Copy

7 stratégia a gyermekek elleni erőszak megelőzésére

A becslések szerint világszerte 1 milliárd gyermeket ér valamilyen erőszak évente. A gyermekekkel szembeni erőszak hosszútávú, komoly hatással van az agyműködésre, a mentális egészségre, az egészségügyi kockázatok kialakulására, olyan fertőzéses megbetegetések terjedésére, mint a HIV vagy más szexuális úton terjedő betegségek, de a társadalom működésére is. Ezeknek a hatásoknak a közvetlen és közvetett gazdasági költségei is jelentősek, és a gyermekek elleni erőszak léte aláássa mind az egyénekben, mind a társadalmakban rejlő lehetőségek kiaknázását. (INSPIRE Kézikönyv, előszó)

 

Éppen ezért 2016-ban a WHO szakmai irányítása és koordinációja mellett, 10 világszervezet, mint például az UNICEF, a UNODC, vagy a Világbank kidolgozott egy, a gyermekekkel szembeni erőszak leküzdését célul kitűző, tudományos bizonyítékokkal alátámasztott, INSPIRE nevű globális stratégiacsomagot.

 

Az INSPIRE betűszó a 7 stratégia angol elnevezésének kezdőbetűjéből áll össze.

A hét stratégia a következő: 

 

  1. Jogszabályok gyakorlatba ültetése és végrehajtása (Implementation and enforcement of laws). Például: a testi fenyítés tilalma, az alkoholfogyasztás tilalma, vagy a fegyverekhez való hozzáférés tilalma jogszabályokon keresztül.
  2. Társadalmi normák és értékek (Norms and values). Például: olyan normák megváltoztatása, amelyek csökkentik a lányok elleni erőszakos viselkedést, vagy a fiúk közötti agressziót.
  3. Biztonságos környezet (Safe environments). Például: az olyan környékek beazonosítása, amelyek az erőszak “melegágyai”, vagy a helyi tényezők specialitásának felismerésén nyugvó, problémaorientált rendőri intézkedések kidolgozása.
  4. A szülők és gondviselők támogatása (Parental and caregiver support). Például tréningek a pozitív szülőségről, a szülővé válásról.
  5. A bevétel és a gazdasági aktivitás erősítése (Income and economic strengthening). Például mikrofinanszírozással);
  6. Gyermekvédelmi és segítő szolgáltatások (Response services provision) (Például az erőszakot átélt gyermekek számára hatékony és hozzáférhető terápiás segítség nyújtása)
  7. Oktatás és az életre való nevelés (Education and life skills) (Például a gyermekek iskolába járásának biztosítása)

 

A hét stratégiából álló csomag abból az alaptételből indul ki, hogy a gyermekekkel szembeni erőszak megfelelő intézkedésekkel megelőzhető, és ennek értelmében szükség van az ezt tudatosító, egyben a prevencióra és a negatív következmények kezelésére irányuló szektorközi törekvések előmozdítására és egyesítésére. Az erőszak megnyilvánulásának mértéke ugyan országokon belül és országos szinten is különbözik, de mindenütt való jelenléte miatt, a leküzdésére irányuló törekvés fokozott elkötelezettséget igényel. A stratégiacsomag vezérfonala az ENSZ Gyermekjogi egyezményének azon kitétele, hogy minden gyermek alapvető joga, hogy mentesüljön az erőszak bármilyen formája alól, és megállapítást nyert, hogy a zaklatások negatív következményei a gyermekek veszélyeztetésén túl, az egyes országok népegészségügyi helyzetére is kiterjedt és költség-generáló hatást gyakorolnak. A stratégiacsomag lényeges momentumként kíván hozzájárulni a gyermekek elleni erőszak felszámolására irányuló célkitűzések – így a Fenntartható Fejlesztési Célok 16.2-es célkitűzésének – eléréséhez, egyben támogatja az egészség, esélyegyenlőség, biztonságos környezet megvalósítására irányuló törekvések előmozdítását. A gyermekek erőszakkal szembeni védelme globális méretű összefogást igényel, a kiadvány ezt támogatva tudományos bizonyítékokkal alátámasztott módszereket javasol az ilyen jellegű átfogó prevencióhoz.

