Copy

Buletini i Childhub në gjuhën shqipe, Qershor 2020!

Shpresojmë të jeni mire e të sigurt, duke shijuar verën me aktivitete relaksuese e frymëzuese! Në këtë buletin do të gjeni burimet që kemi përzgjedhur nga Kosova e Shqipëria për muajin që lame pas.

Ndërkohë ju kujtojmë se është hapur procesi I votimit për iniciativën që do mbështetet me Crowdfunding. Mund të votoni ketu!

Faleminderit!

Lajme

19.06.2020

  13 organizata të shoqërisë civil edhe ato ndërkombëtare që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri, pjesë e grupit të punës për Mbrojtjen e Fëmijëve në Situata të Emergjencës, përgatitën një letër të hapur që ua adresuan aktorëve...

30.06.2020

  Si rezultat i bashkëpunimit mes Save the Children Albania dhe Terre des hommes Albania, gjatë periudhës Prill - Qershor 2020, u organizua një seri prej katër webinarësh, permes mbeshtetjes se Childhub, kushtuar përgjigjes ndaj COVID 19. Puna e...

Mundesi punesimi

06.07.2020

Terre des hommes misioni në Kosovë po kërkon të rekrutojë një udhëheqës programi. Kushtet e përgjithshme: Kontratë punësimi; Data e fillimit: Sa më parë; Kohëzgjatja e kontratës: 1 vit (me mundësi vazhdimi) Vendi: Prishtina HISTORIKU I TERRE...

10.07.2020

  Terre des Hommes po nxjerr thirrjen për aplikim për të kryer Vlerësimin Përfundimtar të projektit "Forcimi i Shoqërisë Civile për të parandaluar dhe mbrojtur fëmijët nga abuzimi dhe dhuna në Shqipëri", i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i...

Kurs online

Tdh/Grace Medina

01.07.2020

Ky kurs është krijuar për aktorët kryesorë shtetërorë dhe jo-shtetërorë që punojnë kundër trafikimit dhe profesionistët e përfshirë gjatë shkëmbimit të informacionit ndërmjet palëve: Zyrat e Koordinatorëve Kombëtarë Kundër Trafikimit, Pikat e...

Multimedia

16.06.2020

EndeavorRX nga Akili Interactive është video loja e parë që mund të tregtohet legalisht dhe të konsiderohet si ilaç në SH.B.A. Pasi ajo iu nënshtrua shtatë vjet provave klinike që studiuan mbi 600 fëmijë për të kuptuar nëse një lojë mund të bënte...

20.11.2019

  Kjo është një video e krijuar nga World Vision Albania në kuadër të fushatës "Duhet nje bote per te ndaluar dhunen ndaj femijeve". Një udhetim dy minutësh përmes përvojave të një fëmije dhe një nëne / gjyshe të detyruar të jetojnë nën dhunën në...

Publikime

01.06.2020

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF ka publikuar Raportin e Monitorimit “Komuna Ime, e Drejta Ime Sociale” mbi procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale në Kosovë. Ky raport elaboron faktorët të cilët kanë penguar...

01.06.2020

  Qendra FOKUS sjell botimin e saj të fundit "Fëmijët në qendër të shërbimeve" - Udhëzues për trajtimin psikologjik, mjekësor dhe social të fëmijëve. Ky Udhëzues është përgatitur në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e Fëmijëve. Ky...

29.06.2020

Raporti ofron një përmbledhje të situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë për vitin 2019, përfshirë problemet dhe sfidat kryesore për realizimin e të drejtave të njeriut si dhe shkeljet e të drejtave të njeriut. Raporti vlerëson të drejtat...

01.01.2018

  Ky udhëzues publikohet në kuadër të projektit “Nga Fëmijët për Fëmijët”, i financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar dhe zbatuar nga Save the Children në bashkëpunim me Zyrën e Avokatit të Popullit dhe Agjencinë Shtetërore për...

18.06.2020

  Ky raport u botua bashkërisht nga OBSH, UNICEF, UNESCO, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të KB për Dhunën ndaj Fëmijëve dhe Partneriteti Global për t'i dhënë fund dhunës ndaj fëmijëve. Ai sjell të dhëna nga mbi 1000 vendimmarrës...

01.05.2020

Ky udhëzues specifik për rihapjen e institucioneve parashkollore dhe kopshteve ofron hapat konkret të cilët duhet ndjekur për rikthimin e sigurtë të fëmijëve në institucione edukative. Masat e sugjeruara përfshijnë sigurimin e mirëqenies së fëmijëve...

Materiale miqësore për fëmijët

20.06.2020

"Frymo" është një libër me ilustrime të krijuara për t'i ndihmuar azil kërkuesit/refugjatët të identifikojnë dhe në të njëjtën kohë të rrisin vetëdijen për simptomat e mundshme traumatike përgjatë përvojave të tyre.  Libri gjithashtu do të...

Projekti financohet nga Agjensia Austriake për Zhvillim, Bashkimi Europian, Fondacioni Oak, Terre des hommes dhe Kanton Zürich.