Copy
Nieuwsbrief van Stichting IJsselhoeven

IJsselhoeven nieuwsbrief 1 mei 2018

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor:

  • Overijsselse projecten Riet, Luiken en Kloosterboerderijen
  • theater voorstellingen “Boerderij in de buurt”
  • boerderij-excursie op 19 mei 2018
  • bestuurswisseling
  • lezing en excursies in Voorst

Dit voorjaar stond en staat bij Stichting IJsselhoeven bol van de activiteiten. Zo is een opfrisochtend ‘leifruit' gehouden, een informatiedag over asbestsanering met ruim 100 belangstellenden eind maart en een eveneens drukbezochte lezing (meer dan 80 toehoorders) over de invloed van de IJssel op ons leven.

Projecten Riet, Luiken en Kloosterboerderijen

Het project Kloosterboerderijen vordert gestaag. Het is met recht monnikenwerk. Allereerst het uitzoeken welke kloosters er langs de IJssel hebben gestaan. Dat is klaar en nu welke boerderijen bij welk klooster hebben behoord. Ook dat werk schiet aardig op. Spannend om te ontdekken of er nog herleidbare onderdelen gevonden worden.Voor meer informatie over de lopende projecten, ook voor riet en luiken, klik hier voor meer informatie.
 
Aanvragen voor soortgelijke projecten zijn begin dit jaar ook bij de provincie Gelderland ingediend. We hopen op groen licht van Gelderland. Immers, dit soort projecten wordt met veel succes uitgevoerd in het Overijsselse deel van de IJsselvallei. Driekwart van ons gebied ligt echter in de provincie Gelderland. Het zou een mooi synergievoordeel opleveren als we dit project ook in Gelderland kunnen uitvoeren. Wij vertrouwen erop dat Gelderland niet zal achterblijven.

Theatervoorstellingen Boerderij In de Buurt

Op 2 juni staat een tweetal voorstellingen op Bissemshofstede in Marle gepland. En op 23 en 24 juni doet deze voorstelling respectievelijk Den Nul (IJsselhoeve Hof van Duur en Steenderen (IJsselhoeve De Eek ) aan. Deze bijzondere interactieve voorstelling is ontwikkeld door Agrarisch Erfgoed Nederland en wordt in het kader van het Erfgoed festival Gelderland “Over Grenzen van Gelderland” gespeeld. Klik hier voor meer info over voorstelling en kaartverkoop.Voor meer informatie over programma van het Erfgoedfestival zie www.erfgoedfestival.nl

Boerderij excursie op zaterdag 19 mei 2018

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het programma voor een boerderij-excursie in de omgeving van Diepenveen. Die gaat op 19 mei plaatsvinden. De excursie start om 09.30 uur op de boerderij aan de Randerstraat 3 in Diepenveen. Het definitieve programma wordt binnenkort op onze site gepubliceerd. U kunt zich aanmelden via jacqueline@ijsselhoeven.nl

Nieuw boek: Boerenknecht op de Bissemshofstede

Elke vrijdagmorgen verruilde historicus Ewout van der Horst zijn nette kloffie voor een overall. Als boerenknecht solliciteerde hij op melkveebedrijf de Bissemshofstede in Marle, om een boek te schrijven over zijn familiegeschiedenis en het boerenleven in de IJsselstreek. De uitgave van Stichting Sallands Erfgoed is verschenen op 20 april. Zie de aankondiging op onze website incl. link om te bestellen.Historisch Weekend Voorst, Bussloo, Posterenk en Wilp-Achterhoek

In het weekend van 25 – 27 mei organiseert een aantal partijen waaronder de Oudheidkundige Kring Voorst en Stichting IJsselhoeven een weekend vol activiteiten, waaronder een fietstocht, lezingen, tentoonstellingen etc.. Onderdelen van het programma zijn onder meer een lezing verzorgd door onze projectleider Wim Jansen en een tweetal boerderij-excursies in de gemeente Voorst onder zijn leiding. Voor meer informatie: www.okvvoorst200.nl

Bestuurswisseling

Tijdens de vrijwilligersavond op 28 april heeft Ria Broekhuis na acht jaar voorzitterschap de hamer overgedragen aan Mechteld Schwartz uit Terwolde. Tijdens deze bijeenkomst werd ook afscheid genomen van Jetse Hartmans die sedert 2002 deel uitgemaakt heeft van het bestuur. Klik hier voor uitgebreider bericht inclusief foto's van de vrijwilligersavond.


Documentatie asbest

Op 10 maart organiseerde Stichting IJsselhoeven een asbest informatiedag in museumboerderij De Kribbe te Wilp. Een prima bezochte dag met interessante presentaties en een bedrijvenmarkt. Via onderstaande link een verslag inclusief allerhande nuttige documentatie over asbestsanering, nieuwe dakbedekking, zonnepanelen, subsidie etc.. Klik hier voor verslag en documentatie.

Nieuwe oude publicaties van IJsselhoeven

In de vorige nieuwsbrief hebben we het nieuwe onderdeel van de website geintroduceerd: de rubriek Downloads waarop we allerlei publicaties gaan ontsluiten die Stichting IJsselhoeven in het verleden heeft uitgebracht. Recent hebben we weer 3 nieuwe boekjes uit de serie uit 2006 geplaatst, over de geschiedenis van de landbouw in de IJsselvallei, over hoogstamfruit en een boekje met boeiende verhalen op en over IJsselhoeven.

Tenslotte ...

Als Stichting IJsselhoeven brengen we een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit die per e-mail wordt verzonden. Waarschijnlijk krijgt u deze al automatisch toegestuurd. Mocht dat niet het geval zijn, meld u dan aan via de contactpagina van de IJsselhoeven website.

Let op: de nieuwsbrief kan niet altijd alle aktiviteiten aankondigen, tussendoor worden nog allerlei berichten via de website gepubliceerd (bv. aankondigingen van lezingen, excursies, cursussen). Klik hier om u te registreren op onze website, dan krijgt u automatisch een korte notificatie per e-mail zodra er een nieuw bericht op onze website komt. Op die manier blijft u altijd op de hoogte en hoeft u geen aktiviteiten te missen.Stichting IJsselhoeven
www.ijsselhoeven.nl
info@ijsselhoeven.nl

Als u een account heeft op de website kunt u daar uw nieuwsbrief instellingen aanpassen.

Ik wil geen nieuwsbrieven meer ontvangen van Stichting IJsselhoeven

Email Marketing Powered by Mailchimp