Copy
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
View this email in your browser

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Dansk-Tysk Selskab
Onsdag den 30. marts kl. 18 


i Christian V Sal i Skt. Petri Kirke 

Forløb:


Kl. 18.00 – 18.30: generalforsamling (se dagsorden nedenfor)

Kl. 18.30 – 19.00: Et glas og lidt chips

Kl. 19.00 – 20.40: Foredrag af forfatter Mikael Busch, østeuropakender og forfatter til ”Knud og Vera – Et Stasi-Drama” og ”Lenz – Stasi-agenten, der blev fanget af fortiden”

 

Dagsorden for generalforsamlingen
ifølge vedtægterne:


a) Valg af dirigent og referent. 

b) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 

c) Årsregnskabets forelæggelse til godkendelse. 

d) Valg af medlemmer til bestyrelsen (jf. § 8 stk. 3‐6). 

Wivi Henningsen er på valg og genopstiller. 
Bestyrelsen består pt. af 10 medlemmer, og den foreslås udvidet med følgende to kandidater:
Anna Sandberg, lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU og    Anne Sofie Berg, tyskstuderende, KU    

e) Valg af revisor. 

f) Forslag fra medlemmer eller bestyrelse (se ndf.)

g) Eventuelt.

Med de bedste hilsner

Bestyrelsen for Dansk-Tysk Selskab

 

Forslag til vedtægsændringer

Bestyrelsen foreslår, at der foretages følgende ændringer i selskabets vedtægter (som pdf-fil), eller her: 

§3: "Som aktive medlemmer kan optages danske statsborgere samt statsborgere i Forbundsrepublikken Tyskland" udgår.

I stedet foreslås:

§3 "Som aktive medlemmer kan optages alle, der måtte have interesse i
Forbundsrepublikken Tyskland"

Og tilsvarende:

§3 "Als aktive Mitglieder können alle, die ein Interesse an der Bundesrepublik
Deutschland haben, aufgenommen werden.


§5: ”Udmeldelse af Selskabet skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udløb
af et regnskabsår.” - udgår

I stedet foreslås:

§5 ”Udmeldelse af Selskabet skal ske skriftligt til kassereren.”

Og tilsvarende:

§5 ”Der Austritt aus der Gesellschaft muß schriftlich an den/die KassiererIn erklärt werden.”


§6: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år (tilføjes:) normalt inden udgangen af april måned.

Den tyske tekst ændres tilsvarende:

”Die ordentliche Generalversammlung wird jedes Jahr normalerweise vor Ende des Monats April abgehalten.”

§6: "Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev ..." udgår.

I stedet foreslås:

§6 "Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen skriftligt..."
Den tyske tekst indeholder allerede denne formulering.


Og i den sproglige afdeling:

§ 1. Der Name der Gesellschaft ist "Dansk‐Tysk Selskab". Ihr Sitz ist Kopenhagen. Außerhalb Kopenhagens können Lokalabteilungen errichtet werden, wie auch Sektionen mit besonderem fachlichen Interesse errichtet werden können, vgl. § 11.

Rettes til:

§ 1. Der Name der Gesellschaft ist "Dansk‐Tysk Selskab". Ihr Sitz ist Kopenhagen. Außerhalb Kopenhagens können Lokalabteilungen errichtet werden, wie auch Sektionen mit besonderen fachlichen Interessen errichtet werden können, vgl. § 11.
Så er der en allersidste chance, hvis man vil rejse
med Dansk-Tysk Selskab til Hamburg

fra torsdag den 26. til søndag den 29. maj 
(der er meget få pladser tilbage). 

På turen skal vi bl.a. se udstillingerne i Kunsthalle, møde lederen af Hamburger Filmfest for bl.a. at høre om Hamburg som filmby, gå i teatret to aftener, besøge Altonaer Museum og tale med den fungerende direktør om museet og dets fremtidsplaner, se den tidligere danske Christianskirche, besøge udvandrermuseet Ballinstadt ved Elben, tage på havnerundfart og meget mere. Naturligvis vil der også være tid til at udforske byen på egen hånd eller til at shoppe. Vi har også lavet en aftale med den tyske digter Uwe Kolbe, der vil fortælle om Klopstock og andre tyske/hamborgske digtere og forfattere. 


Tid: Torsdag den 26. til søndag den 29. maj. 
Pris: Omkring 3000 kr. for bustransport frem og tilbage, hotel og (de fleste) entréudgifter
Tilmelding –  til Ulla Weber web[a]weberweb.dk 
senest den 21.marts 2016 Husk at besøge Dansk-Tysk Selskabs Blog 
med informationer om kulturelle begivenheder, som også andre end DTS står bag. Mens informationerne på Facebook er meget flygtige og tilfældige, hvor du ikke nødvendigvis finder et arrangement igen, når du er på Facebook næste gang, er opbygningen på bloggen mere statisk og struktureret. (Men Facebook blive opdateret oftere.)

 


Foredrag ved Mikael Busch

Forræderi, dobbeltliv og kold krig – to danske Stasi-agenter

 
Vera Wollenberger opdager i 1991, at hun i årevis er blevet forrådt af sin mand, den danskfødte digter og matematiker Knud. Siden parrets første romance i 1980 har han fungeret som hemmelig meddeler for DDR’s sikkerhedstjeneste, Stasi, under dæknavnet Donald.

Var agent Lenz, der arbejdede for Stasi gennem 15 år, den store spion, medierne har gjort ham til? Eller var han snarere inkarnationen af den mest venstreorienterede generation i Danmarkshistorien?

Mikael Busch er Østeuropakender og forfatter til ”Knud og Vera – Et Stasi-Drama” og ”Lenz – Stasi-agenten der blev fanget af fortiden”. 

Tid: Den 30. marts fra kl. 19.00, 
                               
Sted: Christian V-salen ved Skt. Petri Kirke

Tilmelding til Sigrid Jørgensen: sigrid[a]tdcadsl.dk

 

 

Spamfilter

Vi har hørt fra flere, at vores seneste nyhedsbrev er havnet i spamfilteret.
Det kan du undgå næste gange ved at scrolle helt ned i den mail, som du får af Dansk-Tysk Selskab og finde linket: “Add us to your address book”
Klik på det link. Der sker noget, som forhåbentligt sikrer, at nyhedsbrevet ikke havner i spamfilteret næste gang. 

(Her er der tale om den email, som du får med linket til nyhedsbrevet, som du ser ved at klikke på: “View this email in your browser”.)


Du finder altid alt nyt om vores arrangementer på Dansk-Tysk Selskabs webside.

Følg med i hvad der sker på Facebook og "like" os.


 

Bliv medlem af Dask-Tysk Selskab: 

Danske Bank, reg.nr. 1551, konto nummer 6558615.
Medlemskontingentet er 200 kr. om året, 100 kr. for studerende.

Uden medlemmer kan vi ikke arbejde for foreningens formål
 
Copyright © 2016 Dansk-Tysk Selskab, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp