Copy
Nyhedsbrev fra Jernbaneenheden / Newsletter from the Railway unit

Når du modtager dit første nyhedsbrev fra Havarikommissionens nye hjemmeside, vil det være en fordel at godkende fremtidige e-mails fra denne afsenderadresse. Dette sikre, at alle fremtidige nyhedsbreve fra Havarikommissionen vil lande i din indbakke i stedet for at blive filtreret ind i spammapper.

When you receive your first newsletter from the new website of the Danish AIB, it will be advantageous to approve future e-mails from this sender address. This ensures that all future newsletters from the Danish AIB end up in your inbox instead of being filtered into spam folders.


Nyhedsbrev uge 47 / Newsletter week 47 

Havarikommissionen har offentliggjort følgende rapport(er)/redegørelse(r):
The Danish Accident Investigation Board has published the following report(s)/bulletin(s):

 
 Sprog  Sagsnr.  Type  Dato  Kategori  Sted  Kørselsform
       HCLJ611-2014-219  Ulykke  03-11-2014     Personpåkørsel  
 Overkørsel 115,
 Køge
 Togkørsel
Copyright © 2014 Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
Copyright
 © 2014 the Danish Accident Investigation Board 
All rights reserved.


Vision
Vi vil udvikle og fortsat
  • levere et undersøgelsesresultat af høj faglig karakter inden for en tidshorisont, som gør at resultatet får afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde
  • sikre, at vores rolle er objektiv og uvildig samt, at der aldrig er tvivl om vores integritet
  • gøre vores kommission attraktiv – både som arbejdsplads og som del af en større sammenhæng
     

The vision
We want to develop and continue

  • providing investigation results of a high professional quality within a time frame that makes significant results in the process of preventing reoccurrences
  • ensuring that our role is objective and impartial, and never questions our integrity
  • making our commission attractive - as a workplace and as a part of a larger context
     

Vores mailadresse/Our mailing address:

aib@aib.dk

Frameld nyhedsbrev  *  Unsubscribe from this list   

Email Marketing Powered by Mailchimp