Copy

Новини, събития и други полезни материали от месец юни 2020 г.

Драги колеги,

През изминалия месец ви съобщихме за „Краудфъндинг инкубатор програмата„ (англ. Crowdfunding Incubator Programme) на ChildHub и нуждата от вашия глас за избора на окончателния кандидат, който ще получи краудфъндинг подкрепата ни. Същевременно, съобщихме и за отворения прием за МП „Психо-социални интервенции за деца и семейства“ в НБУ. През изминалия юни се проведе и Световния ден срещу детския труд (на 12 юни), за който споделихме 2 статии. Споделихме и организациите Quedra STEPS и BoliMe, към чиято дейност може да се присъедините.

В този бюлетин ще откриете допълнителна информация за гореспоменатите новини, програми и организации, както и други полезни материали и публикации.

Приятно четене!

Новини от България

11/06/2020

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, споделиха обява за започналия прием за МП „Психо-социални интервенции за деца и семейства“. Социалните услуги и подкрепата за децата в риск и с множество психо-социални потребности и за техните...

21/06/2020

Национална мрежа за децата споделиха мнението на бившия ĸoнcтитyциoнeн cъдия Румен Ненков (публикувано в Defakto.bg) спрямо адекватността на opгaнизиpaните пpoтecти cpeщy нoвия Зaĸoн зa coциaлнитe ycлyги (ЗCУ). Румен Ненков припомня, че протестите...

Международни новини

30/06/2020

ChildHub – интерактивна платформа и професионална общност, насърчаваща обучение и обмен на опит в областта на закрилата на детето – има желанието да подкрепи местни организации в Югоизточна Европа и техните иновативни проекти, стремящи се към...

09/06/2020

В момента има 152 милиона деца в детския труд, 72 милиона от които извършват опасна работа. Почти едно от десет от всички деца по света са в детски труд. Настоящата здравна и икономическа криза, която се появи с COVID-19, може значително да влоши...

14/06/2020

Национална мрежа за децата ни припомниха, че на 12 юни бе отбелязан Световния ден срещу детския труд. Дори днес 152 милиона деца все още полагат труд, а 72 милиона от тях вършат опасна работа. Това означава, че почти едно от десет деца по света се...

Връзка и обмен на опит

Quendra STEPS е неправителствена организация в Тирана (Албания) с фокус в сферите на права на човека, психо-емоционално благосъстояние чрез изпълнението на образователни програми и социално включване на маргинализирани общности. През последните 3...

Организацията работи в кръга на творчески екип - професор по философия, академичен актьор, индустриален дизайнер, филмов режисьор. Целият екип, включително и професионалните психолози, реализира дейност на основата на доброволчество. Чрез...

Събития и възможности за обучение

18 Jun 2020 - 4:00pm to 6:00pm

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, представят втория от поредица семинари посветени на темата за супервизията в социалната работа. Семинарът ще бъде представен от дипломанти на магистърска програма „Психо-социални интервенции за деца...

09/06/2020

Уебинарът е презназначен за: професионалисти в областта на закрила на детето.  Цели на уебинара: Целта на уебинара е да се представят някои теоретични постановки за супервизията, както и опита на супервизори и супервизирани. В онлайн семинара ще...

01/06/2020

В настоящата ситуация в Албания създаването на модел за реинтеграция на деца в конфликт със закона е спешно. Международният експерт Тим Чапман и Tdh Албания, в сътрудничество с всички основни държавни и непублични заинтересовани страни, въвеждат нов...

Публикации

01/06/2020

Емоционалното благополучие и психичното здраве са много важни в най-ранна детска възраст. Това проучване изследва публикуваната литература през 2019 г. във Великобритания и разработването на политики за меоционална и психична подкрепа на много малки...

01/06/2020

Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) публикуваха резултатите от изследването на субективната оценка и реакциите на тийнейджърите в ситуацията на извънредно положение, свързано с COVID-19. Онлайн изследването се е провело сред 810 ученици от цялата страната...

01/06/2020

Коалицията от неправителствени организации за защита на децата в Косово - KOMF публикува мониторинговия доклад „Моята община, моето социално право“ относно процеса на децентрализация на социалните услуги в Косово. Този доклад се занимава с факторите...

С пожелания за един по-спокоен и все пак продуктивен юли.

Надяваме се, че сте открили полезна информация сред споделените материали през изминалия юни 2020 г. Продължавайте да следите Мрежа за закрила на детето югоизточна Европа и през предстоящия месец юли за още новини, събития, работни места и други полезни материали!

Този проект е финансиран от Австрийската Агенция за Развитие, Европейския Съюз, Фондация Оук, Тер дез Ом и УНИЦЕФ.