Copy
Menighedsmøde og menighedsrådsvalg
Se denne e-mail online

Menighedsmøde og menighedsrådsvalg, november 2020

1. november 2020                    en fri kirke for alle

Kære menighedsmedlem

Købnerkirken er aktuelt midt i en proces med valg til menighedsrådet. Processen blev indledt den 20. september 2020 på en menighedsdag med en samtale om menighedens aktuelle udfordringer og behov og skal efter vore valgregler afsluttes med, at vi vælger to menighedsrådsmedlemmer på årets sidste ordinære menighedsmøde (i år den 15. november 2020). Undervejs havde vi den 18. oktober 2020 frist for opstilling af kandidater. Vi er i den gode situation, at tre kandidater allerede nu har mere end to stillere og dermed er opstillingsberettigede til valget. I den anledning foreskriver valgreglerne, at der senest den 1. november 2020 udsendes stemmesedler til menighedens medlemmer med henblik på at foretage et valg den 15. november.

Det er dog menighedsrådets vurdering, at vi står over for et krævende – men også spændende – 2021. Vi skal som menighed drøfte visioner og fremtid og vigtigst: I fællesskab forme den menighed, som Gud kalder os til at være. Vi får brug for, at alle giver en hånd med. Menighedsrådet vurderer derfor, at der er brug for flere hænder i menighedsrådet.  Menighedsrådet har derfor besluttet at afvente udsendelse af stemmesedler. Vi vil i stedet på menighedsmødet den 15. november 2020 foreslå at ændre Købnerkirkens valgregler, så menighedsrådet udvides fra 4 til ”4-6” medlemmer, hvoraf højst tre er på ordinært valg hvert år. Menighedsrådet foreslår i forlængelse heraf – hvis menighedsrådet udvides – at forlænge valgprocessen med mulighed for én ekstra uge for opstilling af potentielt yderligere kandidater. Skulle menighedsrådets forslag blive vedtaget, og skulle der melde sig yderligere kandidater, foreslår menighedsrådet, at der gennemføres en skriftlig valgprocedure efter de eksisterende retningslinjer til afslutning på et ordinært menighedsmøde den 20. december. Menighedsmødet afholdes dog alene, hvis der opstilles flere end det antal, der skal vælges.

Det er naturligvis menighedsmødet, der skal beslutte, hvor mange menighedsrådsmedlemmer, der skal være i Købnerkirken. Menighedsrådets forslag kan naturligvis falde ved en afstemning. Vælger menigheden at fastholde de nuværende valgregler, udsendes stemmesedler efter menighedsmødet den 15. november, så valget kan gennemføres efter den normale proces.

Det er dog menighedsrådets vurdering, at vi hellere vil spare medlemmerne for en stillingtagen, som i princippet kan ende med at være overflødig. Vi vil hellere, at menighedsmødet beslutter, hvor mange, der skal indgå i menighedsrådet, før valgprocessen færdiggøres. Også selvom Købnerkirken formelt allerede er midt i en valgproces. Vi håber på menighedens opbakning hertil. Skulle menighedsrådets forslag falde, udsendes stemmesedler umiddelbart efter menighedsmødet den 15. november 2020.

Det bemærkes, at valg til menighedsrådet alene er beskrevet i Købnerkirkens valgregler. Valgreglerne foreskriver intet om, at ændringer skal vedtages med en særlig majoritet på to på hinanden følgende menighedsmøder. De nuværende valgregler blev således også vedtaget på ét menighedsmøde i 2014.

En oversigt over den aktuelle proces og menighedsrådets forslag er skitseret i tabellen nedenfor.
 
Dato Aktuel proces Menighedsrådets forslag
20. september 2020 Drøftelse af menighedens aktuelle udfordringer og behov -
18. oktober 2020 Frist for opstilling af kandidater til valg den 15. november -
1. november 2020 Stemmesedler udsendes, hvis der foreligger flere end to opstillingsberettigede medlemmer Forslag til ændring af valgregler udsendes til menigheden.
 
 
15. november 2020 Valg af to menighedsrådsmedlemmer Afstemning om menighedsrådets forslag til ændring af valgregler.
 
Såfremt forslaget vedtages, varsles et ordinært menighedsmøde til søndag d. 20. december 2020 alene om valg til menighedsrådet – såfremt der er flere end tre kandidater. Der gives én uge med mulighed for at opstille yderligere kandidater.
 
Såfremt forslaget ikke vedtages, udsendes stemmesedler hurtigst muligt med henblik på endelig optælling søndag d. 20. december.
22. november 2020 - Frist for opstilling af kandidater. Opstilles flere end tre kandidater, skal der udsendes stemmesedler. Opstilles højst tre kandidater er disse valgt.
6. december 2020 - Der udsendes stemmesedler to uger før årets sidste ordinære menighedsmøde, hvis der er flere kandidater, end der skal vælges.
20. december 2020 - Evt. menighedsmøde om valg til menighedsrådet. Evt. optælling af stemmer.
 
Menighedsrådets forslag til ændring af valgregler kan ses her. Dagsorden og øvrigt materiale udsendes senest søndag den 8. november 2020.

Vi glæder os til, at vi ses i Købnerkirken!

Menighedsrådet
KALENDER
 • Søndag d. 1. november kl. 16.00 Gudstjeneste
 • Tirsdag d. 3. november kl. 16.00 Gospel Generation MINI
 • Tirsdag d. 3. november kl. 18.00 Amager Gospelkor
 • Torsdag d. 5. november kl. 16.00 Gospel Generation KIDS
 • Torsdag d. 5. november kl. 17.00 Gospel Generatio NEXT
 • Søndag d. 8. november kl. 11.00 Gudstjeneste med J-JAM
  • Prædiken: Rikke Nilsson
  • Musik: Simon Hinz
 • Tirsdag d. 10. november kl. 18.00 Amager Gospelkor
 • Torsdag d. 12. november kl. 16.00 Gospel Generation KIDS
 • Torsdag d. 12. november kl. 17.00 Gospel Generatio NEXT
 • Søndag d. 15. oktober kl. 11.00 Menighedsdag m. menighedsmøde
Se kalenderen her: http://koebnerkirken.dk/kalender/
KONTAKT KØBNERKIRKEN


Købnerkirkens mail: info@koebnerkirken.dk
Formand menighedsrådet: Andreas Højmark Søndergaard, tlf. 2849 6671 e-mail aha@dbs.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag seneste nyt fra Købnerkirken: http://koebnerkirken.dk/abonner-paa-koebnerkirkens-nyhedsbrev

Støt Købnerkirken: Bankkonto: 2191 0713582328.  MobilePay: 19703


Følg med www.koebnerkirken.dk 

Del på Facebook
Del på Twitter
Videresend til en ven
Copyright © 2020 Købnerkirken, All rights reserved.


Vil du ændre noget?
Her kan du opdatere dine oplysninger eller afmelde nyhedsbrevet

Email Marketing Powered by Mailchimp