Copy
View this email in your browser
 
DSOG Nyhedsbrev
Juni 2016


Nyhedsbrevets indhold

Formandens klumme
af Thomas Larsen

”For 117. gang ” hører man sig selv sige fra tid til anden. Indbygget i udtrykket er en historie, der tilsyneladende gentager sig. Gentagelser behøver heldigvis hverken være kedelige, forudsigelige eller opslidende. Det kan heldigvis også være noget man hilser velkommen og som gennem repetitionen og erfaringen bliver et udtryk for både robusthed, kundskab og fællesskab.
Dette blev i sandhed bekræftet på DSOG’s Forårsmøde og Generalforsamling. Der blev den 8. april i år aflagt regnskab for netop 117 gang. Ikke nogen dårlig ting, skulle jeg mene. Netop på baggrund af DSOG’s lange historie og positive udvikling, hvor lag på lag er bygget på og har formet selskabet, var det en fornøjelse at byde nr. 117 velkommen. DSOG er et gammelt specialeselskab og er gennem årene løftet og styrket af mange forskellige bestyrelser, formænd og ikke mindst kolleger. Ikke mindre end 6 af selskabets tidligere formænd var tilstede ved mødet i år og tak for det, det var en fornøjelse at se jer alle igen og hilse på.
Bestyrelsen er meget bevidst om, at vi står på skuldrene af en lang række af kolleger, og sender ofte en venlig tanke til alle jer, der har løftet opgaven før os og ført DSOG frem til det stærke faglige og sociale fællesskab som kendetegner vores selskab den dag i dag.
Fra den nye bestyrelse og nye formand skal derfor lyde en stor tak for valget og tak for tilliden.
Men også en stor tak til jer, der lige er stoppet. Vores netop afgåede formand; Karen Wøjdemann, har siddet i formandsstolen de sidste to år. Karen har ydet en enorm indsats og har på forbilledlig vis bragt DSOG sikkert igennem de sidste to år. Det har været en stor fornøjelse, at arbejde sammen med Karen, og bestyrelsen vil savne Karens rumlighed iblandet skarpe og nuancerede analyser. Heldigvis kan vi glæde os over, at Karen stiller op til formandsposten i NFOG og vi krydser fingre for et godt valg og vi så alligevel kan se frem til et fortsat og inspirerende samarbejde.
Også en stor tak til Tine Tetzschner, der takkede af som DFKO formand. Tine har sikkert og bestemt ført DFKO gennem en meget udfordrende periode præget af moderniseringsarbejde og ikke mindst takst- og overenskomstfornyelse med Regionerne. Et kæmpe og meget slidsomt arbejde, der har krævet sin kvinde. Bestyrelsen vil savne samarbejdet og ikke mindst det gode selskab.
Nyvalgt for DFKO blev Charlotte Floridon - egentligt skulle vi også sende en tak til Charlotte, idet Charlotte har haft sin gang i bestyrelsen gennem 6 år som DFKO repræsentant.  Imidlertid er Charlotte nyvalgt DFKO formand og fortsætter således. Så det er både goddag og farvel til Charlotte. Uanset, så er bestyrelsen overordentlig glad for, at vi fortsat kan trække på hendes omfattende erfaring og dybe faglighed. Bestyrelsen byder også velkommen til Frank Pedersen, der er nyvalgt DFKO repræsentant og så skal slutteligt lyde en hjertelig og varm velkomst til DSOG’s nye næstformand Hanne Brix Westergaard. Jeg ser meget frem til samarbejdet med jer og den øvrige bestyrelse. Bestyrelsens øvrige sammensætning og konstituering kan ses på DSOG’s hjemmeside.

Forårsmødet var igen i år videnskabeligt velkomponeret og bød på indspark fra nogle af fagets professorer, der engageret og elegant førte os gennem kunstig befrugtning og hormonel kontraception. Traditionen tro blev det fulgt op af en række af fagets nye Ph.D'er og at dømme efter kvaliteten og præstationerne tegner der sig et lyst billede af specialets fremtid.
Lørdagens program var sammensat af kollegerne fra Aarhus. Et meget varieret og spændende program, der tydeligt demonstrerede, at man i Aarhus er både innovativ og nytænkende med spændende telemedicinske og nye gynækologisk onkologiske behandlingsprotokoller. Tak for det.
Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet; det er en travl tid og siden generalforsamlingen har vi allerede af givet en lille håndfuld høringssvar og flere på vej. De er at finde på hjemmesiden. Tak til kolleger, der med kort varsel har hjulpet med input, det sætter vi stor pris på og er en stor styrke.
Vi har stort fokus på HPV og vaccinationer. Vi er også ved at gøre klar til NFOG kongres og generalforsamling og ser frem til at hilse på vores nordiske kolleger, men også de mange danskere, der har sendt et rekord stort antal abstracts ind.
Nyligt deltog undertegnede og næstformand Hanne Brix Westergaard i Women Deliver. En på alle måder fantastisk kongres. Inspirerende og spændende, herunder et meget fint arrangement af Maternity Foundation. Dagene var præget af en række stærke personligheder, deres synspunkter og personlige oplevelser, herunder ligestilling, fødsler, spædbørnsdødelighed og meget mere. DSOG fik lejlighed til at hilse på FIGO´s top, herunder den nye præsident CN Purandara. Det blev både til en god snak over en kop kaffe og middag med god dialog omkring FIGO´s arbejde. En særlig tak til DSOG’s egen FIGO repræsentant Anette Tønnes Petersen for at få det i stand. Se i øvrigt DSOG’s Facebookside for billeder og yderligere beskrivelse.
Sluttelig vil jeg ønske jer alle en god sommer. Tjek hjemmesiden og DSOG’s Facebook side for nyheder og opdateringer om bestyrelsen arbejde.
 
