Copy

Të nderuar abonentë, mirë se erdhët në buletinin Mars 2019!

Teksa ju urojmë shfletim të mbare të materialeve të përzgjedhura për këtë muaj për Kosovën dhe Shqipërinë, dëshirojmë t’ju kujtojmë të plotësoni pyetësorin për childhub-in këtu.

Ju faleminderit!

Lajme

20.03.2019

Gjatë dhjetë viteve të fundit, Kosova ka intensifikuar përpjekjet për reformimin e sistemit të drejtësisë për të mitur dhe qasjen e mëtejshme të këtij sistemi me standardet ndërkombëtare. Delikuenca e të rinjve përfaqëson një fenomen kompleks, dhe...

  Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri është një nismë e Partnerëve Shqipëri, financuar nga Bashkimi Evropian, zbatuar në partneritet me Qendrën Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (ACPD) dhe Lëvizjen Evropiane në Shqipëri...

12.03.2019

  Me 12 Mars, në praninë e përfaqësuesve të Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Znj. Guusje Korthals Altes – Ambasadore e Mbretërisë së Holandës  në Shqipëri dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile...

21.03.2019

Aplikacionet e azilit për BE bien në nivelet para 2015-ës Në vitin 2018, 580 800 azilkërkues për herë të parë kërkuan mbrojtje ndërkombëtare në Shtetet Anëtare të Bashkimit Europian, duke shënuar një kthim në nivelet e regjistruara në vitin 2014,...

Mundesi punesimi

10.04.2019

Kushtet e përgjithshme: Kontratë shërbimi Data e fillimit të pozitës: Maj, 2019 Kohëzgjatja e kontratës: Maj-Qershor, me mundësi vazhdimi HISTORIKU: Tdh është organizatë jofitimprurëse që vepron për më shumë se 15 vite në fushën e të drejtave të...

10.04.2019

    Misioni i Fondacionit Terre des hommes në Shqipëri në partneritet me gjashtë partnerë lokalë (NISMA ARSIS dhe Të Ndryshëm & të Barabartë në Shqipëri, Open Gate / La Strada në Maqedoni, SOS Hotline për Gratë dhe Fëmijët Viktimat e Dhunës...

08.04.2019

  Misioni i Terre des hommes në Shqipëri po kërkon të rekrutojë një Oficer të Sub-Grantimit me seli në Shqipëri. Si pjesë e ekipit të Menaxhimit të Projektit të financuar nga BE-ja "Forcimi i shoqërisë civile për parandalimin dhe mbrojtjen e...

Webinare

11.04.2019

Vitet e fundit, bazuar në reflektime dhe mësime të nxjerra gjatë punës në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, është evidentuar nevoja për të mbështetur dhe fuqizuar familjen si një mjekt efektiv për të evituar dhunën dhe promovuar mirëqënien e fëmijëve...

Biblioteka online

01.03.2019

Qeveria e Kosovës në takimin e fundit ka miratuar koncept dokumentin për shërbimet sociale dhe familjare. Opsioni i tretë i propozuar nga Grupi Punues është vlerësuar si i duhuri, i cili rekomandon hartimin e projektligjit të ri me të cilin do të...

01.03.2019

  Terre des hommes Albania realizoi studimin kombetar ““Masat për mbrojtjen e fëmijëve në konflikt me ligjin, nën moshën e përgjegjësisë penale në Shqipëri"”,financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës, programi MATRA 2017-2021, i cili...

20.02.2019

Rregullorja dhe strategjia komunale për të drejtat e fëmijëve kanë për qëllim që çështjet të cilat kanë të bëjnë me fëmijë, të vihen në qendër dhe të kthehen në prioritet të agjendës së qeverisjes komunale. Këto dokumente ofrojnë mundësinë për...

Projekti financohet nga Agjensia Austriake për Zhvillim, Bashkimi Europian, Fondacioni Oak, Terre des hommes dhe Kanton Zürich.