Copy
Activiteitennieuwsbrief van IVN De Maasdorpen
Bekijk deze e-mail in de browser
Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,
 Het bestuur van IVN  De Maasdorpen nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering op 10 juni.

Algemene ledenvergadering 10 juni 2021


Donderdag 10 juni 2021 om 19:30 uur
Zoemhukske, Kasteellaan 3, Horst

 Het bestuur van IVN De Maasdorpen nodigt alle leden uit voor de Algemene ledenvergadering.
Op de algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en wordt gekeken naar het beoogde beleid in het lopende jaar.

Na afloop zal er een hapje en een drankje zijn en gelegenheid om met elkaar bij te praten, zo mogelijk buiten.
 
De algemene richtlijnen (anderhalve meter afstand, voldoende ventilatie, handen wassen) zullen van kracht zijn.
Bij een vergadering mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen. Gezien de anderhalve meter richtlijn, kunnen er maximaal 20 mensen in het Zoemhukske. Daarom biedt het bestuur de mogelijkheid om de vergadering via Zoom te volgen.
 
Als u de vergadering wilt bijwonen, dient u zich uiterlijk 8 juni aan te melden bij Koos:
koosagricola@home.nl . Daarbij  moet u aangeven of u fysiek aanwezig zult zijn en met hoeveel personen, of dat u een zoomlink wilt ontvangen.
 
Agenda:
 1. Opening
 2. Vaststelling verslag van de algemene ledenvergadering van 19 februari 2020. Het verslag wordt gepubliceerd op de website van IVN De Maasdorpen: .ivn-de-maasdorpen/organisatie/algemene-ledenvergadering
 3. Jaarverslag 2020. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van IVN De Maasdorpen: ivn-de-maasdorpen/publicaties/jaarverslagen.
 4. Verantwoording financieel beleid 2020
 5. Verslag kascommissie 2020
 6. Benoeming kascommissie 2021
 7. Begroting 2021
 8. Jaarplan 2021
  Het jaarplan 2021 wordt gepubliceerd op de website van IVN De Maasdorpen.
 9. Volgens  het rooster is René Colbers aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar.
 10. Punten van de voorzitter.
Leden mogen ook bestuursleden voordragen. Statutair dient dit door tenminste vijf leden te worden uitgevoerd en de voordracht dient uiterlijk vijf dagen voor de ALV, schriftelijk of via mail, bij het bestuur ingediend zijn


Agenda
Verslag ledenvergadering 19 feb 2020
Jaarverslag 2020
kaartje  route naar 't Zoemhukske


Foto: Mariet Verbeek