På bestyrelsens vegne

Thomas Larsen
Formand DSOG, Overlæge, MPA


DFKO Formandens klumme
af Charlotte Floridon

Så er det første halve år af 2016 snart gået, det er forår, dejligt vejr og fuglene synger.

Forårets møder i DFKO og DSOG regi har været velbesøgte med deltagelse af rigtig mange praktiserende gynækologer og personale fra Speciallægepraksis. Efteruddannelse, viden og kompetencer skal udvikles og vedligeholdes, og det glæder mig, at deltagerantallet fra Speciallægepraksis er så højt. 

Jeg tiltrådte som formand i januar, og det har været hektisk.

Moderniseringen af specialet er trådte i kraft 1. april, og er i det store og hele gået uden de store problemer indtil videre. Det reviderede ydelseskatalog er således taget i brug. Der er lavet certifikater til hysteroskopi ydelse 2123 til de læger, der ansøgte, og der er planlagt kursus i september til catch up for endelig certificering.

Den nye fortolkning af sundhedsloven vedr. fertilitetsudredning og behandling af par, enlige og lesbiske, der ønsker barn nr. 2 har imidlertid givet nogle udfordringer. FAPS har netop præciseret fortolkningen, og DFKO håber, det således falder på plads for os behandlende læger.

DFKO er ved at genopbygge vores hjemmeside, og DFKO Facebook er søsat. DFKO ønsker at blande sig i sundhedsdebatten på alle tænkelige måder, og samarbejder på dette område med DSOG.

Jeg har medvirket i en del artikler i medierne, bl.a. om PCOS, PMS, menstruation, P-piller og teenageres udvikling. Desuden poster DFKO flittigt på Facebook om relevante emner som HPV vaccination, fri abort med mere. Kolleger der bidrager i medierne opfordres til fremadrette altid at kontakte DFKO, så der kan gøres opmærksom på Jeres indsats på DFKO Facebook. 

DFKO ønsker en retfærdig Dimensionering af praktiserende Speciallæger i Danmark, med lige adgang til sundhed for landets borgere i de forskellige regioner.

Der har netop været EBCOG kongres i Torino, hvor der var deltagelse af praktiserende Speciallæger, og NFOG kongressen står for døren i Helsinki den 13. juni.

Rigtig god sommer til alle.

Charlotte Floridon
Formand DFKO, Speciallæge, PhD


FYGO Formandens klumme
af Camilla Mandrup

Kære FYGO-medlemmer
Jeg vil lægge ud med en stor tak til jer som deltog i årets FYGO-internat i marts måned. Det var en fornøjelse at tilbringe tid sammen med jer og jeg håber, at I fik et fagligt udbytte af internatet samt mulighed for at udvikle jeres netværk på tværs af hospitaler og regioner.
 
I FYGOs bestyrelse har vi i år sagt farvel til Vinnie Greve, som ikke genopstillede til generalforsamlingen. Du skal have mange tak for det store arbejde du har lagt i  bestyrelsen, selvom du vil blive savnet, er vi glade for, at du fortsat repræsenterer de yngre læger som uddannelsesansvarlig. Fjóla Jónsdóttir er nyt bestyrelsesmedlem og du skal være hjertelig velkommen, vi glæder os til at arbejde sammen med dig.
 
FYGO er selvfølgelig allerede i gang med det nye bestyrelsesår, hvor højdepunkterne vil være:
 
Internat 2017
Datoen er fastsat til den 9. og 10. marts 2017, så sæt kryds i kalenderen. Emnet er også på plads, men vi vil vente lidt med at løfte sløret, til vi har programmet på plads.
 
Introlægeundersøgelsen
I efteråret 2017 vil vi opgøre og formidle resultatet for første år af introlægeundersøgelsen. Undersøgelsen er sat i værk for at belyse de udfordringer, der gør sig gældende for yngre lægers uddannelse og kan forhåbentlig danne grundlag for en målrettet indsats for at sikre de fornødne rammer for en grundig klinisk oplæring, i hele landet.
 
Kurser
Vores regionale kursusudvalg mødes snart for at planlægge kursusrækken for 2017 og mon ikke vi som sædvanligt kan se frem til et spændende program.
 
