Copy

Newsletter za Jun/Lipanj

Drage koleginice i kolege,

pred Vama je novo izdanje ChildHub Newsletter-a!

Kao i svakog m(j)eseca do sada, sa Vama d(ij)elimo najnovije v(ij)esti, publikacije i istraživanja iz oblasti d(j)ečjih prava, iz regiona ali i širom sv(ij)eta.

Nadamo se da će vam materijali i linkovi koje Vam prosl(ij)eđujemo biti zanimljivi i korisni!

Srdačno,

Vaš ChildHub Tim

Novosti

11.06.2019

Child Hub u suradnji s Hrvatskom udrugom socijalnih radnika razvio je pilot model treninga koji će stručnjake socijalne skrbi osnažiti u području korištenja različitih platformi i aplikacija u svrhu vlastitog obrazovanja i profesionalnog osnaživanja...

24.06.2019

Grupe za zaštitu potrošača i dece su zabrinute da video servis u vlasništvu Google-a istovremeno prikuplja podatke o mladim korisnicima i da ih ne štiti od neprikladnog sadržaja. Ove organizacije tvrde da Google treba da napravi velike promene,...

24.06.2019

Letnji kamp “Ja imam ideju” organizuje KIDHUB – dečji hab posvećen osnaživanju kreativnog potencijala dece od 7 do 18 godina i unapređenju zapošljivosti mladih kroz inovativne obrazovne programe koji integrišu IT, STEAM (nauku, tehnologiju,...

13.06.2019

Crna Gora je posvećena okončanju nasilja nad djecom i implementaciji multidisciplinarnog pristupa u prvenciji i okončanju nasilja kao i prevenciji reviktimizacije djece žrtava i/ili svjedoka nasilja. U okviru Globalnog partnerstva za okončanje...

Učenje i istraživanje

29.05.2019

UNICEF je sproveo Studiju o negativnim iskustvima u detinjstvu u Srbiji i jedan od glavnih zaključaka je da iskustva tokom detinjstva utiču na zdravlje tokom čitavog života. Studija je, takođe, pokazala da na svakih 100 odraslih osoba u Srbiji, oko...

18.04.2019

Sedam INSPIRE strategija za zaustavljanje nasilja nad decom je kombinacija delotvornih intervencija zasnovanih na dokazima, koje podržavaju države u zaustavljanju nasilja nad decom. Preporučene mere su se pokazale efikasnim u različitim zemljama...

11.06.2019

Region OEBS-a je suočen sa velikim migracijama izazvanih tekućim konfliktima, opštom nestabilnošću i nedostatkom ekonomskih mogućnosti u susednim zemljama i regionu OEBS-a. Akteri migracija su izbeglice, migranti, deca bez pratnje i deca odvojena...

Događanja

10 Jul 2019

  Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež pozivaju na besplatno javno predavanje „Understanding and Working with Children and Families affected by Parental...

Hvala Vam na pažnji!

Vađ

ChildHub Tim

Ovaj projekt je financiran od strane Austrian Development Agency, Europske unije, Oak Foundation, Terre des hommes i Kanton Zürich