Copy

AIT-Studiedag 22 mei 2017
Programma en aanmelden

Ziet u de e-mail niet goed? Bekijk dan deze mail in uw browser!

AIT-STUDIEDAG
MAANDAG 22 MEI 2017

‘DE WERELD VAN HET KIND’

Integratie van alle opvoedmilieus voor de totale ontwikkeling.


De landelijke AIT-studiedag vindt plaats op maandag 22 mei 2017 van 09.30 tot 17.00 uur in het Congrescentrum De Reehorst te Ede.

Het thema van deze studiedag is ‘De wereld van het kind’. De ontwikkeling van het kind staat altijd centraal bij video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Als we ons inleven in het kind en zijn wereld, dan vinden we verschillende omgevingen waar een kind mee te maken heeft, zoals thuis, maar ook de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de school, etc.

Deze studiedag zal gaan over al deze leefmilieus waar een kind in ontwikkeling mee te maken heeft. De kern daarbij is een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en wat of wie heeft het kind daarvoor nodig. Een van de leefmilieus die expliciet aan de orde komt op deze studiedag is die van de kinderopvang.
De nieuwe handleiding ‘VIB in de Kinderopvang’ zal uitgereikt worden aan de deelnemers van de studiedag tegen een gereduceerde prijs.

De handleiding is geschreven onder regie van AIT (Marij Eliëns en Monique Konings) in samenwerking met het NJi, met auteurs die veel expertise en kennis hebben over de kinderopvang en een essentiële bijdrage geleverd hebben aan het tot stand komen van deze handleiding. De auteurs zijn Josette Hoex (NJi), Wilma Schepers en Annemiek Galesloot.  

Kosten studiedag
AIT-gecertificeerden en kandidaten in opleiding voor VHT/VIB kunnen met korting deelnemen aan de studiedag. Voor hen geldt een deelnamebedrag van €210,- euro (incl. de nieuwe handleiding ‘VIB in de Kinderopvang’).
Voor alle overige deelnemers geldt een deelnamebedrag van €230,- euro (incl. de nieuwe handleiding ‘VIB in de Kinderopvang’).

Indien u de nieuwe handleiding niet wenst te ontvangen, dan kunt u dat aangeven bij het online aanmelden. Er zal dan €35,- euro in mindering worden gebracht.

Studiedag 22 mei 2017

 
  • Bekijk hier het programma van de AIT-studiedag 
Met deze e-mail brengen wij u op de hoogte van de actuele AIT Studiedag.

We sturen u deze mail, omdat u in onze administratie als contact bekend staat.

Wilt u deze e-mail niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via de link die helemaal onderaan staat.

Wij zijn telefonisch te bereiken op: 023-520 2500 via het Centraal Bureau van Kenter Jeugdhulp.

 

Contactpagina

Inspirerende sprekers plenaire programma

Pauline Slot
Dr. Pauline Slot is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zij is sinds 2009 betrokken bij het Nederlandse pre-COOL onderzoek naar de kwaliteit en effecten van voorschoolse voorzieningen voor opvang en educatie. Van 2014 tot 2017 was zij betrokken bij het Europese CARE (Curriculum and Quality Analysis and Impact Review of Impact of European ECEC) project naar kwaliteit en curriculum van voorschoolse voorzieningen in 11 verschillende landen. Het doel van het CARE project was om een cultureel-sensitief Europees kwaliteitsraamwerk te ontwikkelen om beleid en praktijk te informeren ten aanzien van effectiviteit en kwaliteitsverbetering. Sinds 2017 is zij betrokken bij het Europese ISOTIS (Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society) project in 10 landen. In dit project zal zij zich vooral bezighouden met het onderzoeken en ontwikkelen van effectieve vormen van professionalisering gericht op de omgang met culturele diversiteit en inclusie in opvang en onderwijs.