 

 

Az INSPIRE stratégiacsomag hatékony végrehajtásához kidolgoztak egy olyan, bizonyítékokon alapuló módszertani útmutatót is, amely a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és az arra adott válaszokra (jógyakorlatokra) koncentrál, amelyek bizonyítottan működnek.

Jógyakorlatok (példák az INSPIRE Kézikönyvből):

 

1. Stratégia

Horvátországban több minisztérium felelős a gyermekekkel szembeni testi fenyítés tilalmának végrehajtásáért (ideértve a Belügyminisztériumot, a Szociálpolitikai és Ifjúságügyi Minisztériumot, az Egészségügyi Minisztériumot, az Igazságügyminisztériumot, stb.). A minisztériumok civil szervezeteket bíztak meg, hogy dolgozzanak ki és hajtsanak végre a gyermekekre, szülőkre, szakemberekre és a szélesebb közvéleményre koncentráló programokat.

 

2. Stratégia

Bringing in the Bystander olyan interakítv workshop, amely megtanítja a résztvevőknek, hogyan ismerjék fel és avatkozzanak be, ha szexuális bántalmazással, zaklatással, párkapcsolati erőszakkal találkoznak. A programot a New Hampshire-i Egyetemen (Prevention Innovations) dolgozták kis az Egyesült Államokban, de számos európai egyetemen is találkozni lehet vele (pl. Egyesült Királyság, Svédország).

 

3. Stratégia

A Cardiffi Egyetemen kidolgozott, ún. Cardiff Model az erőszak megelőzését célul tűző modell, amely kórházak sürgősségi osztályoktól származó anonimzált adatokat összekapcsolja az erőszakos incidensekről szóló rendőrségi jelentésekkel. Az egészségügyi és a rendőrségi adatok kombinálása segít beazonosításani az erőszak “melegágyait” (hotspots), olyan környékeket, ahol az erőszakos események gyakrabban fordulnak elő, ezáltal célzott prevenciót lehet kidolgozni.

 

4. Stratégia

Az ACT Raising Safe Kids  olyan megelőzési program, amely segíti a kisgyermekes  (8 éves korig) szülőket és a gondviselőket a szülői kompetenciák és gyakorlatok fejlesztésében, szükség szerinti megváltoztatásában - különösen a szülő-gyermek kapcsolatok javításával, a gyermek viselkedési problémáinak csökkentésével és gyermekekkel szembeni rossz bánásmód megelőzésével.

A programot az Amerikai Pszichológiai Társaság 2001-ben dolgozta ki három amerikai városban (American Psychological Associations (APA) Violence Prevention Office).

 

5. Stratégia

IMAGE egy komplex mikrofinanszírozási és oktatási program, amely 12 hónapos gender és HIV tréninget tartalmaz (Sisters for Life), amelyet nőknek nyújtanak, kölcsön visszafizetési találkozóikkor. A program célja, hogy megerősítse a nőket gazdasági tudásukban, a jóllétüket javítandó, és csökkentsék a HIV-fertőzés és a párkapcsolati erőszak veszélyét. A program felismerte, hogy a szegénység, a gazdasági és a társadalmi nemek közötti egyenlőtlenségek hozzájárulnak ezen veszélyekhez. Az IMAGE, a Small Enterprise Foundation (SEF), a School of Public Health, a University of the Witwatersrand és a London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) együttműködésében jött létre. Az IMAGE programmal elértek 30 000 nőt Dél-Afrikában, és adaptálták Peruban és Tanzániában is.

