Copy
INBO Nieuwsbrief
Bekijk deze email in je browser
KLINIEKSTRAAT 25, B-1070 BRUSSEL  /  NIEUWSBRIEF@INBO.BE  /  WWW.INBO.BE
Cover van de INBO Natuurindicatoren 2014

Natuurindicatoren 2014

Een nieuwe INBO natuurindicator, ‘bladontwikkeling eik en beuk’, bevestigt de impact van de klimaatverandering op biodiversiteit: het uitlopen van zowel eik als beuk verloopt vroeger in warme jaren dan in koude. De laatste tien jaren waren verschillende lentes gemiddeld uitzonderlijk warm (2007, 2009, 2011 en 2014 waren 4 van de 5 warmste lentes ooit). Een aantal andere indicatoren wijzen ook op de gevolgen van de klimaatverandering voor de natuur in Vlaanderen.

Meer....
Rapport Conceptueel Raamwerk

Een Raamwerk voor Ecosysteemdiensten

De volgende cyclus (2014 – 2018) van de natuurrapportering (NARA) wordt uitgewerkt als een ecosysteemassessment voor Vlaanderen, dat de kennisbasis levert voor een beleid dat zich richt op een duurzaam gebruik van ecosystemen en hun diensten. Om de verschillende elementen in de relatie tussen mens en ecosysteem te integreren en om een consistent verhaal doorheen het assessment te kunnen brengen, werd een conceptueel raamwerk voor NARA ontwikkeld. Dit conceptueel raamwerk beschouwt mensen met hun activiteiten, welvaart en welzijn integraal als onderdeel van ecosystemen. 

Meer...
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Alle rechten voorbehouden.

uitschrijven      pas je instellingen aan