Copy

Nieuwsbrief AIT-Communicatief
april 2017

Ziet u de e-mail niet goed? Bekijk dan deze mail in uw browser!

AIT Nieuwsbrief, april 2017

Deze digitale nieuwsbrief geeft actuele informatie over relevante ontwikkelingen bij AIT.

Agenda 2017:
 • 22 mei studiedag in de Reehorst in Ede
 • 21 juni bijscholingsdag VIB-G in de Rading in Amersfoort
 • 27 september bijscholingsdag VIB-G in de Rading in Amersfoort
 • 20 november studiedag in de Reehorst in Ede

Inhoud nieuwsbrief:
 • Bijscholing Video-interactiebegeleiding & Gehechtheid
 • De wereld van het kind: Studiedag op 22 mei
 • Marjan Hooglandprijs 2017
AIT-nieuws vindt u ook op www.aitnl.org, via een klik op de knop ‘Nieuws’.
Wilt u deze nieuwsbrief regulier via de email ontvangen, dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat AIT (info@ait-spin.com).

Bijscholing
Video-interactiebegeleiding & Gehechtheid

Stimuleren en herstel van hechting door het herkennen en benutten van mogelijkheden in de alledaagse interactie tussen ouder en kind.

Recent is er in jeugdhulp en onderwijs veel aandacht voor de grote impact op de ontwikkeling (en daarmee ook op het gedrag) van het kind door gehechtheidsproblemen. Met enige regelmaat verschijnen nieuwe publicaties en er is keus uit een nog steeds groeiend aantal specifieke behandelprogramma’s.

De afgelopen jaren heeft AIT t.b.v. van adoptie en pleegzorg kennis en ervaring op het gebied van gehechtheid geïnventariseerd. Deze know-how is beschreven in twee handleidingen; het betreft ‘Gehechtheid in beeld’, voor professionals in de adoptienazorg en ‘Pleegzorg in beeld’, voor professionals in de pleegzorg. Een handleiding voor de begeleiding van gezinnen met complexe problematiek is in voorbereiding.  

   

We sturen u deze mail, omdat u in onze administratie als contact bekend staat.

Wilt u deze e-mail niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via de link die helemaal onderaan staat.

Wij zijn telefonisch te bereiken op: 023-520 2500 via het centraal Bureau van Kenter Jeugdhulp.

E-mailadres:
info@ait-spin.com

Contactpagina
De opgebouwde know-how willen we graag delen via bijscholing. Deze bestaat voor reeds gecertificeerde VHT-ers en VIB-ers uit een:
 • Bijscholingsdag.
  Meer informatie vindt u in de Flyer Bijscholingsdag VIB-G. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit twee data: 21 juni of 27 september 2017. Tijd: van 10.00 tot 16.30 uur. Locatie: de Rading, direct achter station Amersfoort.
 • Gespecialiseerde en geaccrediteerde Vervolgopleiding VIB-G.
  Deze start ook met bovengenoemde Bijscholingsdag en wordt daarna op diverse locaties in het land vervolgd met een traject van 10 supervisies onder leiding van een gespecialiseerde opleider VIB-G. De supervisie vindt individueel of in kleine groepjes van 2 of 3 deelnemers plaats en wordt afgesloten met een certificering. U kunt informatie opvragen bij Dorini Janssen (coördinator scholing VIB-G) via d.janssen@rading.nl

Video-interactiebegeleiding & Gehechtheid focust op het benutten van de interacties tijdens de alledaagse omgang tussen opvoeders en kind. Gezonde hechting komt ook tot stand tijdens deze ‘gewone’ alledaagse interacties. Hechtingsproblemen verstoren het contact en worden zichtbaar bij de analyse van de interactie tussen ouders en kind. Wederzijds raakt men dan ‘gevangen’ in een negatieve spiraal met als gevolg een negatieve perceptie en beleving.

Door het gezamenlijk analyseren en bespreken van beelden van de alledaagse omgang thuis, begrijpen de ouders de signalen en daarmee de behoeftes van hun kind veel beter. De VIB-er of VHT-er met specialisatie Gehechtheid, kan vervolgens samen met de ouders aan de hand van het schema ‘bouwstenen van hechting’, inventariseren welke kwaliteiten al aanwezig zijn en nog ontbreken m.b.t. een veilige hechting. Ze steunen ouders vervolgens bij het concreet aanpassen van de interactie met hun kind, zodat het kind in kan halen wat het gemist heeft en de gezonde ontwikkeling van hechting zich kan herstellen.

Specifiek afstemmen op het kind tijdens moeilijke momenten (als het kind onmacht ervaart) is bij hechtingsproblematiek herhaald nodig. De kunst is om (reeds aanwezig elementen van) de gewone adequate ontwikkeling helder te blijven zien en het kind bij terugval direct adequaat en effectief te ondersteunen. Juist door deze gecombineerde aanpak ervaart het kind veiligheid en weet het dat ‘het er mag zijn’ en kan het zich toevertrouwen aan zijn opvoeders. De positieve effecten van het contactherstel zijn direct te zien op de volgende opnames.

Bij zeer ernstige problematiek, kan aanvullend op VIB-G gekozen worden om een andere specifieke methodiek in te zetten. Omdat VIB-G focust op herstel van het basale contact met ‘alledaagse middelen’ kan nadat deze basis is gelegd, indien nodig gekozen worden voor een vervolgtraject met een specifiek behandelprogramma.
 
Bijscholing Video-interactiebegeleiding & Gehechtheid
 
Stimuleren en herstel van hechting door het herkennen en benutten
van mogelijkheden in de alledaagse interactie tussen (pleeg)ouder en kind
 
 
Aanmelden bijscholingsdag VIB-G

Studiedag 22 mei 2017

DE WERELD VAN HET KIND
Integratie van alle opvoedmilieus voor de totale ontwikkeling.

AIT-Studiedag maandag 22 mei 2017
Tijd: 9.30 tot 17.00 uur
Locatie: de Reehorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede


Het thema van deze studiedag is ‘De wereld van het kind’. Het kind en zijn ontwikkeling staan altijd centraal bij video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Als we ons inleven in het kind en zijn wereld, dan vinden we verschillende omgevingen waar een kind mee te maken heeft, zoals thuis, maar ook de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de school, etc.

Deze studiedag zal gaan over al deze leefmilieus waar een kind in ontwikkeling mee te maken heeft. De kern daarbij is een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en wat of wie heeft het kind daarvoor nodig. Een van de leefmilieus die expliciet aan de orde komt op deze studiedag is die van de kinderopvang.

Programma 22 mei 2017

Meer informatie over deze studiedag
 

Marjan Hooglandprijs 2017

Bij het afscheid van Marjan Hoogland vorig jaar op de studiedag in mei werd er een prijs uitgereikt aan haarzelf…de ‘MARJAN HOOGLANDPRIJS’.

Deze prijs is een doorgeefprijs. Dit jaar kan de prijs doorgegeven worden aan iemand die een mooi project heeft met betrekking tot VIB en/of VHT of aan iemand die op een waardevolle manier de methodiek heeft ingezet.
Ken jij zo iemand en wil je hem of haar in aanmerking laten komen voor deze aanmoedigingsprijs, neem dan even contact op met het landelijk bureau: info@ait-spin.com. Eefje Meijer zal alle voorstellen voordragen aan een commissie en deze commissie zal de prijs toekennen aan de beste inzending.
Meer informatie op de website


afmelden voor deze lijst    mijn gegevens aanpassen