 

6. Stratégia

A Trauma-fókuszú Kognitív Viselkedés Terápia (TKVB, Trauma-focused Cognitive Behaviour Therapy approach (TF-CBT)) a legelterjedtebb és legjobban kiértékelt terápiás programok egyike. A TKVB feszes szerkezezű, rövidtávú terápiás modell, amely a traumatizált gyermekek és a PTSD-vel küzdők, és szüleik / gondviselőik kondícióit javítja. A kezelés 8-16 , 60-90 perces ülésből áll általában, amelyet gyermekekkel és/vagy nem-bántalmazó gondviselőkkel, egyénileg vagy csoportosan tartanak. A modellt használták Zambiában egyéni terápiaként, csoportok számára Kongóban és Kenyában, de alkalmazták egy kambodzsai szexuális kizsákmányolás áldozataivá vált fiatalok átmeneti menedékében is.

 

7. Stratégia

A KiVa egy tudományosan megalapozott iskolai antibullying program, amelyet Finnországban, a Turkui Egyetemen dolgoztak ki, a finn Oktatási és Kulturális Minisztérium finanszírozásával. A KiVa egy bizonyítékokon alapuló program, melynek célja a bántalmazás megelőzése, valamint a bántalmazási esetek hatékony kezelése. Mindamellett, hogy a hangsúly a megelőzésen van, az esetkezelés is lényeges, ugyanis a megelőzésre tett erőfeszítések sem képesek egyszer s mindenkorra megszüntetni a bántalmazást, ezért szükség van olyan eszközökre, amelyeket egy bántalmazásos eset napvilágra kerülésekor alkalmazhatunk. A KiVa harmadik eleme az iskola helyzetének és az időbeli változásoknak a folyamatos monitorozása (ismételt állapotfelmérés) – ezt teszik lehetővé a KiVa részét képező online eszközök.

________________________________________________________________________

 

A stratégiákat pedig két, mindenen átívelő módszerrel fűszerezik: az ágazatokon átnyúló, szakmaközi összefogás, valamint a monitoring és értékelés.

 

Az alábbi linken megtalálhatók az INSPIRE stratégiákat kifejtő alap dokumentumot, majd a megvalósítást segítő kézikönyvet, valamint a monitoringhoz segítséget adó indikátorok listáját. 

 

https://childhub.org/hu/kereses?keys=INSPIRE&f%5B0%5D=field_tags%3A10139

Webináriumok

2019.03.21

A Gyermekvédelmi Tudásközpont 2019 elején egy webinárium sorozatot szervezett, melyek az INSPIRE stratégiákat jó gyakorlatokon keresztül mutatták be. A WHO, UNICEF és sok más nemzetközi szervezet hozta létre az INSPIRE 7 stratégiáját a gyermekek...

Hírek

2019.03.21

A Gyermekvédelmi Tudásközpont 2015 januárja óta üzemel, és bár örülünk az eddigi sikereinknek, most szeretnénk kicsit megállni, és megnézni, mit csinálhatnánk jobban. Ehhez az Ön, Önök véleményére van szükségünk: mik azok a szolgáltatások, amikre...

2019.03.11

A gyerekek és fiatalok az európai jövő birtokosai. A UNICEF és az Eurochild egy online kérdőívet hozott létre a számukra, hogy megtudakolja, ők milyen Európában szeretnének élni. Az " Mit akarnak az európai gyerekek" kérdőív a családi életről,...

Kiadványok

2019.03.18

A Háttér Társaság kutatásában 919, 13-21 éves diák vett részt és mondott véleményt a a 2016/2017-es iskolaév tapasztalatairól. A kérdőív felmérte, hányan találkoztak közülük előítéletes iskolai zaklatással és bántalmazással; ugyanakkor kitért arra...

A Global Partnership to End Violence Against Children weblapján további információk találhatóak a gyermekek elleni erőszak felszámolása érdekében végzett munkáról.

A Gyermekvédelmi Tudàsközpontot az Osztrák Fejlesztési Iroda és az Oak Alapítvány támogatja.

adc.pngoak.pngtdh.png