Copy
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF STICHTING GROEN WEERT


Iedereen heeft recht op een schone en gezonden leefomgeving

IN HET KORT:
  • Terugblik 2017
  • Aandacht voor bermen
Volg ons op F A C E B O O K
BLOG Groen en Welzijn
Website Stichting Groen Weert

Actuele zaken:

Update maart 2018

Terugblik 2017
U bent als actief lid of donateur betrokken bij het groen van Weert en omgeving. Daarom bieden wij u graag het jaarverslag over 2017 aan. Deze Terugblik bestaat deze keer voornamelijk uit fotomateriaal en laat zien hoe onze vrijwilligers zich hebben ingezet voor het behoud van het groen en waarborgen van een gezonde leefomgeving. Maar we zijn nog lang niet klaar. Met uw steun zetten we ook in 2018 onze schouders eronder.
De Terugblik 2017 kunt u downloaden via deze link.

Bermen
Ten aanzien van bermen spelen er twee kwesties. Ondanks goede afspraken in het verleden worden de bermen in onze gemeenten slecht beheerd. We willen samen met onze partners in Samenwerkend Groen ervoor zorgen dat de bermen weer natuurvriendelijk onderhouden worden.
Een andere kwestie is een landelijk probleem waarover onder meer ook Natuur- en Milieufederatie Midden Limburg alarm geslagen heeft. In het buitengebied blijkt dat boeren (niet allen) bermen illegaal omploegen en aan hun bouwland toevoegen. 
Beide kwesties hebben negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Het gaat slechter met de insecten en daarmee ook met vogels en kleine zoogdieren. Veel soorten zijn nodig om gewassen te bestuiven en plagen tegen te gaan. Doordat de biodiversiteit hier onder druk staat heeft dat ook negatieve gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering en uiteindelijk voor ons als  consument.. 
Met uw steun blijven we vechten voor een evenwichtige natuur, ook in de bermen.
Copyright © 2018 WimVlekken namens Stichting Groen Weert, All rights reserved.