuptueshmëri në lidhje me Parimin Interesi më i Lartë i Fëmijës, si është përcaktuar në kuadrin dhe praktikat e ligjit shqiptar dhe gjithashtu nëse ka ndonjë përpjekje për të sjellë qartesi për definicionin e tij në kuadrin e ri për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri.

Një pjesë e webinar-it do të përpiqet të sjellë disa informacione shtesë se si një punonjës social i përfshirë në punën e drejtpërdrejtë me fëmijët duhet të kuptojë dhe vlerësojë parimin më të mirë të interesit të fëmijës duke e aplikuar atë në punën e përditshme. Dhe në fund do të ndahen disa praktika më të mira ndërkombëtare, duke shpresuar që të ndihmojnë në orientimin e profesionisteve kur duhet te menaxhojne rastet e tyre të mbrojtjes.

Ju lutemi të klikoni në Linku per ne webinar për të hyrë në dhomën virtuale!

Projekti financohet nga Agjensia Austriake për Zhvillim, Bashkimi Europian, Fondacioni Oak, Terre des hommes dhe Kanton Zürich.