Copy

Новини, събития и полезни материали от месец януари 2020 г.

Драги колеги,

Началото на 2020 г. беше турбулентно откъм светски събития, но това няма как да обезкуражи професионалистите в сферата на закрила на детето. През изминалия януари ви съобщихме за програмата “Нашите пари”, която цели да включи финансовата грамотност в образователния процес в България. Съобщихме ви и за програмата “Заедно в час”, която има значително по голям успех в набирането на доброволци учители за проблемните райони в страната от програмите на МОН. Този месец беше организирана и поредната месечна среща на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца като темата ѝ беше "Училището и ромската общност". Проведе се и уебинара "Цената на мечтата – разговор с трудови и образователни консултанти на младежи без родителска подкрепа", част от проекта „Да изпълним (не-)възможните мечти“.

Тези новини, както и други полезни материали, ще откриете в месечния ни бюлетин. Приятно четене!

Новини

17/01/2020

Национална мрежа за децата съобщиха, че започналата през 2016 г. програма “Нашите пари” ще включи над 2050 ученици до края на учебната 2019/2020 година. Програмата има за цел да научи ученици от 9-и до 11-и клас от общообразователните училища в...

21/01/2020

Национална мрежа за децата съобщиха, че желаещи за учители на уязвими ученици в България има, но само един педагог от Шумен е бил одобрен от МОН по програмата „Мотивирани учители“, чийто бюджет е 1.7 млн. лв. Същевременно, над 3000 души са провявили...

07/01/2020

Европейската комисия стартира онлайн международен атлас „Миграция“ с данни за 198 държави и информация, актуализирана ежедневно. Можете да проверите тенденциите, статистиката и демографията за страните и да намерите информация, свързана с миграцията...

13/01/2020

Службата на ITU за региона на Европа кани държавите-членки и други заинтересовани страни да отговорят на въпросник с цел разработване на доклад за екосистемата за защита на децата в Интернет, съсредоточен върху състоянието по отношение на...

Възможности за обучение

18/11/2019

Книжката за тийнейджъри се фокусира върху въпросите, задавани от деца и чрез случаи помага да се разбере сексуалното насилие и престъпните му аспекти. Не ви ли е неприятно, когато ви гледат или ви докосват? Някой е споделил ваши голи снимки?...

01/12/2019

Това ръководство има за цел да определи по-нататък работата на персонала, ангажиран в къта "Майта и бебе" и да обясни различните функции на ъгъла при извънредни ситуации. Ръководството може да служи и на всички участници в областта, които работят с...

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, продължава организирането на месечни семинари и дискусионни срещи през януари 2020. Следващата среща ще се състои на 16-ти януари и ще бъде на тема: „Съвременното българско училище и ромската...

Уебинари

31/01/2020

Уебинарът е предназначен за: Уебинарът е предназначен за професионалисти в сферата на психичното здраве и социалната работа. Цели на уебинара: Уебинарът цели да представи опита т.нар. подкрепяща мрежа, изградена в рамките на проект Да изпълним (не-)...

Публикации

12/12/2019

Това проучване, публикувано от Центъра за реагиране на кризи и политики (Сърбия), представя резултатите от проекта за уязвимост на мигранти при нерегулярно движение, подкрепен от Швейцарския държавен секретариат за миграция. Изданието се състои от...

10/01/2020

Изследване на Института за образователна политика установи, че 133 000 млади хора, насочени към специализирани служби за психично здраве в Англия, са били отхвърлени през 2018-19. Проучването изследва достъпа до специализирани услуги, времето за...

10/01/2020

РЕЗЮМЕ В бързо урбанизиращия се свят расте броят на децата, живеещи в неформални населени места в градските райони. Животът, пред който са изправени тези деца, може да се характеризира с хронична несигурност и несигурни условия на живот. Но извън...

10/12/2019

Ранните житейски преживявания оформят архитектурата на мозъка и поставят основата за по-късното развитие. Най-младите бежанци са изправени пред сложни рискове, които застрашават дългосрочното им развитие и благополучие. Все пак многоизмерните нужди...

С пожелания за успешен февруари!

Надяваме се, че сте открили полезна информация сред споделените статии през изминалия януари 2020 г. Продължавайте да следите Мрежа за закрила на детето югоизточна Европа и през предстоящия февруари за още новини, събития, работни места и други полезни материали!

Този проект е финансиран от Австрийската Агенция за Развитие, Европейския Съюз, Фондация Оук, Тер дез Ом и УНИЦЕФ.