Copy
Se denne mail i din browser

NYT FRA


Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder

og

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst

Kære alle
Efteråret banker på, og tiden suser afsted med mange nye indsatser, muligheder og samarbejder.
 

Talentprojekt på vej


Den 28. november samles undervisere og ledere på BGK og andre talenthold til et netværksmøde i Odense. Formålet med mødet er at identificere potentialer og udfordringer i arbejdet med de unge talenter, og samtidig få lejlighed til at drøfte, hvordan der kan sættes mere fokus på talentundervisningen som en væsentlig brik i den visuelle fødekæde. I marts afholdes et talenttræf på Esbjerg Kulturskole, hvor unge talenter fra hele landet i løbet af en weekend samarbejder med en række unge kunstnere, bliver undervist, inspirerede og udfordrede. Træffet lægger op til en landsdækkende konference om talentudvikling den 16. marts i Esbjerg Musikhus.

Samarbejder mellem Folkeskoler og Billedskoler


I november kan vi i Kompetencecenteret byde velkommen til Tine Engel Mogensen, der er ny tovholder på modelprojektet omkring samarbejde mellem Billedskoler og Folkeskoler. Projektet skal vise forskellige samarbejdsformer og give gode råd og anbefalinger til, hvordan et samarbejde -stort som småt- kan gribes an og være givende for begge parter.

Aktiviteter det kommende år


Det er udarbejdet en handlingsplan for Kompetencecenterets aktiviteter frem til august 2015, som beskriver, hvor kræfterne sættes ind i det kommende lille års tid. Kompetencecenterets sekretariat varetager nogle af Landsforeningen Børn, Kunst og Billeders tilbagevendende aktiviteter, men udvider samtidig blandt andet med de to modelforsøg som nævnt ovenfor. Væsentlige opgaver for centeret er rådgivning og sparring, netværk- og videndeling, dokumentation og formidling alt sammen med fokus på at styrke alle led i den visuelle fødekæde for børn, unge og billedkunst. Handlingsplanen har været drøftet i kompetencecenterets styregruppe og med Kulturstyrelsen.
En særlig indsats bliver Billedkunstens Dag den 11. marts 2015, hvor der sættes spot på billedkunsten med aktiviteter i det offentlige rum af folkeskolernes billedkunstelever og lærere og blandt kompetencecenterets andre parter.

Landskonference


Lige rundt om hjørnet venter Landsforeningen Børn, Kunst og Billeders landskonference den 7.-9. november 2014 med titlen ’Sten Sans Papir – om kunst, leg og materialer’. Vi glæder os til at se jer.


Arts4all i Riga


I begyndelsen af oktober afholdt netværket Arts4all en fælles europæisk konference i Riga, der er europæisk kulturby i 2014. Konferencen bød på inspiration til og nye perspektiver fra andre lande på billedarbejdet med børn og unge. I forbindelse med konferencen blev afholdt en udstilling med værker af elever fra billedskoler fra hele Europa – og blandt 1.800 indsendte værker løb Kolding Billedskole med 1. præmien med værker fra udstillingen ’The Touch of Green’.
Koordinator ved Kolding Billedskole og Formand for Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder Liv Grud Vestbjerg modtog 1. præmien i den europæiske konkurrence for billedkunstelever på vegne af lærere og elever på Kolding Billedskole.
Med venlig hilsen

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder
og
Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst

www.bornkunstogbilleder.dk
Copyright © 2014 Børn, Kunst og Billeder.


Afmeld nyhedsbrev
Opdater dit nyhedsbrevsabonnement

Email Marketing Powered by Mailchimp