Copy
Nieuwsbrief van Stichting IJsselhoeven
IJsselhoeven nieuwsbrief 21 maart 2020

Alles en iedereen is in de ban van het Corona virus. Uiteraard kunnen we de komende tijd geen bijeenkomsten organiseren. Voorbereidingen en het plannen van nieuwe data zijn ook lastig omdat niemand weet hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. Achter de schermen gaan we door, daarom deze nieuwsbrief:
  • IJsselhoeven journaal
  • Sporen van landbouwmechanisatie
  • Boerderijenfonds van start
  • Kring Lopen, de komende voorstellingen
  • IJsselhoeven en de IJsselbiennale
  • Vrijwilligers bus excursie

 


IJsselhoeven journaal
Wat kunnen we als stichting nog doen als iedereen zich noodgedwongen terugtrekt in eigen huis en op eigen erf? We zijn aangewezen op digitaal contact. Daarom hebben we het plan opgevat voor een soort IJsselhoeven journaal of blog. Korte berichtjes op website en facebook door telkens andere personen geschreven-aangeleverd. Waar is men mee bezig? Hoe beleven we deze crisis? Het zijn zorgelijke tijden maar misschien moeten we juist daarom op zoek naar leuke en positieve berichten over hoe het voorjaar ‘gewoon’ van start gaat op de IJsselhoeven.

IJsselhoeven ten tijde van Corona’ vindt u op de website via www.ijsselhoeven.nl/journaal

Ook uw bijdrage is welkom! Stuur een tekstje of zomaar een mooie foto naar journaal@ijsselhoeven.nl
 
Sporen van landbouwmechanisatie
Een klein clubje enthousiastelingen is bezig met het in kaart en in beeld brengen van sporen van landbouwmechanisatie van weleer. De komende weken zouden de aangedragen plekken op IJsselhoeven worden gefotografeerd en gedocumenteerd, maar dat is vanwege Corona opgeschort. We willen zoveel mogelijk de verhalen rond die bouwsporen vastleggen. En dan? Zo mogelijk bundelen in een boek, en de foto’s gebruiken voor een paar tentoonstellingen en toelichten via excursies en/of lezingen. Maar zover is het nog niet. Eerst moet het ‘veldwerk’ gebeuren en we proberen subsidie te krijgen voor onze plannen.

Tips voor nog meer plekken met nog zichtbare sporen uit het verleden blijven van harte welkom bij riabroekhuis@ijsselhoeven.nl
Bij voorbaat hartelijk dank. Je hoort van ons.


 
Nieuwe voorstellingen Kring Lopen
Kring Lopen, onze interactieve theatervoorstelling over duurzaamheid, klimaat, energie en kringlooplandbouw gaat verder. Gemaakt door Stichting IJsselhoeven samen met Inspringtheater/Boerengroep uit Wageningen. Mogelijk doorkruist door Corona, maar er zijn voorstellingen gepland in Stompwijk (bij Leiden), Zwiep (bij Lochem) en Rheden. Maar omdat de Kring Lopen uit meerdere scenes bestaat die elk een ‘perspectief’ laten zien, kunnen ook we het geheel opknippen. Bij een aantal gelegenheden doen we dat en worden losse scenes gepeeld. Zie www.ijsselhoeven.nl/kringlopen voor informatie over de optredens.

Tips en suggesties voor mogelijke additionele optredens blijven van harte welkom bij: gerardhendrix@hx.nl

Nieuwe boerderijenfonds open voor aanvragen
Vanaf heden kunnen eigenaren van agrarisch erfgoed een aanvraag indienen bij het Boerderijenfonds. Het betreft een nieuw stimuleringsfonds voor herbestemming van agrarisch erfgoed in combinatie met verduurzaming en restauratie. Het fonds kan eigenaren ondersteunen met een financiële bijdrage en advies. Daarnaast richt het fonds zich op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed.Alle informatie over het boerderijenfonds en hoe u kunt aanvragen via www.boerderijenfonds.nl

IJsselhoeven en de IJssel biënnale
Komende zomer is de 2e editie van de IJssel Biënnale. Ook dit jaar doet IJsselhoeven daar aan mee. Het thema van de Biënnale is Tij, Tijd & Tijdelijkheid. Met andere woorden: het klimaat staat weer centraal, en dat sluit naadloos aan bij het ‘Energieke jaar’ van Stichting IJsselhoeven. Verder willen we samenwerken met het Rondeel, het architectuuurcentrum in Deventer. Die gaat aan de slag met Places of Hope: lokale initiatieven voor het voetlicht brengen die bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Dat gebeurt door bijeenkomsten en grote tentoonstelling begin 2021.

