Copy
NM Nyt, oktober 2015
Nordiske Mediatorer MMCR
Masters in mediation and conflict resolution
Læs nyhedsbrevet i din browser
Henvend dig til foreningen via: kontakt@nordiskemediatorer.com

INDHOLD
  • Det sker..
  • Dialog i en samfundsmæssig kompliceret kontekst – Trond Lexau's leder om behovet for dialog nu da flere flygtninge søger mod Norden.
  • Nyt fra Master i konfliktmægling, KU
  • NM på folkemødet på Borholm 2015
  • Ny video om den refleksive mæglingsmodel
  • Dialogisk café
  • Har du en nyhed til næste nummer? Deadline 5. januar 2016.

DET
      SKER
27. oktober, kl. 16-18:30


27. oktober, kl. 19           

Program og sted, se:


17. november, kl. 17-19   
          

4. december, kl. 17     
18. marts 2016   


 
Gå-hjem møde på KU: Mægling og mæglingsinspirerede konflikthåndteringsformer i offentlige myndigheder
Orienteringsmøde for interesserede i Masteruddannelse i Konfliktmægling

http://jura.ku.dk/Kalender/2015/maegling-maeglingsinspirerede-konflikthaandteringsformer/
Orienteringsmøde i Oslo for interesserede i Masteruddannelse i Konfliktmægling
Julefrokost for NM's medlemmer
Generalforsamling i NM


 

Dialog
i en

samfunns-messig
komplisert
kontekst

Våre nordiske samfunn skjelver i sine grunnvolder. Dilemmaer som var ukjent for kort tid siden, skaper motsetninger av stor styrke. Flyktningestrømmen trigger interessemotstrid og fører til avstand; avstand mellom ”oss” og ”dem”, og avstand samfunnsborgere i mellom. I den første fase ble motstanden mot innvandring vekket. I den andre fase har en ny bølge reist seg, man søker nærhet med flyktningene. Samtidig øker avstanden til andre borgere.

I konflikter og uenigheter skjer det klassiske: Man søker støtte, og det gjør man fra dem som fra før er enige med en selv. Slik bygges styrkene opp på begge sider.  I avisene snakket man også med seg selv, men kontrastene var i det minste til stede. Samfunnsdebatt gjennom avisene blir nå mindre lest enn tidligere. I dag søker mange derimot støttende informasjon gjennom Facebook.  Facebook sørger så for at man får stadig mer av den informasjon man liker, og lite annet. I stadig større grad risikerer vi å få et samfunn, hvor man roper til hverandre. Det er en farlig utvikling.

Med en humanistisk tilnærming lander vi mediatorer nok på flyktningenes side. Men dialog handler jo ikke om å snakke med sine venner, men med sine motstandere. Det blir heller ingen varig fred i mellomøsten om man ikke snakker med alle berørte parter. Dialog handler som kjent om å forstå, ikke om å bli enig. Ved forståelse er man på plass i feltet hvor hensiktsmessige alternativer kan arbeides med. Og det er der vår plass er.
Jeg tror for eksempel at innvandringsfiendlighet kan handle om frykt for tap av identitet. Identitet kan imidlertid forsvares og styrkes på andre måter, uten å berøre innvandrere negativt, ja endog bidra til integrering med sterkere humanistisk kraft. Kan vi ikke mye om interesser og behov som kan tilgodeses samtidig?
 
Jeg tror at de nordiske mediatorer har en rolle å spille i dette kompliserte bildet. Samfunnet trenger mer oppmerksomhet om dialog, men hvor dialog betyr noe annet enn bleke kompromisser og høflig språkform. Dialog må anvendes i forholdet mellom borgerne, på både nasjonalt og nordisk nivå. Flyktninger fra Syria, som tilhører forskjellige folkegrupper med indre og ytre spenninger, trenger også kunnskap om dialog og alternative konflikthåndteringsferdigheter. En dag skal de tilbake til Syria og selv bygge opp et land fundamentert på varige felles verdier. De bør bruke sin tid i diaspora til fordel for ny samfunnsbygging.
 
