Copy
Nieuwsbrief 3 Breedband Beemster d.d. 10 augustus 2015
View this email in your browser

Breedband Beemster Nieuwsbrief 10 augustus 2015

 
Welkom terug van vakantie. Dit is de derde nieuwsbrief van Breedband Beemster over de aanleg van glasvezel in de hele Beemster. Via de website of via ons deur-tot-deur team heeft u ons uw e-mailadres gegeven om u de komende 12 weken te informeren via onze nieuwsbrief. Volgende maand ontvangt u het aanbod dat voor en door Beemsterlingen zó is samengesteld, dat iedereen gebruik kan maken van ons glasvezelnetwerk. In oktober organiseren we informatie-avonden, om u alle details van ons aanbod persoonlijk toe te lichten. Om het glasvezelnetwerk écht aan te kunnen leggen, vragen we iedereen een contract met ons te sluiten voor 1 december 2015.
 
Iedere week informeren we u over de voortgang van het project. Ook beantwoorden we regelmatig vragen die ons gesteld worden door u.  Kijk ook eens op onze website  www.breedbandbeemster.net voor extra informatie en vragen over ons project.
 

Waarom is Breedband Beemster zo belangrijk?

Volgens velen is glasvezel te beschouwen als een nutsvoorziening die de leefbaarheid in een gemeente vergroot. Nu nog kun je zonder maar over een paar jaar ben je "achtergebleven" gebied wanneer je niet beschikt over glasvezel. Niet alleen voor snel en stabiel internet, maar ook voor diensten als zorg op afstand voor ouderen die daardoor langer in hun woning kunnen blijven wonen.  Aanleg in het buitengebied is duurder dan aanleg in de kernen, maar de noodzaak voor glasvezel in het buitengebied is meer dan duidelijk. Om de hele Beemster te voorzien van glasvezel is het cruciaal om nu iedereen in de gemeente mee te laten doen.
Wethouder Dick Butter: Ik ben blij met en waardeer het initiatief van Breedband Beemster enorm, en roep dan ook iedereen op om ook JA IK DOE MEE te zeggen tegen glasvezel in de hele Beemster.

 

Wat is de rol van Breedband Beemster?

Breedband Beemster is een burgerinitiatief en nadrukkelijk géén commercieel initiatief! Een grote groep bewoners in de Beemster is al meer dan 1 jaar achter de schermen actief om voor alle 4 de dorpen en het buitengebied de aanleg van een glasvezelnetwerk mogelijk te maken. Omdat Beemster door grote marktpartijen niet interessant genoeg wordt gevonden om de investering in glasvezel te doen, is het grote noodzaak dat in de Beemster dit burgerinitiatief slaagt. Als het deze keer niet lukt, komt het er nooit.
We streven één gezamenlijk doel na: de Beemster 100% aansluiten op glasvezel. Wij vertegenwoordigen hierin uw stem om die aansluiting mogelijk te maken en straks gebruik te maken van alle mogelijkheden die glasvezel ons biedt. Dat doen we via onze grote groep vrijwilligers en straks een klankbordgroep waar inwoners zelf aan deelnemen. 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 Breedband Beemster, All rights reserved. U heeft zich ingeschreven via de website of via ons team dat bij u aan de deur is geweest.

Contact:
Breedband Beemster
Zuiderweg 60
1461 GK Zuidoostbeemster
info@breedbandbeemster.net 

uitschrijven    verander uw voorkeuren 

Email Marketing Powered by Mailchimp