Copy
Indkaldelse til generalforsamling og kommende program
View this email in your browser
       Wuppertaler Tanztheater   
 
Kære medlem af Dansk-Tysk Selskab

Jeg har den fornøjelse at indkalde til vores ordinære generalforsamling

Onsdag den 19. april
Kl. 18.30 i Christian den V-salen
ved Skt. Petri Kirke
.

Se venligst dagsorden nedenfor!

Efter generalforsamlingen indbyder vi til et foredrag af journalist Poul Scheuer, der har skrevet bogen ”Reformerne der ændrede Tyskland”. 

Som altid beder vi om tilmelding, og det kan ske på mail til bille.dts@gmail.com

Steen Bille,  28.3.2017
Formand

 

Tidsplan for den 19.april 2017 
 
Kl. 18.30 – 19.00
Generalforsamling 
 
Kl. 19.00 – 19.30
Et glas og lidt chips

Kl. 19.30 – ca. 21.00 
Journalist Poul Scheuer, forfatter til bogen: 
”Reformerne der ændrede Tyskland”, fortæller historien om Tysklands vej fra at være ”Europas syge mand” til at blive ”Europas stærke kvinde”.
 
 

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:
 
a)  Valg af dirigent og referent
 
b)  Bestyrelsens beretning: Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår (2016)
 
c)  Årsregnskabet: Fremlæggelse og godkendelse
 
d)  Valg af medlemmer til bestyrelsen (jfr. § 8)
      På valg er:
      Karin Heiberg – genopstiller
      Inger Humle ønsker efter rigtig mange aktive år at træde ud af bestyrelsen
 
e)  Valg af revisor
 
f)  Forslag fra medlemmer eller bestyrelse: Ingen indkomne forslag
 
g) EventueltEfter generalforsalingen: 
Foredrag af Poul Scheuer

 

Reformerne der ændrede Tyskland
- forbillede eller skræmmeeksempel?Poul Scheuer fortæller en historie om Tysklands vej
fra at være ”Europas syge mand” til at blive ”Europas stærke kvinde”.


I midten af nullerne gennemførte den daværende kansler Gerhard Schrøder omfattende reformer på det tyske arbejdsmarked. Reformerne kostede Schröder hans politiske karriere og banede vej for Angela Merkel. Med sig i faldet rev Schröder sit parti, SPD, der blev stærkt svækket. En nedtur, som partiet endnu ikke er kommet sig over. Reformerne førte også til en svækkelse af fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne og til et langt mere liberaliseret arbejdsmarked, hvor over halvdelen af de ansatte i den private sektor ikke er dækket af en overenskomst.
Et årti efter reformerne er Tysklands økonomiske image som "Europas syge mand" ændret. Tyskland er kommet igennem den økonomiske krise stort set uden skrammer og med en bedre økonomi end før. Hvad er hemmeligheden? Skyldes det reformerne? Indførelsen af euroen? Skal vi i Danmark gå samme vej?


Tid: Onsdag 19.april 2017, kl.18.30 GF og kl.19.30 foredrag
Sted: Christian V-sal, Skt. Petri Kirke
Entré: Efter Generalforsamlingen foredrag: For ikke-medlemmer: 50 kr  
Tilmelding: Steen.Bille@gmail.com
 

 


Før sommerpausen:  

Forestillinger om Tyskland og Danmark:
nationale opfattelser og selvopfattelser efter 1945


Prof. em. Dr. Per Øhrgaard (CBS)/
Prof. Dr. Detlef Siegfried (KU)

Organiseret af Tysk ved Københavns Universitet og Dansk-Tysk Selskab
Moderator: Steen Bille

Per Øhrgaard om den danske opfattelse af Tyskland efter 1945:

Naturligvis var der en voldsom animositet over for Tyskland og tyskere oven på besættelsen; men der var også tidligt folk, som talte for mere forsonlig omgang med nabolandet. Den udvendige “forsoning” kom med den kolde krig, Vesttysklands optagelse i NATO og de dermed forbundne erklæringer af 1955 om mindretalsrettigheder. Megen skepsis levede videre og forbandt sig måske med en vis misundelse over Vesttysklands økonomiske fremgang; endnu ved EF-afstemningen i 1972 spillede det anti-tyske en rolle i agitationen for et Nej. I dag eksisterer der næppe nogen udtalt anti-tyskhed, men viden om Tyskland er ikke stor. Finder man i dag et stereotypt tysklandsbillede, er det næret af de mange film om Anden Verdenskrig: ofte, når en tysker vises på lærred eller skærm, er han i SS-uniform …
 

Detlef Siegfried om den tyske opfattelse af Danmark efter 1945:

Mange tyskere opfattede Danmark som et demokratisk, tolerant og socialt land. Det stod i kontrast til deres selvopfattelse, hvor Tyskland pga. dets historie fremstod som en aggressiv, militaristisk og udemokratisk nation – forhold, der skulle overvindes gennem afnazificering og demokratisering. I mit foredrag vil jeg komme ind på nogle eksempler på denne Danmark-opfattelse blandt Vesttyskere i årtierne efter 1945, som ikke mindst har at gøre med deres selvopfattelser.


Dato:
Fredag den 21. april 2017

Klokken: 13.15 – 14.45

Sted:
Københavns Universitet, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
KUA2 15A.1.13

Entré
: gratis for alle
Tilmelding: ikke nødvendig, alle er velkomne!


Offene Vorlesungen/Åbne forelæsninger
Frühjahr/Forår 2017
TYSK FREDAG
(klik på linket for at se hele programmet for foråret 2017. Dels på dansk, zum Teil auf Deutsch)

Universitetets eget link til arrangementet ved
Instituttet for Engelsk, Germansk og Romansk


 

 

Tilbageblik marts 2017


Luther og Jøderne

Kabaret 

Luther og øvrigheden
Spamfilter
Vi tror, at vores nyhedsbrev nogle gange havner i spamfilteret.
Hvis du nu har fået dette nyhedsbrev, eller fisket det ud af spamfilteret, kan du undgå det problem ved at scrolle helt ned i mailen med linket til nyhedsbrevet og finde linket: “Add us to your address book”.
Klik på linket og følg anvisningen! 
Hold dig informeret

Du finder altid alt nyt om vores arrangementer på Dansk-Tysk Selskabs webside.
Følg med i, hvad der sker på Facebook og "like" os.

 Bliv medlem af Dansk-Tysk Selskab: 


Du kan tilmelde dig igennem websiden: 
http://www.dansk-tysk-selskab.dk/kontakt/

Kontingentet indbetales til denne konto. 

Danske Bank
, reg.nr. 1551, konto nummer 6558615.

Medlemskontingentet er
200 kr. om året,
100 kr. for studerende.
300 kr. for par.

Husk at tilmelde dig, når du indbetaler kontingentet for første gang, så vi ved, hvor pengene kommer fra. 

Uden medlemmer kan vi ikke arbejde for foreningens formålMange af arrangementerne finder sted i Christian V-salen:Vejen til Christian V-salen ved Sankt Petri Kirke.
Indgang ved Skt.Peders Stræde 2 eller Larslejsstræde 11.
 
Copyright © 2017 Dansk-Tysk Selskab, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp