Copy
Nieuwsbrief van Stichting IJsselhoeven
IJsselhoeven nieuwsbrief 5 september 2018

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor:

 • Speerpunten beleid Stichting IJsselhoeven komende jaren
 • Breng uw stem uit op een nieuwe slogan
 • Excursie Angerlo 8 en 9 september
 • Opening kunstproject Vorchten 14 september
 • Fietstocht Steenderen 22 september
 • Sapdagen 23 september in Eefde en 6 oktober in Nijbroek
 • Wederopbouwboerderijen
 • Eten op IJsselhoeven
 • IJsselbiënnale
 • Vervolgakties asbest
Na een lange hete zomer breekt zo langzamerhand de herfst aan. Werk aan de winkel, ook bij IJsselhoeven.

Speerpunten beleid IJsselhoeven komende jaren

Gebaseerd op de uitkomsten van de interne brainstorm inclusief de sessie tijdens de vrijwillligersavond in mei heeft het bestuur voor de komende jaren de volgende speerpunten geformuleerd:
 • Energietransitie wordt één van de belangrijkste thema’s in de komende decennia. Wij willen daarom energiek met (nieuwe vormen van) energie aan de slag gaan.
 • Leegkomende agrarische gebouwen: wat kunnen en moeten we er mee? Nu en in de toekomst. Wat is erfgoed en wat niet?
 • Inrichting van erven. Door de verandering van functie van gebouwen verandert ook de inrichting van erven. Dat was in het verleden zo en zal ook in de toekomst aandacht blijven vragen.
 • Het verhaal van de IJsselhoeven door de eeuwen heen. We gaan dit verhaal verder uitdragen. Leidraad daarin vormt voedselproductie, zowel in het verleden als in de toekomst. Bij het vertellen van de verhalen richten wij ons op eigenaren, bewoners, gebruikers en toeristen in stad, dorp en op het platteland.
 • Uitdragen van de boodschap. We willen, samen met iedereen die ons een warm hart toedraagt, onze successen uitdragen en vieren.


Nieuwe slogan

Samen met u willen we dit beleid handen en voeten geven. Om dat beleid zo krachtig mogelijk te communiceren hebben wij een aantal zogenaamde slogans oftewel pay-offs bedacht. Een kreet die weergeeft waar we mee bezig zijn. De gekozen slogan wordt als ondertitel gebruikt bij onze naam en ons logo. Wilt u mee kiezen? Klik dan hier om uw stem uit te brengen of een eigen slogan in te dienen.

Voortgang Projecten Riet, Luiken en Kloosterboerderijen Overijssel

De binnen het kader van “Het Verhaal van Overijssel” in uitvoering zijnde projecten rondom Luiken en Kloosterboerderijen vorderen gestaag. Het onderdeel “Riet” heeft enige vertraging opgelopen, maar wordt op dit moment voortvarend opgepakt. Meer informatie volgt op de website en komende nieuwsbrieven.

Theatervoorstellingen Boerderij In de Buurt

De theatervoorstellingen zijn afgelopen voorjaar en zomer met veel succes overal in het land opgevoerd. De acteurs – die bijna allemaal in ons gebied wonen – mogen dit najaar nog 5 of 6 maal aan de bak. Wilt u weten waar? Kijk dan op www.agrarischerfgoed.nl of klik hier voor het programma.

Eten op IJsselhoeven

Op dit moment inventariseren we welke gastheren en gastvrouwen met dit concept door willen. Vervolgens gaan we gezamenlijk vaststellen op welke manier. Mochten er eigenaren van IJsselhoeven zijn die willen aansluiten, meld je dan aan via info@ijsselhoeven.nl

Kijk op de aparte website www.etenopijsselhoeven.nl voor achtergrondinformatie en gegevens van de deelnemende boerderijen.

Sapdag op 23 september in Eefde en 6 oktober in Nijbroek

Op 23 september vindt op boerderij ’t Valcke in Eefde de persdag voor fruit plaats. Van 10.00 tot 16.00 uur worden er appels en peren verwerkt tot sap. Daarnaast vinden tal van activiteiten plaats voor jong en oud. Zie de aankondiging op de website.Op zaterdag 6 oktober staat de traditionele sapdag op de Blankemate in Nijbroek weer gepland. Het programma is nog niet helemaal bekend. Voor meer bijzonderheden, hou onze website in de gaten.