Het plan is om 4 bijeenkomsten te organiseren die ingaan op de verschillende aspecten van de klimaatverandering, vertaald in energie en in (kringloop-) landbouw. Uiteraard hangt het af van de ontwikkelingen mbt Corona of en wanneer dit daadwerkelijk doorgang kan vinden:
  1. 31 juni of 2 juli houden we een bijeenkomst over de grote verandering die op het platteland plaats heeft door de energievraag. Een van de onderwerpen waar we het over willen hebben is de nieuwe verhouding tussen stad en land: het gevoel dat alles wat moet gebeuren op het platteland een plek moet krijgen: denk aan water, energie. De stad en vooral die in het westen, profiteert. De bijeenkomst organiseren we samen met het Rondeel.
  2. Eind juli/begin augustus is er een bijeenkomst die gaat over de manier waarop de overheid met de energieopgave omgaat. Alle zonnevelden en windmolens zijn langzamerhand ingetekend. Het moeilijkste komt nog, zorgen dat ze er ook echt komen. Tot nu toe is er nogal wat verzet om het zacht uit te drukken.
  3. Eind augustus houden we een bijeenkomst over landbouw; kringlooplandbouw, eco-modernisme etc. Er is nogal wat aan de hand. Hoe de stikstofreductie ook wordt opgelost, het is duidelijk dat het landschap ook hierdoor gaat veranderen. Ook deze bijeenkomst organiseren we samen het Rondeel.
  4. Eind september ten slotte komen we weer op aarde terecht en wordt het weer praktisch. Wat kunnen we met de IJsselhoeven betekenen tav duurzame energie: door te besparen en door op te wekken. Hoe gaat dat? Dat worden demonstraties-ter-plekke.
Om het geheel te realiseren willen we een projectgroep maken die het programma verder mee bedenkt en uitwerkt en de bijeenkomsten organiseert. Fysiek bij elkaar komen is op dit moment niet verantwoord. Toch zouden we het waarderen als jullie meedenken. In de tussentijd houden we nauwlettend het nieuws in de gaten en bekijken we per week wat de mogelijkheden zijn om aan het programma voor de IJsselbiënnale te werken. Wie doet mee? Je bent van harte uitgenodigd om via mail te reageren. Ideeën naar Gerard Hendrix via gerardhendrix@hx.nl


 
Boerderij excursies
Boerderij excursies zijn op dit moment helaas niet mogelijk, we zullen even geduld moeten hebben. Maar wat in het vat zit …. Hou dus onze publicaties en website in de gaten.
 
Vrijwilligersexcursie
Voor alle vrijwilligers binnen IJsselhoeven wordt een busexcursie langs plekken waar ooit kloosters hebben gestaan én langs kloosterboerderijen voorbereid. Onderweg zullen onze vrijwilligers ‘verrast’ worden. Het programma moet weliswaar nog uitgewerkt worden, maar het was de bedoeling deze tocht nog vóór de zomer te realiseren. De vrijwilligers krijgen hiervoor zodra mogelijk een uitnodiging. Mocht deze tocht heel succesvol zijn dan proberen we een dergelijke excursie ook nog een keer aan te bieden aan IJsselhoeven liefhebbers en sympathisanten. Nadere berichtgeving volgt.
 

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief via de contactpagina van www.ijsselhoeven.nl. Of volg ons twitter, facebook en instagram.
 

 Stichting IJsselhoeven
www.ijsselhoeven.nl
info@ijsselhoeven.nl

Als u een account heeft op de website kunt u daar uw nieuwsbrief instellingen aanpassen.

Ik wil geen nieuwsbrieven meer ontvangen van Stichting IJsselhoeven

Email Marketing Powered by Mailchimp