Copy

Новини, събития и полезни материали от месец август 2019 г.

Драги колеги,

Надяваме се да сте изкарали един зареждащ горещ месец август и да сте се подготвили за края на лятото и завръщането към работното и продуктивно настроение. Въпреки отпускарската природа на август, през него ви споделихме за провелата се работна конференция на тема „Междуинституционалното взаимодействие в прилагане на инструмент за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск, свързан с отпадане от училище“ под надзора на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца. Също така ви споделихме за тазгодишната Лятна СТАРТ Академия, която имаше за цел да събуди предприемачеството в децата.Призовахме ви да се присъедините към призива за еврокомисар в интерес на децата и ви припомнихме за новия прием за магистърската програма Психо-социални интервенции с деца и семейства в НБУ.

Тези новини, както и други интересни и полезни материали, ще можете да намерите в месечния ни бюлетин. Приятно четене!

Новини

07/08/2019

На 4 и 5 юли 2019 г. Ноу-хау центърът за алтернатвина грижа за деца проведе работна конференция на тема „Междуинституционалното взаимодействие в прилагане на инструмент за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск, свързан с отпадане от...

11/08/2019

Между 08.07 и 02.08 се е провела поредната Лятна СТАРТ академия. Тази година тематиката е била "Предприемачи", като децата са имали часове български език и математика, както и специални часове за развиване на умения. Фокусът е бил кариерно...

11/08/2019

Международната организация по миграция (МОМ) съобщи, че първата сигурната зона за непридружени деца в РПЦ София – кв. Военна рампа е отворила врати на 17 юни 2019 г. През първата седмица в нея са били настанени и регистрирани 39 непридружени деца....

Международни новини

05/08/2019

Когато жената предложила на Ниджида, 19-годишно нигерийско момиче, безопасно място за престой, Ниджида била благодарна. След като била изоставена от родителите си и станала свидетел на убийството на жената, която я отгледала, Ниджида била бездомна и...

03/08/2019

Онлайн порталът Bacsk-Kiskun съобщава за отворена къща в Kecskemet SOS детски селища. Целта на събитието беше да наеме приемни родители за деца, живеещи в държавни грижи. "В Унгария има около 24 000 деца в държавни грижи. Има 5600 приемни родители...

Възможности за обучение

09/08/2019

Департамент „Здравеопазване и социална работа“ обявява нов прием за магистърска програма Психо-социални интервенции с деца и семейства. Програмата има за цел да подготви бъдещи специалисти и да повиши уменията на настоящи професионалисти в работа с...

Учебни материали

12/07/2019

Младите хора, подложени на насилие в дигиталното пространство, често остават сами с проблема си и не избират да го споделят с други, особено с възрастните. Този документ определя основните термини, свързани с дигиталното насилие и очертава, в...

19/07/2019

  През януари 2016 г. пет от държавните офиси на Save the Children в Източна Европа (Армения, Албания, Грузия, Косово и Северозападни Балкани), с подкрепата и насоките на Save the Children US, стартира тригодишен регионален проект - "Базирани в...

24/07/2019

През декември 2018 г. Save the Children (SC) възложи задача на Международни инициативи за развитие на детето (ICDI) да извърши оценка на добрите практики за интервенция с цел укрепване на семейството в страните със среден доход. Целта е да се...

С пожелания за един продуктивен, шарен и мотивиращ септември!

Надяваме се да сте открили нещо полезно за себе си в материалите от изминалия месец. Продължавайте да следите страницата на Мрежа за закрила на детето югоизточна Европа за още новини, работни места, събития и други полезни материали и през настоящия септември!

Този проект е финансиран от Австрийската Агенция за Развитие, Европейския Съюз, Фондация Оук, Тер дез Ом и УНИЦЕФ.