Wederopbouwboerderijen

Een klein clubje enthousiastelingen inventariseert de mogelijkheden om een project rondom het fenomeen “Wederopbouwboerderijen” te starten. Interesse om mee te doen? Mail met inekelenselink@ijsselhoeven.nl

Excursie in Angerlo

In het kader van Open Monumentendag is op 8 en 9 september een boeiende route uitgezet in Angerlo. Daar is o.m. de mooie IJsselhoeve het “Grinhuus” opengesteld voor publiek. Kijk verder op de website voor meer info.Fietstocht in Steenderen

Op 22 september organiseert de Historische Vereniging in Steenderen een fietstocht langs drie IJsselhoeven. Wim Jansen zal onderweg deskundige toelichting geven aan de deelnemers. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Kunstmarkt in Vorchten

Op 14 september is van 16.00 tot 18.00 uur de opening van Oude IJssel loop kunstprojecten in het MFC in Vorchten. Ter opluistering zijn er kraampjes met streekproducten. Ook IJsselhoeven is daar present. Zie uitnodiging-aankondiging op de website.


 
IJsselbiennale 2017 en 2019

Wij blikken graag nog even terug op onze bijdragen aan de IJsselbiennale in 2017 in de vorm van een popup museum op Kolkenstein ën een heuse escaperoom, “De Hoogwaterkamer”. Daarnaast hebben we wat eerste ideeen ontwikkeld voor onze mogelijke inbreng in 2019. Lees meer op de website.
 
Asbest


Afgelopen maart organiseerde Stichting IJsselhoeven een asbest informatiedag. Als u met asbestsanering te maken heeft of krijgt, kijk dan op onze website waar alle presentaties en documentatie zijn gepubliceerd.

Het was een succesvolle dag en vanwege de grote opkomst hebben we ook nog aanmelders moeten teleurstellen. Daarom willen we via deze nieuwsbrief peilen waaraan behoefte is rondom het thema asbest. Bent u geinteresseerd in een herhaling van de informatiedag? Is verdieping gewenst op bepaalde onderdelen? Zou het probleem collectief aangepakt moeten worden en zou IJsselhoeven daar dan een rol in moeten spelen? Voor al uw suggesties, wensen of vragen kunt u mailen naar asbest@ijsselhoeven.nlPrivacy wetgeving (AVG) 

Ongetwijfeld zal het niet aan u voorbij zijn gegaan dat de overheid de regelgeving rond bescherming van persoonsgegevens heeft aangescherpt. Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt dit geregeld.

Stichting IJsselhoeven verstuurt deze nieuwsbrief naar geïnteresseerden die zich daartoe aangemeld hebben. We verstrekken geen gegevens aan derden. Mocht u onverhoopt geen prijs meer stellen op onze nieuwsbrief dan kunt u zich te allen tijden afmelden. Onderaan elke nieuwsbrief vindt u daarvoor de mogelijkheid.

Tenslotte ...

Als Stichting IJsselhoeven brengen we een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit die per e-mail wordt verzonden. Waarschijnlijk krijgt u deze al automatisch toegestuurd. Mocht dat niet het geval zijn, meld u dan aan via de contactpagina van de IJsselhoeven website.

Let op: de nieuwsbrief kan niet altijd alle aktiviteiten aankondigen, tussendoor worden nog allerlei berichten via de website gepubliceerd (bv. aankondigingen van lezingen, excursies, cursussen). Klik hier om u te registreren op onze website, dan krijgt u automatisch een korte notificatie per e-mail zodra er een nieuw bericht op onze website komt. Op die manier blijft u altijd op de hoogte en hoeft u geen aktiviteiten te missen.

Onze stichting drijft op de vrijwillige inzet van een flinke groep enthousiaste mensen. Organisatie van onze activiteiten is leerzaam en gezellig. Versterking is altijd welkom! Mail naar info@ijsselhoeven.nl als u misschien mee zou willen doen.Stichting IJsselhoeven
www.ijsselhoeven.nl
info@ijsselhoeven.nl

Als u een account heeft op de website kunt u daar uw nieuwsbrief instellingen aanpassen.

Ik wil geen nieuwsbrieven meer ontvangen van Stichting IJsselhoeven

Email Marketing Powered by Mailchimp