Vi har noe å tilføre både de nordiske samfunn og samfunn i mellomøsten, i den situasjonen vi har nå. Hva kan du gjøre? Bestyrelsen vil være glad for initiativ og ideer, som bidrar til å styrke dialogen i samfunnet. Bestyrelsen har også et mindre gavefond, hvor det er anledning til å søke pengestøtte for å ta initiativer til å utbre dialog. Kontakt oss gjerne med dine ideer og engasjement!

Vennlig hilsen
Trond Lexau
Formand
 
Nyt fra                  Master i Konfliktmægling
 
Af Lin Adrian

I er ikke alene – del 1
Vidste I at der findes en masteruddannelse i konfliktmægling på Europa-Universität Viadrina i Frankfurt (O) en times kørsel fra Berlin? Deres uddannelse startede et par år efter vores, og de ligner hinanden så utroligt meget, at man skulle tro, at vi havde lavet uddannelsesplanlægning sammen. De tyskkyndige blandt jer kan læse mere her: https://www.rewi.europa-uni.de/de/studium/master/mediation/index.html Vores studietur i oktober går til Berlin, og vi skal have en dags undervisning sammen med de tyske masterstuderende. Det glæder vi os til! Derudover skal vi besøge forskere på Freie Universität og forskellige personer, som arbejder med konflikthåndtering og mægling i praksis, bl.a. Deutsche Bahn, der har et 120 personer stort internt korps af medarbejder-mæglere, og Landgericht Berlin, hvor der retsmægles i civile retssager, som vi kender det fra Danmark.


 
I er ikke alene – del 2
Hold 7 er i fuld gang, og til september 2016 starter det næste hold masterstuderende forhåbentlig. Hermed skulle der gerne komme et kuld nye, friske medlemmer til Nordiske Mediatorer. Der bliver ansøgningsfrist i marts 2016, og gør endelig reklame for os! Hvis I kender nogle, der er interesserede i uddannelsen, er I meget velkomne til at foreslå, at de ringer eller skriver til Lin på lin.adrian@jur.ku.dk eller tlf. 35 32 26 26. I kan også reklamere for de gå-hjem-møderne, vi holder i Danmark den 27/10 og i Norge den 17/11. Begge arrangementer er omtalt andet steds i nyhedsbrevet, men vær opmærksom på, at de slutter med et lille informationsmøde om uddannelsen. I Danmark kommer der et yderligere informationsmøde i begyndelsen af det nye år.

 
Tvungen mægling
Frivillighed og tvang er – som I ved - tilbagevendende temaer inden for mægling, men der er ikke skrevet så meget om det i Norden. Da der er et stigende pres på at gøre mægling tvungen, valgte vi at skrive en artikel om dette emne. Hensigten var at tage hul på en diskussion om, hvorvidt tvungen mægling er værd at overveje og er udformet som et partsindlæg imod en sådan praksis. Vi håber, at stafetten bliver taget op på et tidspunkt, men det er ikke sket endnu. Til gængæld fik vi pr. 1/10 2015 det først tilfælde af tvungen mægling, idet der indført mediation som et obligatorisk første skridt i forbrugersager.  I kan læse om lovgivningen her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=169709 Artiklen er trykt i et festskrift til vores kollega Steen Rønsholt med titlen Forvaltning og retssikkerhed.

Beretning fra BornholmFolkemøde 2015

Af Lis Graae

Debatter, dialog, demokrati-fest. Folkemøde på Bornholm 2015.Vi måtte bare afsted! Ved generalforsamlingen var vi 4, der fandt sammen om at repræsentere NM på årets folkemøde. Ingen af os (Lars Rau, Ruth Juul, Jette Gade og ut) havde været på folkemødet før.
Efter brainstorm og skelen til NM-eventen på mødet i 2013, bestilte Ruth tid til en event Lørdag den 13. juni på Kirkepladsen i Allinge fra 12-14. Derudover udarbejdede vi en pjece med gode tip til håndtering af hverdagskonflikter og henvisning til NM’s hjemmeside.
 
