Copy
Nieuwsbrief van Stichting IJsselhoeven
IJsselhoeven nieuwsbrief 22 december 2021

Al weer bijna het einde van dit voor bijna iedereen lastige jaar. Zo ook voor Stichting IJsselhoeven. Veel zaken konden we maar ten dele of helemaal niet uitvoeren. Niet getreurd, wat in het vat zit verzuurt niet. Een kleine opsomming van plannen die we momenteel in de ijskast hebben staan maar die in de loop van volgend jaar ongetwijfeld op de agenda komen:
  • Lezing over de effecten van landbouwmechanisatie op het landschap in de IJsselvallei (als afsluiting van ons project landbouwmechanisatie);
  • Presentatie van de resultaten van onderzoek naar ‘wederopbouw boerderijen’ in de IJsselvallei. Dat gaat gebeuren via de introductie van een digitale kaart in combinatie met een reizende tentoonstelling;
  • Busreisje voor onze vrijwilligers langs kloosterboerderijen en plekken waar in de middeleeuwen (in ons geval vrouwen-)kloosters stonden;
  • Workshop in het voorjaar met als thema Stinzeplanten.
Aan al deze activiteiten kunnen we op dit moment nog geen datum hangen. Zodra dat wel kan hoor je nader van ons.


 
Heeft u (technische) hulp nodig?
 
Welke onderwerpen zijn voor u actueel? Wat voor vragen leven er? Waar zou Stichting IJsselhoeven aandacht aan moeten besteden? Nu cursussen, lezingen, boerderij-excursies etc. niet mogelijk zijn, willen we graag dit eens peilen bij onze achterban. Aarzel niet en stuur een mailtje met uw suggesties / vragen naar website@ijsselhoeven.nl
 
We denken vooral ook aan technische en bouwkundige zaken. Heeft u ergens hulp bij nodig, of zou u graag ervaringen horen of lezen van andere IJsselhoeve bewoners over een bepaald onderwerp? Met de sterk gestegen energieprijzen en een paar nachten vorst kunnen we ons voorstellen dat veel mensen opnieuw nadenken over isolatie, zonneboilers, warmtepompen, zonnepanelen, thuisbatterijen voor opslag elektriciteit etcetera. Wat is er realistisch mogelijk in een historische boerderij met een groot bouwvolume? Er zijn genoeg IJsselhoeven waar de afgelopen jaren op individuele basis van alles gebeurd is, en de meeste bewoners zijn graag bereid hun inzichten te delen. Kunnen we van elkaars ervaringen leren? Als stichting willen we dit graag bij elkaar brengen. En afhankelijk van de vragen, kunnen we zonodig ook technische expertise van buiten inschakelen. De manier waarop (website, appgroepen, webinar) zien we later wel. Eerst willen we graag van u horen wat er leeft en waar u ondersteuning bij zou willen. Natuurlijk ook als het om heel andere onderwerpen gaat dan de hier genoemde voorbeelden!
 
Graag uw mail naar website@ijsselhoeven.nlVerhalen over de “Gouden Jaren in de IJsselvallei”
 
Annegreet van Bergen schreef een succesvol boek “Gouden Jaren” over de snelle veranderingen in de samenleving in de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw. In het verlengde daarvan gaan we op zoek naar dat soort verhalen specifiek gericht op het platteland in de IJsselvallei. Die verhalen willen we optekenen en met een ieder delen. Waar hebben we het dan over? Nu bijvoorbeeld over het verdwijnen van de melkbussen en het feit dat dat ook betekende dat de yoghurt en boter niet meer door de melkrijder meegebracht werd, maar dat die bij de melkboer gekocht moest gaan worden. Of een verhaal over ‘schremmen' ... Iedereen die in die jaren op het platteland is opgegroeid kent nog wel een (sterk) verhaal over dat fenomeen. En wat te denken over de gewoonte dat we als plattelandskinderen bij die ene buurman die al tv had op woensdagmiddag gingen kijken. Enzovoorts, enzovoorts. Volgens ons een bijna onuitputtelijke bron.

Onze oproep is dan ook: schrijf zo’n verhaal(tje) op en stuur het per mail naar riabroekhuis@ijsselhoeven.nl

Wij gaan het dan publiceren op onze site en via onze andere online kanalen. Mocht de oogst heel overvloedig zijn, dan gaan we kijken of we er een boekje van kunnen maken.Zie je het niet zitten om het zelf op te schrijven dan kan je ons ook simpel een mailtje sturen (graag met telefoonnummer). Dan nemen we contact op en vinden we samen een manier om het verhaal vast te leggen.
 

 
Iets gemist?

Misschien heeft u wat gemist op de website, daarom een korte samenvatting van berichten de afgelopen maanden:


Tot slot

We zijn nog op een paar plannetjes aan het broeden op het terrein van restauratie en (behoud of ontwikkeling) van groen in de IJsselvallei. Hopelijk volgend jaar meer hierover.
 
Rest ons jullie allen mooie feestdagen en een Gelukkig, Gezond en Gezellig 2022 te wensen. Tot volgend jaar!
 

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief via de contactpagina van www.ijsselhoeven.nl. Of volg ons twitter, facebook en instagram.
 

 Stichting IJsselhoeven
www.ijsselhoeven.nl
info@ijsselhoeven.nl

Als u een account heeft op de website kunt u daar uw nieuwsbrief instellingen aanpassen.

Ik wil geen nieuwsbrieven meer ontvangen van Stichting IJsselhoeven

Email Marketing Powered by Mailchimp