Copy
Nieuwsbrief Fysio de Tolgaarde juni 2016

Lees Online | Doorsturen

Geachte lezer,

De zomervakantie komt er weer aan. Lekker even genieten van mooi weer en  een welverdiende vakantie.
Onze praktijk zal in de zomervakantie gewoon open blijven. Wel kunnen er enige personele veranderingen zijn. De avond- en zaterdag openstelling kan aan verandering onderhevig zijn.
In deze nieuwsbrief aandacht voor de kinderfysiotherapeut, een nieuw programma valpreventie binnen het zorgplein de Tolgaarde.
Bepaalde aandoening passeren de revue; klachten aan de kaak, etalagebenen en COPD.
We wensen u veel leesplezier.


Vriendelijke groet,
Team Fysio de Tolgaarde
Maak afspraak

Kinderfysiotherapie

Bewegen is een groot goed. Bij kinderen gaan we uit van een normale motorische ontwikkeling. Gelukkig is dit ook vaak zo. Elk kind heeft zijn eigen ontwikkeling, de een is vlugger met de motoriek de ander praat vlugger etc. Hoe weet u nu of uw kind voor of achter loopt met bepaalde vaardigheden en moet daar dan iets mee gedaan worden? Voor zulke vragen kun je terecht bij de kinderfysiotherapeut.

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:
 
 • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind;
 • Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd;
 • Fysieke fitheid en training  van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen;
 • Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen;
 • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders;
 • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg;
 • De kinderfysiotherapeut heeft de mogelijkheid om kinderen en hun ouders thuis te begeleiden indien dit geïndiceerd is.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in o.a. de volgende aandoeningen:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne- en grove motoriek, evenwicht);
 • Longfunctie (astma/ cystic fibrosis);
 • Gegeneraliseerde hypermobiliteit;
 • Schedelvormafwijking en voorkeurshouding zuigeling;
 • Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida);
 • Developmental Coordination Disorder (DCD);
 • Excessief huilen zuigeling;
 • Spierziekten;
 • Lichamelijk onverklaarbare klachten;
 • Overgewicht in relatie tot bewegen;
 • M. Perthes;
 • Syndroom van Down;
Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. 

De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. 

Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie. 

Voor meer informatie over onze kinderfysiotherapeut klik hier

bron:kngf.nl

Valpreventie in zorgplein de Tolgaarde

Een nieuwe dienst van zorgplein de Tolgaarde: Voorkom vallen thuis!
De praktijkondersteuner  van huisartsenpraktijk Tolgaarde Anja  Blotenburg, fysiotherapeut Anouk de Haan van Fysio de Tolgaarde en ergotherapeut Irma Tijmensen, van ErgoTijm werken samen om het aantal valincidenten bij thuiswonende ouderen te verminderen. 
Eén op de drie thuiswonenden van 65 jaar en ouder valt minstens één keer per jaar. Een dergelijke val kan nare gevolgen hebben. Het is dan ook belangrijk om een val te voorkomen. 
Deelnemers aan het onderzoek worden door de praktijkondersteuner uitgenodigd om het  valrisico in kaart te brengen. Dit gebeurt middels een onderzoek in de praktijkruimte van Fysio de Tolgaarde door fysio- en ergotherapeut. Op basis hiervan krijgt iedere deelnemer een passend advies om dit risico te verkleinen.
Dit advies is persoonlijk en op maat. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit een medicijngesprek  met de apotheker, hulpmiddelenadvies, fysiotherapeutische behandeling gericht op bewegen en/of  een screening van uw huis- en en woonomgeving door de ergotherapeut.
De eerste onderzoeken starten dit najaar.
 

Informatie over fysiotherapie bij kaakklachten

Op de website vindt u een folder over kaakklachten. Daarin worden de volgende onderwerpen besproken; symptomen, oorzaken en fysiotherapeutische behandelmogelijkheden. Lees verder

Geriatrie Fysiotherapie


 
De geriatriefysiotherapeut    
 
Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatriefysiotherapeut). 
 