Wilma van Esch
Wilma van Esch is de afgelopen 30 jaar werkzaam geweest in zeer diverse onderwijs- en opvoedingscontexten. Als leerkracht op innovatieve scholen, intern begeleider, projectleider van het expertisecentrum ErvaringsGericht onderwijs, eindredacteur van het tijdschrift Egoscoop, locatieleider van FHKE pabo Veghel en directeur Pedagogiek van de KoreinGroep. Zij laat zich inspireren door kinderen en passievolle mensen, door de natuur en de literatuur. In een interactieve lezing vol praktische voorbeelden daagt Wilma je uit mee te denken hoe jij het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen in jouw werksetting kunt verhogen.

Ruben Fukkink
Ruben Fukkink is bijzonder hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind aan de Universiteit van Amsterdam en is erkend expert op het terrein van vroeg- en voorschoolse educatie, kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Ruben heeft ruime onderzoekservaring, onder andere voor het SCO-Kohnstamm Instituut, de Universiteit van Amsterdam en het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam, en heeft door zijn kennis ten aanzien van pedagogiek een duidelijke visie op relevante onderzoekthema's op dit vakgebied. Ook is hij lid van het wetenschapsteam van PACT. Met zijn expertise, onderzoekservaring en netwerk kan Ruben een waardevolle bijdrage leveren aan onderzoek op dit terrein.

Dory Melis
Dory Melis is coördinator VVE binnen Korein Groep en combineert VIB en VVE. Met VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) worden kinderen ondersteund bij hun ontwikkeling. De inzet van VIB versterkt interactievaardigheden en daardoor de pedagogische en educatieve kwaliteit binnen VVE. Dory zal beelden uit de dagelijkse praktijk laten zien over hoe VVE en VIB gecombineerd wordt om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen en om een zo optimaal mogelijke speel-leeromgeving voor het kind te creëren

Marjan Hooglandprijs 2017

Bij het afscheid van Marjan Hoogland vorig jaar op de studiedag in mei werd er een prijs uitgereikt aan haarzelf…de ‘MARJAN HOOGLANDPRIJS’.

Deze prijs is een doorgeefprijs. Dit jaar kan de prijs doorgegeven worden aan iemand die een mooi project heeft met betrekking tot VIB en/of VHT of aan iemand die op een waardevolle manier de methodiek heeft ingezet. Ken jij zo iemand en wil je hem of haar in aanmerking laten komen voor deze aanmoedigingsprijs, neem dan even contact op met het landelijk bureau: info@ait-spin.com. Eefje Meijer zal alle voorstellen voordragen aan een commissie en deze commissie zal de prijs toekennen aan de beste inzending.

NIEUW!

Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang


Video-interactiebegeleiding wordt in het werkveld kinderopvang veelvuldig toegepast. Met name als instrument om het vakmanschap in de pedagogische omgang met kinderen te professionaliseren en om het pedagogisch klimaat van de leefomgeving van het kind te optimaliseren.

Deze handleiding beschrijft de toepassing van video-interactiebegeleiding in het peuterwerk en de kinderopvang. Het kind en zijn ontwikkeling staat altijd centraal bij video-interactiebegeleiding. Op grond van een methodische beeld-voor-beeldanalyse wordt deze ontwikkeling in beeld gebracht. Ook wordt er gereflecteerd op het verantwoord pedagogisch handelen in de ‘praktijk’ in alledaagse situaties, door aan te sluiten bij de ontwikkelingsinitiatieven van de kinderen en door zichtbaar te maken wat en wie het kind bij het opgroeien nodig heeft. Kern daarbij is het bevorderen en ondersteunen van een gezonde sociaal-emotionele en educatieve ontwikkeling van het kind. De handleiding is bedoeld voor het management en de stafmedewerkers van kinderopvangorganisaties, de Brede School en het Integraal Kindcentrum.

De auteurs zijn Josette Hoex (NJi), Wilma Schepers en Annemiek Galesloot. Onder regie van AIT: Marij Eliëns en Monique Konings (RIJKT).
 


afmelden voor deze lijst    mijn gegevens aanpassen