Copy

Buletini Gusht 2018

Të nderuar abonentë! Mirëseerdhët në buletinin e childhub në gjuhën shqipe për muajin Gusht 2018. Të mëposhtmet janë burimet që kemi përzgjedhur për ju për këte muaj. Ju urojmë lexim e përdorim të mbarë!

Lajme

31.08.2018

  Më datë 18 Gusht 2018, ka hyrë në fuqi Ligji nr. 47/2018 i ndryshuar- Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i cili është botuar në Fletoren Zyrtare nr.115, më 3 Gusht...

04.09.2018

  [Kjo histori është shkruar nga Malavika Sattlern, një praktikante e përkohëshme me Terre des hommes në Shqipëri, motivimi i të cilës për t'u bashkuar me organizatën ishte interesi i saj në punën sociale dhe bashkëpunimin për zhvillim. Ajo është...

Njoftime

03.09.2018

  Fondacioni Terre des hommes, Misioni në Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC) po zbatojnë projektin “Fuqizimi i Shoqërisë Civile për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve nga Abuzimi dhe Dhuna në...

31.08.2018

  Terre des hommes Misioni në Shqipëri po përpiqet të krijojë një regjistër/listë të ekspertëve dhe profesionistëve në fushën e Mbrojtjes se Femijeve që shfaqin kapacitete njerëzore, etike dhe teknike për të punuar me Terre des hommes përmes...

  Për të mësuar më shumë rreth Thirrjes për Projekt Propozime të sapo publikuar Europe Aid/155863/DH/ACT/AL “Fuqizimi i Shoqërisë Civile për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve nga Abuzimi dhe Dhuna në Shqipëri”, ju ftojmë të merrni pjesë në...

Mundesi Punësimi

07.09.2018

  Terre des hommes Shqipëria kërkon të rekrutojë një Oficer për Menaxhimin e Rasteve, përgjegjës për ofrimin e mbështetjes teknike në zhvillimin dhe zbatimin e kuadrit të përgjithshëm të menaxhimit të rasteve të fëmijëve në të tre programet e Tdh...

Webinar

05.09.2018

Lidhur me webinarin: Në dy vitet e para, Partneriteti Global për t'i dhënë fund dhunës kundër fëmijëve bëri një hap të ndjeshëm në bashkimin e zërave, aksioneve dhe burimeve të aktorëve të ndryshëm në një bashkëpunim të veçantë publik-privat,...

Publikime

01.03.2017

Ky dokument përcakton prioritetet e Këshillit të Evropës në lidhje me mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve për periudhën 2016-2021. Përmban 5 fusha prioritare për garantimin e të drejtave të fëmijëve: mundësi të barabarta, pjesëmarrje, një jetë pa...

Projekti financohet nga Agjensia Austriake për Zhvillim, Bashkimi Europian, Fondacioni Oak, Terre des hommes dhe Kanton Zürich.