De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. 
 
Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. 
 
De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. 
 
Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen Geriatriefysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in in particuliere praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en (academische) ziekenhuizen. 
 
Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatriefysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Vanaf 2015 is het Professional Master niveau de entree-eis voor registratie in het CKR deelregister geriatriefysiotherapie. Geregistreerde geriatriefysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg. Herregistratie vindt plaats als voldoende accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien voldaan wordt aan de werkeis. 
 
Wilt u weten of u, uw partner en/of familielid goed verzekerd is? Kijk op de website www.defysiotherapeut.com of neem contact op met uw zorgverzekeraar over uw polisvoorwaarde.
 
Bron: www.NVFGnet.nl
 

COPD


 
Fysiotherapie bij COPD
Bent u wel eens benauwd of heeft u last van kortademigheid bij activiteiten zoals wandelen, traplopen of fietsen? Wilt u meer bewegen of hulp bij het aannemen van een actievere leefstijl?
Dan bent u bij fysio de Tolgaarde op het juiste adres! 

Wat doen we?
Voordat we beginnen met de behandeling heeft u een intake, dat is een gesprek met een gespecialiseerde fysiotherapeut. U kunt aangeven wat uw klachten zijn en wat u wilt bereiken. Vervolgens doen we een aantal testen om uw inspanningscapaciteit te meten, dit is van belang voor het goed opstellen van de behandeling.

Wat is COPD?
Bij COPD zijn uw longen beschadigd. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). Als u COPD heeft ademt u moeilijker omdat uw longen beschadigd zijn. U heeft minder zuurstof. Daardoor kunnen normale dingen lastig zijn. Zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden. (www.longfonds.nl, januari 2015) 

De training
U krijgt een eigen oefenprogramma en komt 2 keer per week een uur trainen. In eerste instantie individueel, er is ook mogelijkheid om met meerdere patiënten tegelijk te oefenen. De oefentherapie bestaat uit het verbeteren van uw conditie door middel van fietsen en of lopen. Daarnaast trainen we grote spiergroepen in uw benen en armen en besteden we, als dat nodig is, aandacht aan uw evenwicht en coördinatie. Dit alles in onze ruime oefenzaal en altijd onder begeleiding van een fysiotherapeut

Afspraak maken:
Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken kunt u contact opnemen met de praktijk via: 033 494 7963 of info@fysio-tolgaarde.nl
 
Maak Afspraak

Medische Fitness

De tijden van de medische fitness zijn uitgebreid. U kan nu trainen op de volgende momenten.
 • Maandag 9.00 - 10.00 uur 14.00 - 15.00 uur
 • Dinsdag 13.00 - 14.00 uur
 • Woensdag 9.00 - 10.00 uur 13.00 - 14.00 uur 19.30 - 20.30 uur
 • Donderdag 13.00- 14.00 uur
 • Vrijdag 9.00 - 10.00 uur 13.00 - 14.00 uur
Bij ons kunt u in een gezellige en prettige omgeving trainen en dit alles tegen een gereduceerd tarief. Wilt u meer informatie? Vraag ons of kijk op de website
Geïnteresseerd?  Hier kunt u zich inschrijven

Kliniek Kop & Lijf

Sinds een paar maanden zijn wij aangesloten bij Kliniek Kop & Lijf.
Kliniek Kop & Lijf is een kliniek voor revalidatie, re-integratie en psychische geneeskunde. Wij bieden geneeskundige zorg op zowel lichamelijk als psychisch vlak. Heeft u last van angsten, depressies, vermoeidheid, eetstoornissen, langdurige(onbegrepen) lichamelijke klachten of verslavingen? Bij Kliniek Kop & Lijf weten wij dat je lichaam en geest niet los van elkaar kunt zien.
Uniek aan het concept is de intensieve samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij uw herstel betrokken zijn. Samen bepalen wij hoe wij uw klachten het beste kunnen behandelen, dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Wij werken met heldere doelstellingen zodat u weet waar u naartoe werkt. De afspraken met de betrokken zorgverleners vinden allemaal op dezelfde locatie plaats.
Voor meer informatie: www.kliniek-kopenlijf.nl

Claudicatio Intermittens

De slagaders in uw benen voeren te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking.