Dagen oprandt og udstyrede med NM paraplyer, 500 indkøbte lakrids/fredspiber og de nytrykte pjecer, tog vi opstilling i strålende solkin foran kirken, i nærheden af busstoppestedet og begyndte at tage kontakt til de mange forbipasserende. Vi præsenterede NM, mens vi uddelte fredspiber og pjecer. Dermed kom vi i dialog om konflikter i hverdagen med mange af de forbipasserende. Af og til udviklede det sig ligefrem til længere konsultationslignende samtaler om konflikthåndtering.
I løbet af de 2 timer eventen varede, talte vi med ca 500 mennesker, idet alle piberne blev uddelt, foruden ca 250 pjecer og de få NM paraplyer, vi havde med. Bagefter var vi helt høje over den gode respons, vi havde fået fra publikum, og var yderst tilfredse med at være kommet i kontakt med de mange mennesker og på den  måde fået præsenteret NM og ikke mindst de gode tip konflikthåndtering.
 
Ruth ligger inde med restlageret af NM pjecerne om konflikthåndtering.
Desværre blev Lars forhindret i sidste øjeblik i at tage med.


Folkemødet – som event
Mødet er præget af mange, der deltager i embeds medfør – hvad enten det er organisationsansatte, politikere eller andre professionelle. MEN «folket» er bestemt også til stede og emnerne, der præsenteres spænder vidt, lige fra mediernes indflydelse på valgkampen til de dansk/tyske mindretals vilkår og erfaringer med integration, til domstolsteltet, der bl.a. bød på en retssag, hvor publikum fungerede som nævninge. Min oplevelse er, at der foregår mange debatter - mellem paneldeltagerne - men ind i mellem finder der også dialog sted mellem både publikum og paneldeltagere.
Folkemøde 2016
Dialogen trænger til en mere fremtrædende plads på folkemødet. Vil du være med til det i 2016?
Bestyrelsen overvejer om NM skal deltage med en Dialogisk Cafe.
Skriv til kontakt@nordiskemediatorer.com hvis du overvejer at tage til folkemødet 16.-19. juni 2016 på Bornholm og/eller hvis du har ideer til, hvordan NM kan medvirke til at fremme og sætte fokus på dialog. 

Video til undervisningsbrug

Hotdoc ved Simon Juul har for Nordiske Mediatorer udarbejdet en video, som viser forløbet i den refleksive mæglingsmodel.
 
Af Ruth Juul

Videoen har til formål at tydeliggøre hvordan mægling, efter den refleksive mæglingsmodel, kan forløbe.
 
Videoen kan bruges til undervisning af grupper, som selv kunne tænkes at opsøge mægling eller har en position, hvor de henviser til mægling. Det kan være ejendomsfunktionærer eller klagesagsmedarbejdere i en boligforening, menighedsråd, ledelsesgrupper eller andre samenhænge, hvor henvisning til mægling kan komme på banen.
 
Videoen er tænkt, som et supplement til undervisning, hvor man kan uddybe de enkelte faser eller kommentere dem. Målgruppen er grupper, som ikke har et forhåndskendskab til mægling  og derfor har brug for en uddybning og en konkretisering.
 
Videoen kan hentes på Nordiske Mediatorers hjemmeside.

 


Dialogisk Café
- en måte å utvide nedslagsfeltet for megling?


 
Af Trond Lexau

Megling er et stadium altfor få mennesker klarer å nå. Det er forøvrig ikke unaturlig, så lenge konfliktstoffet kjører i kropp og hode. Beskyttelse via motstand er en nærliggende reaksjon, og når denne strategien har vært i bruk over tid, er det opplevelse av at ”intet nytter” som overtar. Mange er ikke motivert for å søke konstruktive løsninger. Ordet ”konflikt” kan for øvrig i seg selv være en barriere av betydning.
 
Jeg leter derfor stadig etter nye måter å åpne opp for et større nedslagsfelt, hvor flere mennesker stadig kan få bedre informasjon om alternativ konflikthåndtering, ut fra en alminnelig forståelse av prosesser som faktisk virker. Da vil man kunne nå de personer som i fremtiden vil se behov for en annen tilnærming, samtidig som man vil nå mennesker som er i periferien av konfliktene og som kan føre de direkte involverte inn på riktig spor.
 
Jeg opplever etter hvert at det er riktig mange som anvender dialog på sine respektive fagfelt, og som kunne bli en del av en større informasjonsplattform. Samtidig er ordet ”dialog” forbundet med noe positivt, i motsetning til ”konflikt”, som oppleves som noe uønsket.
 
