Copy

Новини, събития и полезни материали от месец септември 2019 г.

Драги колеги,

През септември ви съобщихме за кампанията „Героят си ти“ на Асоциация „Родители”, както и за провелата се работна среща „Заедно за детство без насилие“. Привлякохме вниманието ви и към две важни предстоящи събития. Едното от тях ще се проведе на 8 октомври - уебинар "Какво трябва да изисквате от обучението по социална работа? Стандарти в университетското обучение по социална работа", на който говорители ще бъдат Д-р Галина Маркова и Радостина Антонова. Другото събитие ще е тридневната международна конференция организирана от Ноу-хау центъра за алтернативна грижа за деца „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“, тя ще се проведе от 5 до 8 ноември 2019 г. Същевременно, в ChildHub се проведоха 3 интригуващи уебинара, 2 от които бяха в партньорство с УНИЦЕФ и PROMISE 2 - „Сляпи петна“: непридружени и разделени момичета в Европа и "Съображения за записване на доказателства в Barnahus".

Ще можете да намерите допълнителна информация, както и записи на изминалите уебинари, в този кратък бюлетин, приятно четене!

Новини

23/09/2019

Данни на Асоциация „Родители” сочат, че над 6000 са сигналите на горещата линия за онлайн безопасност през 2018 година, от които 2/3 са за сексуално насилие над деца. По тази причина и за подобряване на комуникацията в онлайн пространството те...

23/09/2019

Фондация „Лале“, Сдружение „Свят без граници“ и Сдружение „Самаряни“ организираха работна среща „Заедно за детство без насилие“, на която се дискутираха възможностите насилието към децата да бъде предотвратено и намалено, както и какво може да се...

10/09/2019

През 2015 г. повече от 90 000 непридружени деца мигранти поискаха убежище в Европа. Миналата година този брой спадна до близо 20 000. През изминалата седмица приключи проектът Fostering Across Borders (FAB), насочен към подпомагане на тези деца от...

Възможности за обучение

08/10/2019

За уебинара: Уебинарът е предназначен за:всички професионалисти, които работят в социалната сфера. Той цели да дискутира задълженията на университетите към развитието на социалната сфера чрез подготовка на професионалисти, които да работят...

10/09/2019

Този уебинар се организира като част от регионалния проект „Изграждане на взаимоотношения чрез иновативно развитие на осведоменост за насилие в Европа - BRIDGE“, чиято цел е да засили установения със закон отговор на насилието, основано на пола (...

12/09/2019

За уебинара: Има много повече за записване на интервюта в Barnahus от създаването на система и натискането на копчето за записване на интервюто. За да изпълнява най-добре своята роля, Barnahus трябва да се съобразява с местните / международните...

19/09/2019

За уебинара: Имаме удоволствието да ви поканим на уебинар с д-р Джуди Ганън, старши преподавател по бизнес управление на човешките ресурси (коучинг и наставничество) и д-р Питър Джаксън, старши преподавател по Обучение за възрастни, за...

Събития

05 Nov 2019 to 08 Nov 2019

НОУ-ХАУ ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ОРГАНИЗИРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖАТА ЗА ДЕЦА: КАК ИНВЕСТИРАМЕ В ПРОМЯНАТА?“ 5 – 8 НОЕМВРИ 2019 Г. Тази тридневна конференция и един пред-конферентен ден (5.11.) имат за...

Учебни материали

06/09/2019

Документът има за цел да подпомогне социалните работници да се справят с проблемите на бедността, с практически предложения, като предложение как да се помогне на семействата да увеличат максимално доходите. Ръководството е разработено като част от...

05/09/2019

The European Commission published the 2019 report focusing on national implementation of Roma inclusion measures. The report shows the most vital factors influencing four policy areas (education, employment, health, housing), as well as trends...

01/09/2019

ChildPact, с подкрепата на Мрежата на организациите за деца на Сърбия (MODS), публикува доклад за Сърбия относно дейностите по картографиране, проведени по инициативата INSPIRE. Този доклад е част от проучване, проведено в по-широкия регион на Черно...

С пожелания за една шарена и продуктивна есен!

Надяваме се да сте открили нещо полезно сред споделените материали през изминалия месец. Продължавайте да следите страницата на Мрежа за закрила на детето югоизточна Европа и през настоящия месец октомври за още новини, материали и работни места.

Този проект е финансиран от Австрийската Агенция за Развитие, Европейския Съюз, Фондация Оук, Тер дез Ом и УНИЦЕФ.