Copy

Buletini i muajit Maj - 2020

Të nderuar abonentë!

Mirëserdhët në buletinin e childhub në gjuhën shqipe për muajin maj 2020. Ekipi ynë ka përzgjedhur për ju burimet më relevante të cilat pasqyrojnë situatën e shkaktuar nga pandemia por edhe ndodhitë më të reja në fushën e mbrojtjes së fëmijëve.

Lexim të këndshëm!

Lajme

04.06.2020

  Afektuar nga rasti më i fundit i abuzimit seksual të një nxënëseje 15-vjeçare në periferi të Tiranës nga një staf shkolle, mijëra qytetarë dhe aktivistë të shoqërisë civile demonstruan të enjten e kaluar, në rrugët e kryeqytetit, duke kërkuar...

28.05.2020

Qeveritë e Kosovës dhe Malit të Zi, kanë vazhduar përkushtimin dhe përpjekjet e tyre në luftën ndaj trafikimit me njerëz dhe mbrojtjen e viktimave përmes koordinimit, komunikimit dhe shkëmbimit të duhur të informacionit. Si rezultat i hetimeve...

15.05.2020

Derisa bota qëndron në shtëpi, çfarë ndodh me fëmijët që jetojnë ose punojnë në rrugë? Fëmijë në situate rruge: Nuk mund të 'qëndrojnë në shtëpi dhe të qëndrojnë të sigurt' nëse nuk kanë shtëpi dhe strehimoret janë të mbyllura Nuk mund të kenë...

19.05.2020

Raporti i OBSH-së shqyrtoi marrëdhëniet fizike dhe sociale të adoleshentëve të moshës 11, 13 dhe 15 vjeç, nga 45 vende. Ai tregoi se mirëqenia mendore e shumicës së adoleshentëve është në rënie; ata shpesh ndjehen të shqetësuar dhe me moral të ulët...

Multimedia

26.05.2020

Departamenti i Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina" së bashku me studentët e programit master “Psikologji Shkollore dhe Këshillim” ka lansuar web-faqen https://shendetimendor.uni-pr.edu/ Kjo web-faqe ka për qëllim informimin...

26.05.2020

Departamenti i Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina" së bashku me studentët e programit master “Psikologji Shkollore dhe Këshillim” ka lansuar web-faqen https://shendetimendor.uni-pr.edu Kjo web-faqe ka për qëllim informimin...

27.05.2020

Infografi është një përmbledhje e të dhënave që ekipi i UNDP Albania ka bërë së bashku duke synuar kapjen e tendencave të ndikimit të Covid - 19 në tregun e punës, si dhe të nënvizojë masat qeveritare dhe çështje të rëndësishme. Ndërsa shpaloset...

Mundësi edukimi / Webinare

28 May 2020 to 16 Jun 2020

  Trajnimi 'Shëndeti Mendor dhe Mbështetja Psikosociale në Situatë Emergjence' i organizuar bashkërisht nga zyra e OBSH-së dhe e UNICEF-it në Shqipëri, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ka për qëllim pajisjen e...

10.06.2020

  Webinar i 4-t dhe i fundit i serisë mbi efektet e COVID 19 në Fushën e Mbrojtjes së Fëmijëve në Shqipëri do të përqendrohet në rolin e sistemit shëndetësor në një situatë pandemike. Pjesëmarrësit do të njihen me përgjegjësitë dhe shërbimet e...

Publikime

15.05.2020

  Organizata Terre des hommes në Shqipëri, gjatë periudhës Mars-Prill 2020 ndërmori vlerësimin e situatës mbi ndikimin e pandemisë dhe karantinimit tek familjet në nevojë në Shqipëri. Ky vlerësim hedh dritë mbi realitetet e reja të krijuara për...

15.05.2020

Ky hulumtim elaboron faktorët të cilët e cënojnë shëndetin mendor të personave me aftësi të kufizuara gjatë periudhës së pandemisë. Personat me aftësi të kufizuara ballafaqohen me barriera të cilat i pengojnë ata të kenë qasje në kujdes dhe në...

08.04.2020

  Drejtësia restauruese është një qasje për të adresuar riskun e dëmit apo rrezikun për shkaktim dëmi përmes angazhimit të të gjithë personave të prekur nga ky dëm drejt një të kuptuari të përbashkët dhe në një marrëveshje se si dëmi mund të...

01.06.2020

  Në ditët e stome, në Shqipëri, paraqitet imediate nevoja për krijimin e një modeli të riintegrimit për fëmijët në konflikt me ligjin. Eksperti ndërkombëtar, Tim Chapman dhe Tdh Shqipëri, në bashkëpunim me të gjithë aktorët kryesorë qeveritarë dhe...

12.06.2018

Në vitin 2016, Shoqata Britanike e Punëtorëve Socialë (BASW) urdhëroi një kërkim për rolin e punonjësit social në birësim me një fokus në etikën dhe të drejtat e njeriut në mënyrë që të sigurojë njohuri dhe prova të përditësuara mbi këtë aspekt...

Projekti financohet nga Agjensia Austriake për Zhvillim, Bashkimi Europian, Fondacioni Oak, Terre des hommes dhe Kanton Zürich.