Copy

Новини, работни места, събития и полезни материали от месец февруари 2019 г.

Драги колеги,
В този бюлетин ще намерите част от публикуваните материали през бързо преминалия месец февруари. Сред новините от ще намерите информация за проведената оценка на работата на „Надежда и домове за децата” — клон България от мултидисциплинарен екип от изследователи на Ноу-хау центъра за алтернативната грижа за деца, както и за изграждането на нов терапевтично-образователен център на фондация „Карин дом”. Друга новина беше и проведеното социологическо проучване на „Алфа Рисърч“, което подчерта негативното отношение на българите към деца от социални институции, което подкрепя многото плюсове на деинституционализацията и центровете за настаняване от семеен тип. Приятно четене!

Новини

04/02/2019

Мултидисциплинарен екип от изследователи на НХЦ, с практически опит от директна работа на терен и изследователски опит от изучаване на процеса на деинституционализация на грижата за деца — Борислава Мечева, Валентина Бижева, Галина Маркова, Евгения...

08/02/2019

Радио Варна споделиха, че Община Варна предоставя терен от 2 400 кв. метра на фондация „Карин дом”. Предоставеното място се намира в близост до Очна болница и ще служи за изграждането на терапевтично-образователен център през следващите две-три...

26/02/2019

Проучване на „Алфа Рисърч“ проведено в десет общини, където има деца от институции, подчерта притеснителната тенденция за предубеденост сред българите спрямо деца от социални домове. Според проучването едва 21% от участниците биха поканили на...

29/01/2019

  Според Ofcom, британският наблюдател на медиите, броят на децата, изложени на онлайн тормоз и злоупотреби, нараства. От 2% от децата, които твърдят, че са били малтретирани в социалните медии през 2016 г., този брой се е увеличил до 9% през 2018 г...

Мултимедия

08/02/2019

Филмът „Прасе“ е независим проект на българския режисьор Драго Шолеве и ще бъде част от основната конкурсна програма на предстоящия „София филм фест“. Лентата разказва историята на тринайсетгодишния младеж Стоян, игран от Румен Кочев, когото всички...

29/01/2019

Над 12 години Идеална дейност за развитие на хармония между двама души чрез синхронизиране на движенията и невербалната комуникация. Игра Играчите стоят в една линия един срещу друг, в мълчание. Играч А е модел и играч Б е огледалото. А прави бавно...

30/01/2019

За участници над 9 години Тези две игри са популярни в началото на сесията, за да започнем да се движим като група, с някакъв физически контакт, напомняйки ни по игрови начин, че се нуждаем един от друг, за да постигнем обща цел. Игра Стояща версия...

Възможности за обучение

21/02/2019

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, съвместно с Националната асоциация по приемна грижа (НАПГ) организира обучения за работа с непридружени деца-мигранти и приемни семейства, които подкрепят непридружени деца-мигранти. Три дву-дневни...

Учебни материали

01/01/2019

Предоставяме ви този доклад, подготвен от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ по покана на "Надежда и домове за децата - клон България" (НДД). Междинната оценка, представена в документа, е подготвена от изследователския екип на НХЦ (...

Работни места

08/02/2019

Екипът на Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца открива стажантска програма за професионалисти, работещи в социалната сфера. Програмата цели да повиши качеството на грижа за децата и семействата в България чрез предоставяне на възможност за...

С пожелания за приятно посрещане на идния месец март и пролетта!

От Мрежа за закрила на детето югоизточна Европа се надяваме, че в този бюлетин сте намерили полезна или интересна информация. Продължавайте да ни следите и през предстоящия март за още новини, работни места, учебни материали и друга полезна информация от сферата на за закрилата на детето.

Този проект е финансиран от Австрийската Агенция за Развитие, Европейския Съюз, Фондация Оук, Тер дез Ом и УНИЦЕФ.