Copy
Nieuwsbrief NR 27 Breedband Beemster 9 januari 2017
View this email in your browser

Breedband Beemster Nieuwsbrief  NR 27
Beste leden van en geïnteresseerden in Breedband Beemster, 
Het bestuur van Breedband Beemster wil u een mooi en gezond 2017 wensen ! En voor ons zelf wensen wij dat de doorloopsnelheid in 2017 hoger komt te liggen dan het afgelopen jaar ......

Afgelopen maanden zijn er strategische keuzes en financiële berekeningen gemaakt om de aanleg van ons eigen glasvezel netwerk door te zetten. Er speelt op dit moment zo veel dat we als bestuur de afgelopen maand en de komende maanden wekelijks bij elkaar zitten om de vaart er in te houden en besluiten te nemen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die spelen:
  • We zijn in voorbereiding om de Coöperatie Breedband Beemster op te richten.
  • Wethouder economische zaken Dick Butter neemt regelmatig deel aan het bestuursoverleg. Gekeken wordt of en wat de rol van onze gemeente in het initiatief kan zijn. Er wordt momenteel onderzocht of er mogelijkheden zijn voor financiële ondersteuning zonder dat dit als marktverstoring gezien kan worden door met name KPN en/of Ziggo.
  • Ons nieuwe financiële model is opgeleverd en door meerdere financieel specialisten gecontroleerd op de juiste berekening... en goed bevonden
  • Het model is gevuld met kosten voor zowel de investering als de jaarlijkse kosten. Het model laat zien dat we een goede, positieve businesscase hebben! Dit is een vereiste om de financiering rond te krijgen.
  • Het hoogheemraadschap HHNK gaat zowel de Zuiddijk als de Oostdijk verstevigen. Netbeheerder Alliander zal dan tegelijk nieuwe hoogspanningskabels in de onderdijk aanleggen. Op dit moment wordt onderzocht of het haalbaar is om gelijktijdig een mantelbuis voor Breedband Beemster te leggen. Het idee hierbij is dat gezamenlijke uitvoering een kostenvoordeel oplevert. De werkzaamheden in de Zuiddijk zullen waarschijnlijk al dit kwartaal beginnen. Als wij hieraan meedoen dan zou het eerste stukje van ons netwerk (mantelbuis) al heel snel in de grond kunnen zitten!
  • De aan ons verleende subsidie door Provincie Noord-Holland is voor de laatste keer met een jaar verlengd. Zodra het besluit is genomen dat ons netwerk wordt aangelegd, zullen we met het overgebleven subsidiegeld extra abonnees gaan werven om boven de 50% deelname te komen.
  • Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van camerabewaking in onze gemeente. Bij de aanleg van ons netwerk hebben we eenmalig de kans om tegen "redelijke kosten" extra aansluitingen te maken voor camera's. Gekeken wordt naar locaties bij hangplekken, de industrieterreinen en de toegangswegen van de Beemster.
 

Deze nieuwsbrief heeft  geen vaste verschijningsfrequentie. Wij zullen een nieuwsbrief sturen zodra we concreet nieuws hebben.
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2017 Breedband Beemster, All rights reserved.
U heeft zich ingeschreven via de website of via ons team dat bij u aan de deur is geweest.

Contact:
Breedband Beemster
Zuiderweg 60
1461 GK Zuidoostbeemster
info@breedbandbeemster.net 

uitschrijven    verander uw voorkeuren