Simulation
På FYGOs strategiseminar talte vi om muligheden for at lave et simulationskursus på tværs af vores speciale, anæstesien og eventuelt pædiaterne. Planerne er stadig præmature, men jeg tror, at et simulationskursus i håndtering af akutte situationer, sammen med vores kolleager, vil være meget gavnligt. Jeg håber at det vil være fysisk og logistisk muligt at få det stablet på benene og jeg glæder mig til at kunne fortælle jer mere.
 
Ellers håber jeg at I har tid til at nyde sommeren, og få græs mellem tæerne. 

 
Camilla Mandrup
Formand for FYGO

Referat fra den ordinære Generalforsamling.


Der blev den 8. april 2016 afholdt ordinær Generalforsamling i DSOG i forbindelse med DSOG’s Forårsmøde på Hindsgavl Slot, Middelfart. Læs referatet her.
 


Rejsebeskrivelse - ENTOG Exchange 2016 – Torino

af Caroline Madsen og Lærke Marijke Nørholk

Vi var de to heldige deltagere på årets ENTOG Exchange, som foregik i Torino i Norditalien på landets største gynækologisk-obstetriske hospital, Sant’Anna Ospedale. I modsætning til tidligere år var alle de yngre læger, der deltog i ENTOG Exchange, i samme by og tilknyttet samme hospital. Vi blev indkvarteret hos de lokale yngre læger og vi boede sammen hos Fabio Lamonica, som var 4 år henne i sin specialisering og boede med sin kone og datter. I tre dage var vi på Sant’Anna hospital, hvor vi både var med på operationsgangen til abdominale uterine indgreb, i ultralydsafdelingen og med til moderkagebiopsier, amniocentese og føtale hjerteskanninger, samt i Sant’Anna hospitals veludstyrede simulationsrum. Netop simulationstræningen var særligt godt arrangeret. Der var stillet både laparoskopisk simulator, hysteroskopi simulator samt transvaginal ultralydssimulator til rådighed og derudover også en post hvor der blev trænet obstetriske håndgreb.

En stor forskel mellem Danmark og Italien er frekvensen af kejsersnit, som i Italien er på 38%. Dette er den anden højeste frekvens af kejsersnit i Europa, kun overgået af Cypern (52%). Nogle italienere mener den høje frekvens skyldes at lægerne foreslår kejsersnit for at undgå komplikationer under fødslen og for at undgå at blive sagsøgt, hvis der skulle opstå fødselskomplikationer. Som andre årsager angives at det er nemmere at planlægge forløsningstidspunktet hvis en kvinde får kejsersnit, hvilket er attraktivt for både læger og kvinderne, samt at Italien er europæiske mestre i fødende kvinder over 35 år. Nogle kvinder ønsker kejsersnit for at undgå smerten fra den naturlige fødsel.


Et anden spændende forskel mellem Danmark og Italien lærte vi på vores dag i den store ultralydsafdeling, hvor en speciallæge så 20-30 patienter dagligt. En del af konsultationerne vedrørte amniocentese eller CVS, som alle gravide over 35 får tilbudt uden forudgående prænatal diagnostik. En del vælger fortsat at tage imod dette tilbud, nogle dog forudgået af en NIPT-test, som de da får foretaget i privat regi for egen regning.
Udover hospitalsopholdet havde vi stort udbytte af at være sammen med de andre yngre læger inden for gynækologi og obstetriks fra de andre europæiske lande. Der var arrangeret et dejligt socialt program med museumsbesøg og middage, hvor både de lokale læger og vi fra udvekslingen deltog, og vi kunne lære hinanden bedre at kende og dele vores erfaringer. Vores ophold sluttede med ENTOGs Scientific Meeting and Council, hvor temaet var  ”How to run a national trainee society”. Her var der arrangeret spændende oplæg og workshops og  vi havde rig mulighed for at fortsætte diskussion om de mange forskellige måder at lave uddannelse på i Europa.

Vi blev både overraskede og inspirerede af de store forskelle i uddannelsesvilkårene, helt fra medicinstudiet, prækursist tiden og gennem specialiseringen. Dette kombineret med Torinos smukke omgivelser, utrolig lækre mad og vin og smilende befolkning, gjorde at vi alt i alt havde et virkelig spændende, inspirerende og godt udvekslingsophold, som vi kun kan anbefale til andre yngre læger

Caroline Madsen, reservelæge, Herlev Hospital
Lærke Marijke Nørholk, reservelæge, Nordsjællands Hospital, Hillerød.

 Kalenderens næste emner


Links til DSOG.dk

Bestyrelsen
Undervisningsudvalget
Efteruddannelsesudvalget
Kalenderen
Obstetriske guidelines
Gynækologiske guidelines
Husk at 'like' DSOG på Facebook for at følge os
 
Bemærk, du kan ikke svare på denne e-mail.

Med venlig hilsen

Søren Lunde
DSOG Webredaktør