U heeft misschien wel gehoord dat u 'etalagebenen' heeft. Deze term is bedacht omdat patiënten zich een houding willen geven als zij noodgedwongen rusten. Zij kijken in de etalage van een winkel.

De medische term voor deze aandoening is claudicatio intermittens. Artsen gebruiken ook wel de term perifeer arteriëel vaatlijden (PAV).  PAV wordt door de artsen ingedeeld in vier stadia:

-Stadium 1: U heeft wel een vernauwing maar nog geen typische klachten van claudicatio intermittens (etalagebenen).

-Stadium 2: U heeft last van etalagebenen. Afhankelijk van de loopafstand maken artsen een onderscheid tussen 2A en 2B. Bij een stadium 2A kunt u pijnvrij meer dan 100 meter lopen. Bij een stadium 2B treedt de pijn op voor dat u 100 meter gelopen heeft. De meerderheid van de patiënten blijft in stadium twee.

-Stadium 3: U heeft ook in rust pijn in de benen en/of de voeten. De pijn vermindert wanneer men het been van het bed laat afhangen. De toevoer van zuurstof en voedingsstoffen komt in het betroffen been ernstig in het gedrang.

-Stadium 4: Aan de getroffen voet komen niet genezende wonden, necrose of gangreen voor. Er bestaat gevaar voor amputatie.

De stadia 3 en 4 worden door de artsen kritieke ischemie genoemd. Bij kritieke ischemie wordt een lage bloeddruk in de benen gemeten (minder dan 50 mmHg  t.b.v. de enkels en/of 30 mmHg ter hoogte van de grote teen).

Waar komt de pijn in de benen vandaan?

De beenslagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de benen. In de loop van de jaren kan slagaderverkalking (medische term: atherosclerose) vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken. Uiteindelijk kan er een flinke vernauwing ontstaan; een zogenaamde stenose. Op de plaats van de stenose kan er minder bloed passeren. Door de beschadiging en de trage stroomsnelheid van het bloed kunnen zich bij zo'n vernauwing gemakkelijk stolsels vormen. Zo'n stolsel kan een vat uiteindelijk geheel afsluiten, dit heet een occlusie. Bij inspanning van de beenspieren (lopen, rennen, traplopen) neemt de vraag naar zuurstofrijk bloed toe. Heeft u vernauwingen in de slagaders? Dan komt er te weinig bloed met zuurstof bij de spieren. Er ontstaat een zuurstoftekort in de spieren. Het zuurstoftekort veroorzaakt pijn in uw been. Met rust verdwijnt de pijn weer.

Atherosclerose:

Wat is de oorzaak?

Risicofactoren voor vernauwingen in de beenslagader zijn:

 • roken
 • hoge bloeddruk
 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed
 • overgewicht
 • weinig lichaamsbeweging

Ook aanleg en leeftijd spelen een rol.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website voorlichting looptherapie of  voorlichting claudicatio

Facebook

Bent u ook actief op Facebook? Bekijk een keer onze facebookpagina www.facebook.com/fysiodetolgaarde 
We houden u op deze “sociale” manier op de hoogte van ontwikkelingen in de zorg in het algemeen en fysiotherapie in het bijzonder. We waarderen een "vind ik leuk".
Tweet
Forward
Share
Copyright © *|2014|* *Fysio de Tolgaarde*, All rights reserved. www.fysio-tolgaarde.nl 
Ons mailadres is: info@fysio-tolgaarde.nl
unsubscribe from this list   

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fysio de Tolgaarde · Tolplaats 11 · Leusden, Ut 3831JR · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp