Copy

Новини, събития и полезни материали от месец февруари 2020 г.

Драги колеги,

Честита Баба Марта! Февруари 2020 г. мина бързо, макар и да сме във високосна година. През тези 29 дни споделихме с вас важни новини от света на закрилата на децата. Съобщихме ви за призова на българското гражданско общество срещу онлайн кампаниите срещу закона за социалните услуги, както и за осъждането на детска градина във Видин поради дискриминация на дете от ромси произход. През изминалия месец Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца, НБУ, започнаха изследване на ефективността на заниманията по интереси на в училища в България. Проведе се и поредната месечна среща на НХЦ, както и уебинар за работа с деца мигранти и непридружени деца и младежи.Споделихме с вас и методологии за работа с деца, които напускат резидентна грижа.

Допълнителна информация за тези материали, както и други, ще откриете в този бюлетин. Приятно четене!

Новини

03/02/2020

Министерство на образованието и науката възложи на Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца, НБУ изследване на ефективността на заниманията по интереси, осъществени през втория учебен срок на учебната 2018/2019 година и през първия срок на...

05/02/2020

Eurochild съобщи, че над 60 български организации на гражданското общество призоваха шестима еврокомисари да подтикнат българското правителство за действие срещу кампаниите, които поставят под въпрос необходимостта от организации на гражданското...

15/02/2020

Въпросът за интеграцията на ромите в България като цяло е тема, ограничена главно до територията на страната. Въпреки това, openDemocracy сподели статия от международна гледна точка за проблемите на българската ромска общност, озаглавена „Граждани...

21/02/2020

Независима медия за правозащитна журналистика Marginalia.bg съобщиха, че комисията за защита от дискриминация (КЗД) е осъдила детска градина „Желязко Попниколов“ във Видин, директорката на детското заведение, както и две от учителките поради ...

Международни новини

07/02/2020

На 16 януари в Брюксел се проведе конференция на Европейската експертна група по прехода от институционална грижа към грижа в общността, която отбеляза началото на процеса на Деинституционализация (ДеИ) в европейски контекст, за да отчете...

04/02/2020

На 18 декември Общото събрание на ООН официално прие Резолюция за промотиране и закрила на правата на децата, която е с фокус върху правата на децата без родителска грижа. Това представлява знаков момент по отношение на напредъка на правата на...

07/01/2020

Европейската комисия стартира онлайн международен атлас „Миграция“ с данни за 198 държави и информация, актуализирана ежедневно. Можете да проверите тенденциите, статистиката и демографията за страните и да намерите информация, свързана с миграцията...

Мултимедия

04/02/2020

Телевизия NOVA споделиха историята на Галина Рийом Ройбек, която е световен шампион по юнисайкъл и чрез "социален цирк" въдхновява деца да вярват в себе си. На едва 6 дни Галина е изоставена в дом за деца като на 4 годишна възраст е осиновена от...

Събития

30 Apr 2020 - 9:00am to 5:00pm

Запазете датата за нашата конференция за психосоциална подкрепа за деца, остаряващи извън грижа. Eurochild с удоволствие съобщава, че на 30 април 2020 г., след Деня на Общото събрание и членовете на 2020 г., членовете на Eurochild са добре дошли да...

13 Feb 2020 - 4:00pm to 6:00pm

На 13.02.2020 между 16:00 – 18:00 в Столична Библиотека, пл. Славейков 4 ще се проеведе поредната дискусионна среща на Ноу–хау център за алтернативни грижи за деца. Темата на февруарската дискусия ще бъде: „Mястото на социалната работа в училище“....

Уебинари

28/02/2020

Уебинарът е предназначен за: Уебинарът е предназначен за професионалисти в сферата на психичното здраве и социалната работа. Цели на уебинара: Всяка година през България легално или нелегално преминават стотици непридружени деца и младежи, идващи...

Учебни материали

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) споделиха български превод на наръчника в помощ на родители "Да израснем заедно". Книгата се състои от 4 части, в които се представлят различни, но свързани помежду си, аспекти на развитието на детето...

26/02/2020

„Да изпълним /не/възможните мечти“, финансиран по JUST/2017/ACTION GRANTS, създаде нови методологии за работа с деца, напускащи резидентна грижа. Като част от НБУ, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца поставя като една от водещите цели в...

С пожелания за продуктивен март!

Надяваме се, че сте открили полезна информация сред споделените статии през изминалия февруари 2020 г. Продължавайте да следите Мрежа за закрила на детето югоизточна Европа и през предстоящия март за още новини, събития, работни места и други полезни материали!

Този проект е финансиран от Австрийската Агенция за Развитие, Европейския Съюз, Фондация Оук, Тер дез Ом и УНИЦЕФ.