En gammel venn av vår forening førte meg til et fagmiljø blant medisinerprofessorer ved Universitetet i Bergen. Disse underviser fremtidige leger og helsearbeidere i dialogisk praksis, for å skape bedre helsetjenester i samfunnet. Vi etablerte et uformelt fellesskap rundt vår felles interesse for dialog.

 
Senere brukte jeg det ”menneskematerialet” jeg fant i min omkrets, og det ble skapt en ressursgruppe rundt vår felles interesse. Noen visste litt om dialog, andre mer.  Siden er det kommet flere til, som tenner på vår aktivitet, og som arbeider dialogisk innenfor egne fagfelt. I dag består ressursgruppen av to konfliktmeglere, tre medisinprofessorer, en tidligere studentprest, en medierådgiver, og to familieterapeuter.

Vi bestemte oss for å lage en ”Dialogisk Cafe”, gjennom å arrangere noen åpne møter hvor vi setter dialog inn i aktuelle samfunnskontekser. Vårt første åpne møte fant sted i Litteraturhuset i Bergen i april, med fokus på hva det er med dialogen som faktisk virker, og hvorfor det er slik. Det skjedde gjennom en samtale mellom medierådgiveren og meg selv. Neste møte finner sted 1.oktober, som er like etter det norske kommunevalget. I betraktning av kritikken mot politikere og lav valgdeltakelse spør vi: ”Kan demokratiet reddes?”. Her setter vi debattanter på scenen, samtidig med at vi har et reflekterende team i sving, som på metanivå betrakter det hele ut fra et dialogisk perspektiv. Et tredje møte planlegges i vinter.
 
Når jeg skriver dette er det for å inspirere andre til samme eller liknende tiltak. Vi trenger å gjøre vår verden større, og mer synlige. For dette formål trenger vi dem som har tilgang til vår tankegang, men likevel befinner seg i periferien til meglingsfeltet. Om noen vil henge seg på vårt initiativ, deler vi gjerne vår erfaring og våre ideer. Det er også mulig å søke støtte til oppstart av slike initiativer, fra foreningens fond for utbredelse av dialog i samfunnet.


 
LIGGER DU INDE MED EN NYHED?
Siden generalforsamlingen har 2 personer fra hold 5 og 3 personer fra hold 6 meldt sig til en redaktionsgruppe og planen er, at NM nyt skal udkomme i januar, maj og september hvert år. Deadline er den 5. i samme måned.  
 
Her kommer du ind
Men DIN indsats er den vigtigste, for du kan være med til at levere indholdet i nyhedsbrevet: Dit indlæg kunne handle om, hvad har du oplevet, hvad skal du opleve, hvad har du gang i, som du vil dele med os andre i foreningen, hvilke mægler-faglige tanker, har du gjort dig, hvad kender du til af mægler-faglige og –relevante aktiviteter eller hvad du har lyst til at bidrage med til nyhedsbrevet.
 
Dit indlæg kan være kort eller langt. Vi forbeholder os ret til at redigere det, så det kommer til at passe til formatet i NM Nyt. Hvis du på grund af tidnød eller andre årsager ikke kan skrive indlægget selv, kan vi i et vist omfang sætte et interview op med dig, som vi så skriver en artikel ud fra.
 
Billedmateriale er vigtigt, for det fanger øjet og vækker nysgerrighed efter at læse netop dit indlæg, så hvis du overhovedet har mulighed for det, så send illustrationer sammen med dit indlæg.
 
Vi hjælper gerne med at udforme indbydelser til foreningens arrangementer, blot de relevante oplysninger – og gerne billedmateriale er til stede.
 
Kontakt
Skriv til redaktionsgruppen via kontakt@nordiskemediatorer.com.
 

 
Copyright © 2015 Nordiske Mediatorer MMCR - Masters in Mediation and Conflict Resolution
Du modtager NM Nyt, fordi du er Master i Konfliktmægling fra Københavns Universitet, eller fordi du har vist interesse foreningen Nordiske Mediatorers arbejde.

Skriv til os:
kontakt@nordiskemediatorer.com

Besøg vores hjemmeside:
http://nordiskemediatorer.com/

Frameld NM Nyt    Opdater mine informationer

Email Marketing Powered by Mailchimp