Copy

Този брой е посветен на „индивидуализирането на грижата“

Фокусът върху тази тема се налага тъй като резултати от изследвания, консултации и обсъждания между професионалисти показват, че съществува риск от това в новите услуги в общността да се възпроизведе културата на институцията. Това означава, че хората, наети в тях, се отнасят към клиентите си като към представители на „уязвими групи“ , а не като към хора с имена, с индивидуална история, индивидуални трагедии и успехи.

Как да направим така, че да заместим институционалния подход с индивидуален, такъв, в който човекът – дете или възрастен, става важен за нас и именно затова, заради нашето отношение към него, той постига житейски успехи, които го радват?

Институционалният подход ощетява нас, професионалистите. Не можем да помогнем на всички, на цялата група от 12 души в ЦНСТ-то. Можем да помогнем на отделни деца и младежи, отделни майки и бащи.

Всеки един от хората, ангажирани с професионално помагане, работи, за да получи познатото ни огромно удовлетворение от дадената помощ. Т.е. индивидуализирането на грижата ни занимава и затова, защото ние, професионалистите, искаме да сме удовлетворени от работата си.

 

Д-р Галина Маркова

Индивидуализиране на грижата

02/12/2015

Често слагаме етикети когато се обръщаме към хората: цигани, проститутки, сираци. Защо са ни нужни? Стигмата може да означи нашите страхове и възмущение относно болест, дискриминация и цинизми, които не можем да приемем като част от нас самите, а...

02/12/2015

Tози текст служи за илюстрация на функционирането на част от екипите в услуги за деца, опитвайки се да погледне на ситуацията през очите на служителите и да изследва несъзнаваните процеси, които спъват тяхната работата.

02/12/2015

Използвайки случая на 17 годишната Надя, която има проблем с наркотиците и риск от проституция, този текст дава насоки за работа в мултидисциплинарен екип за постигане на най-добри резултати при работа с дете в риск. Чрез прилагането на реален казус...

02/12/2015

Този документ дава пректически насоки за самооценка на специалистите занимаващи се със закрила на детето, тъй като качеството и е от първостепенна важност. С цел да се помогне на професионалистите да дадат по-добра оценка на състоянието на всяко...

03/12/2015

Институционалната грижа представлява злоупотреба с човешкото достойнство и основните права. Реформата за деинституционализация в България най-после осигурява на институционализираните деца надежда, че ще станат видими, интегрирани и ценени членове...

Новини

02/12/2015

На 01/12/2015 се проведе конферения на тема ‘25 години ДА на щастливото детство’ по повод 25-тата годишнина на SOS детски селища в България. Конференцията беше разделена на представяне на практики и работа в малки групи по 4 теми: превенция на...

07/12/2015

На 25 ноември в Кюстендил беше изнесен семинар на тема „Здравна програма за работа с родители на деца, посещаващи детска градина „Мечта“ в кв. Изток“ гр. Кюстендил.  Семинарът беше подготвен от Василка Александрова, медицинска сестра в детска...

07/12/2015

На 30-ти ноември и 1-ви декември, в Барселона се проведе втора работна среща по проект PEER - Участие, преживяване и овластяване на ромски млади хора, финансиран от Европейската комисия. На срещата се събраха участници от деветте държави, партньори...

Уебинар на тема "Емоционалното здраве на социалните работници"

Уебинарът ще изследва начините, по които мениджърите на социални работници, психолози и педагози биха могли да подпомогнат емоционалното здраве на своите колеги,както и да се запознаят с практиките и действията, които могат да се предприемат за избягване на емоционалното прегряване на техния персонал. Уебинарът ще бъде на английски език.

Вижте повече на: http://childhub.org/uebinari-za-zakrila-na-deteto/emocionalnoto-zdrave-n...

Този проект е финансиран от Австрийската Агенция за Развитие, Европейския Съюз, Фондация Оук, Тер дез Ом и УНИЦЕФ.